Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Derecske - Fülöp Gyula Emlékverseny
Gyermek Leány Párbajtőr / Kid Girls Epée
Derecske, 2014' október 31. péntek

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
ROSCA Andreea Rom-Br Olimpia   0 4 2 1 0 0/5 -17 7
TÁNCZOS Emma Vasas Sc V   V V 3 2 3/5 6 20
GAJDÁR Fanni Galba Ve V 2   1 0 0 1/5 -16 8
BALOGH Zsófia Dve V 2 V   V 1 3/5 2 18
CHAVIGNY Sophie Fra V4 V V 3   2 3/5 5 19
MUHARI Eszter Mtk V V V V V   5/5 20 25

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
TOMÁSOVÁ Zuzana Svk-Kosice   4 V4 3 3 0 1/5 -9 14
DUMITRU Elena Rom-Br V   4 2 1 1 1/5 -11 13
CARCANGIU Kitti Ava 3 V   4 3 2 1/5 -6 17
MÉSZÁROS Róza Sz-L Bau Balaton V V V   3 1 3/5 0 19
FÓTI Neszta Vasas Sc V V V V   3 4/5 8 23
KATÓ Zsófia Rom-Szat V V V V V   5/5 18 25

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
BÜKI Lili Szvse   3 1 3 V 3 1 1/6 -12 16
SZARVAS Rita Óbudai Fless V   3 V V 4 2 3/6 4 24
SZABÓ Dóra Szvase V V   V V 3 4 4/6 12 27
ZOTA Diana Rom-Br V 2 2   V V 3 3/6 -1 22
KRNÁCS Anna Ava 3 2 0 2   V 1 1/6 -15 13
MÁTHÉ Csenge Vasas Sc V V V4 3 3   2 3/6 -1 22
BÖDECS Pálma Oms-Tata V V3 V V V V3   6/6 13 26

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
PAKAI Patrícia Ava   3 4 1 1 V 1/5 -8 14
STANESCU Melissa Rom-Br V   V 2 3 4 2/5 -2 19
DEMÉNY Kata Szvse V 3   4 4 3 1/5 -5 19
KISS Astrid Rom-Szat V V V   3 V 4/5 10 23
NEKIFOR Erika Törekvés V V V V   V 5/5 14 25
TÓTH Adrienn Szolnok 2 V V 1 0   2/5 -9 13

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
FAZEKAS Dalma Sz-L Bau Balaton   V V V V V 5/5 16 25
SZABÓ Boglárka Rom-Szat 1   4 V V V 3/5 2 20
DEBRECZENI Noémi Óbudai Fless 4 V   V V V 4/5 14 24
DEMÉNY Réka Szvse 1 2 0   4 V 1/5 -10 12
SIMON Júlia Vasas Sc 0 3 0 V   4 1/5 -12 12
TATARU Georgiana Rom-Br 3 3 1 2 V   1/5 -10 14

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
DORGAN Ingrid Rom-Br   V 4 V V V 4/5 4 24
TURI Dorottya Bvsc 4   3 4 2 3 0/5 -9 16
WETZKER Laura Vasas Sc V V   V V V 5/5 9 25
LIPTHAY Hanna Sz-L Bau Balaton 4 V 4   V V 3/5 2 23
KÜRTI Karina Szolnok 4 V 1 3   4 1/5 -5 17
KÁLÓZI Anna Vvsk 3 V 4 4 V   2/5 -1 21

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
KÁLMÁN Gyöngyvér Dhse-Pmd   V4 V V V V 5/5 15 24
PASCHEK Dorottya Mtk 3   V4 V1 V 2 3/5 4 15
GONDA Réka Vvsk 1 1   2 4 3 0/5 -11 11
CRACIUN Maria Rom-Szat 2 0 V3   V3 2 2/5 -4 10
VARGA Luca Vasas Sc 1 1 V 2   V 2/5 -7 14
TANTMAN Evelin Oms-Tata 2 V V V4 4   3/5 3 20

 
Document Engarde - 2014.10.31. 16:45:35