Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Derecske - Fülöp Gyula Emlékverseny
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Derecske, 2014' október 31. péntek

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
BARANYAI Áron Pte-Peac   V V V V 0 4/5 5 20
RÓZNER Márton Óbudai Fless 3   V 0 0 1 1/5 -13 9
FATSAR Domonkos Bvsc 3 2   2 4 2 0/5 -12 13
KÓ Benedek Vasas Sc 2 V V   V 3 3/5 6 20
ILLÉS Dávid Rom-Szat 2 V V 2   3 2/5 -1 17
KAUKER Dominik Sz-L Bau Balaton V V V V V4   5/5 15 24

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
BEBŐK Szabolcs Bhse   V 2 V4 V 1 3/5 -1 17
MERCZ Ádám Szolnok 2   2 V4 2 V 2/5 -5 15
KESZTHELYI Zsombor Ava V V   V V V 5/5 18 25
KISS Balázs Dhse-Pmd 2 2 2   3 V 1/5 -6 14
SZÉKELY Marco Rom-Szat 4 V 1 V   V 3/5 5 20
FÁBIÁN Solt Óbudai Fless V 3 0 2 0   1/5 -11 10

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
OSMAN-TOUSON Maruan Mtk   2 V V V V 4/5 9 22
PETRÓ Levente Óbudai Fless V   V V V V 5/5 13 25
SEMERÉDY Péter Vasas Sc 2 2   V V 0 2/5 -6 14
ZSIGRI Botond Vvsk 3 2 2   V 2 1/5 -7 14
FONTOS Bálint Szolnok 0 2 3 1   2 0/5 -17 8
JOSZKIN Péter Szvse 3 4 V V V   3/5 8 22

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Dániel Sz-L Bau Balaton   V 4 V2 V V 4/5 9 21
MESZÉNA Péter Pte-Peac 4   1 4 V V 2/5 1 19
BARACSI László Ava V V   V 4 3 3/5 5 22
HALMI Csongor Tsc 1 V 3   V V 3/5 6 19
LENDVAY Gergely Bvsc 0 2 V 0   V 2/5 -10 12
IGNÁTH Dávid Szolnok 2 1 V4 2 3   1/5 -11 12

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
LÁZÁR Ruben Rom-Szat   V V X V V 4/4 15 20
VERES Máté Telki Se 0   0 X 1 V 1/4 -9 6
POPA Georgios Rom-Br 2 V   X V4 V 3/4 9 16
SZARKA Barnabás Ava A A A   A A abandon1
KOVÁCS Alex Sz-L Bau Balaton 2 V4 2 X   V 2/4 2 13
SZÖGHY Richárd Bhse 1 1 0 X 1   0/4 -17 3

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
ANGYAL Dániel Bhse   V 4 3 V 3 2/5 -3 20
FARKAS Domos Pte-Peac 4   1 V V 0 2/5 -6 15
SZEGEDI Zsolt Rom-Mvh V V   V V 4 4/5 12 24
MAGYAR Zsolt Lőrinc 2000 Se V 4 1   V 0 2/5 -6 15
BÚS Bertalan Vvsk 4 2 1 3   3 0/5 -12 13
SZTANKOVICS György Törekvés V V V V V   5/5 15 25

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
PALAGHIA Christian Rom-Br Olimpia   3 4 4 V 2 1/5 -6 18
BORBÉLY Barna Dhse-Pmd V   2 V 4 2 2/5 -2 18
HORVÁTH Zsombor Óbudai Fless V V3   3 V 3 3/5 2 19
SZILÁGYI Martin Bhse V 4 V   V 2 3/5 0 21
RÉGELY Domonkos Vasas Sc 4 V 1 4   2 1/5 -8 16
WERNER Fülöp Sz-L Bau Balaton V V V V V   5/5 14 25

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
BARABÁS László Ava   V 0 4 4 1 1/5 -9 14
FARKAS Péter Óbudai Fless 3   1 3 V V 2/5 0 17
NAGY Balázs Vvsk V V   V V V 5/5 18 25
KOCH Simon Vasas Sc V V 1   V V 4/5 4 21
BEBŐK Bálint Bhse V 1 1 2   V 2/5 -8 14
NICULAIE Vladut Rom-Br V 1 4 3 3   1/5 -5 16

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
ZALA Kristóf Vasas Sc   V V 2 2 V 3/5 5 19
PAPANITZ Ákos Bhse 1   V 2 3 V 2/5 -4 16
GALEA Sebastian Rom-Mvh 1 3   1 3 V 1/5 -9 13
SZABÓ Bence Ava V V V   4 2 3/5 6 21
BÁLIND Bence Bvsc V V V V   V 5/5 13 25
CSÉRI Bence Sz-L Bau Balaton 2 2 2 V 0   1/5 -11 11

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
BOGDÁN Tamás Vasas Sc   V 2 V 3 V 3/5 9 20
SZABÓ Botond Bhse 0   2 3 2 0 0/5 -18 7
ZARNESCU Tudor Rom-Br V V   V4 V V 5/5 13 24
GÁBOR János Ava 0 V 0   0 3 1/5 -13 8
KOVÁCS Benedek Sz-L Bau Balaton V V 4 V   V 4/5 10 24
GERGELY-BÁNYAI Balázs Mtk 1 V 3 V4 4   2/5 -1 17

 

  11 csoport GY/M At-kt AT
FUCHS Bence Bhse   0 V V V V 4/5 11 20
SOPOLIGA Michal Svk-Kosice V   V V V V 5/5 18 25
SZEMES Róbert Rom-Szat 1 1   1 2 V 1/5 -14 10
GYENES András Vasas Sc 3 4 V   V V 3/5 9 22
FÁKLYA Endre Lőrinc 2000 Se 0 1 V 1   V 2/5 -9 12
MENYHÁRD Levente Mtk 0 1 4 1 4   0/5 -15 10

 

  12 csoport GY/M At-kt AT
FRANK Csaba Bvsc   V V 0 1 0 2/5 -9 11
MAROZSÁN Ádám Bhse 3   1 0 0 0 0/5 -21 4
HAJNAL Ábris Érdi Vsc 2 V   2 1 4 1/5 -7 14
SPISÁK Martin Svk-Kosice V V V   3 0 3/5 6 18
CIOPATA David Rom-Br V V V V   V 5/5 18 25
TUSJAK Adrián Ava V V V V 2   4/5 13 22

 
Document Engarde - 2014.10.31. 13:04:02