Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Törpici Leány Párbajtőr / Mini Girls Epée
Hajdúhadház, 2015' november 08. vasárnap

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
GÁL Barbara Tsc   2 V V V 3/4 1 14
YEVTUSHENKO Liana Ukr V   1 2 V 2/4 -1 11
SIMON Zsófia Sz-L Bau Balaton 3 V3   V V 3/4 8 14
CRAMPF Nicole Rou-Buc-Stesial 3 V 0   V 2/4 0 11
DOMA Zsófia Pte-Peac 3 3 1 1   0/4 -8 8

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Bianka Sz-L Bau Balaton   2 0 V 3 1/4 -2 9
GYENES Léna Vasas Sc V3   1 V 1 2/4 -3 9
PATÓ Brigitta Rou-Sm V V   V 1 3/4 8 13
ROSENBERGEROVÁ Ella Svk-Kosice 0 2 0   0 0/4 -14 2
OLÁH Lili Ava V V V V   4/4 11 16

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
PIATTI Katerina Ita   V V3 V V 4/4 9 15
MATSHER Karina Ukr 0   0 V 0 1/4 -9 4
PÁTRI Maja Sz-L Bau Balaton 1 V   V V 3/4 9 13
KOLOZSVÁRI Vanda Dhse-Pmd 3 1 1   1 0/4 -10 6
KISS Evelin Tsc 2 V 0 V   2/4 1 10

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Emese Ava   V V V3 V 4/4 9 15
SZCZUREKOVÁ Lubomira Svk-Kosice 0   0 2 V 1/4 -9 6
PETŐ Boróka Dhse-Pmd 3 V   0 V 2/4 2 11
IONESCU Ilinca Rou-Buc-Quarto 2 V V3   V3 3/4 5 12
GALLI Noella Mtk 1 3 2 2   0/4 -7 8

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
GERBOVÁ Mária Svk-Snina   V V V V V 5/5 14 20
SIMON Júlia Sz-L Bau Balaton 1   V V 2 2 2/5 -4 13
COSMA-VOLINTIRU Letitia Rou-Buc-Steaua 2 3   2 3 3 0/5 -7 13
SZAKMÁRY Janka Vvsk 0 2 V   3 0 1/5 -8 9
HUSZTI Hanna Dhse-Pmd 1 V V V   V3 4/5 2 16
HAJDU Emma Bhse 2 V V V3 2   3/5 3 15

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
KREMZER Amira Ava   3 2 3 0 2 0/5 -10 10
CSÉRI Sára Sz-L Bau Balaton V   2 2 0 2 1/5 -9 10
NEMES Ariana Rou-Sm V V   V V V 5/5 11 20
KÁLMÁN Zille Dhse-Pmd V V 1   V V 4/5 6 17
NAGY Lili Tsc V V 3 0   3 2/5 2 14
LEBOR Hannah Bhse V V 1 2 V4   3/5 0 15

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
NAGY Emma Dve   V V 1 2 0 2/5 -5 11
BABINSZKI Anna Dhse-Pmd 1   V 3 2 0 1/5 -8 10
JÓNÁS Mária Hajdúvitéz Kse 3 2   V V 1 2/5 -2 14
FRANKÓ Kata Bhse V V 3   V 2 3/5 2 17
SZALMA Sára Sz-L Bau Balaton V V 1 3   V 3/5 2 16
TÓTH Barbara Szolnok V V V V 2   4/5 11 18

 
Document Engarde - 2015.11.08. 11:14:26