Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Újonc Leány Párbajtőr / Novice Girls Epée
Hajdúhadház, 2015' november 07. szombat

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
KRNÁCS Anna Ava   V 1 V V 2 4 3/6 1 22
KOVÁCS Vivien Óbudai Fless 3   1 V V V V 4/6 8 24
MUHARI Eszter Mtk V V   V V V V 6/6 24 30
FODOR Klára Krvse 3 1 2   4 2 2 0/6 -16 14
FERENCZ Klaudia Oms-Tata 0 0 0 V   1 2 1/6 -21 8
KÁLÓZI Anna Vvsk V 4 1 V V   V 4/6 9 25
MOLNÁR Kata Szvase V 1 1 V V 1   3/6 -5 18

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
SHEVCHENKO Viktoriia Ukr   1 0 3 2 2 1 0/6 -21 9
KISS Emma Szvse V   V 1 V 3 V 4/6 3 24
STANESCU Melissa Rou-Buc-Unefs V 3   0 V4 V 4 3/6 4 21
KÁLMÁN Gyöngyvér Dhse-Pmd V V V   V V 4 5/6 17 29
MOLNÁR Fanni Mtk V 3 2 2   V 1 2/6 -7 18
FEHÉR JÓZSA Cseperke Osc V V 0 1 4   2 2/6 -8 17
CONSTANTINESCU Maria Rou-Buc-Steaua V 4 V V V V   5/6 12 29

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
SALAMON Réka Sz-L Bau Balaton   V 1 3 2 V 2 2/6 -10 18
WETZKER Laura Vasas Sc 4   V V 4 V V 4/6 7 28
MELINTESCU Ana-Maria Rou-Buc-Stesial V 4   V 3 V V 4/6 7 27
SZABÓ Dóra Óbudai Fless V 4 2   1 2 3 1/6 -10 17
ZOTA Diana Rou-Buc-Quarto V V V V   V V4 6/6 14 29
KOVÁCS Mira Mtk 4 1 3 V4 2   1 1/6 -11 15
VARGA Luca Oms-Tata V 2 4 V 3 V4   3/6 3 23

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
ZSÓTÉR Lilla Vvsk   V V 2 3 4 V 3/6 0 24
KATONA Emese Gyavse 4   V 2 V V V 4/6 9 26
IGNÁCZ Réka Krvse 2 2   0 0 3 4 0/6 -19 11
MOROIANU Bianca Rou-Buc-Quarto V V V   V V V 6/6 23 30
FAZEKAS Dalma Sz-L Bau Balaton V 3 V 3   3 V 3/6 2 24
DOBRINESCU Alexia Rou-Buc-Unefs V 1 V 0 V   1 3/6 -8 17
PAKAI Patrícia Ava 3 1 V 0 4 V   2/6 -7 18

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
ZSÁMBOKI Nóra Vasas Sc   3 V 1 V 0 2 2/6 -10 16
MÉSZÁROS Róza Sz-L Bau Balaton V   4 2 V 4 V 3/6 1 25
GRUIA Ilinca Rou-Buc-Steaua 4 V   4 V 4 2 2/6 -3 24
TÓTH Petra Szvase V V V   V 4 V 5/6 13 29
BULLA Jázmin Krvse 2 2 3 1   3 0 0/6 -19 11
KATÓ Zsófia Rou-Sm V V V V V   V 6/6 13 30
MAZUR Yeva Ukr V 4 V 3 V 2   3/6 5 24

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
ANTALOVÁ Celia Svk-Willard   V V 3 2 1 2/5 -5 16
KOSETSKA Mariya Ukr 3   V 4 V 1 2/5 1 18
KLUSÓCZKI Bíbor Dve 3 1   3 4 1 0/5 -13 12
DUMITRU Elena Rou-Buc-Unefs V V V   3 2 3/5 0 20
TANTMAN Evelin Oms-Tata V 1 V V   2 3/5 -1 18
SZABÓ Dóra Szvase V V V V V   5/5 18 25

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
MÁTHÉ Csenge Vasas Sc   V 4 V 2 V 3/5 5 21
GONDA Réka Vvsk 1   4 2 0 2 0/5 -16 9
BÜKI Lili Szvse V V   V 4 V 4/5 5 24
SLAVINSKA Albina Ukr 3 V 3   2 V 2/5 0 18
CONSTANTIN Andreea Rou-Buc-Steaua V V V V   V 5/5 16 25
TÓTHMÁTYÁS Zsófia Osc 2 V 3 1 1   1/5 -10 12

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
BÖDECS Pálma Oms-Tata   4 V 4 V V 3/5 4 23
TATARU Georgiana Rou-Buc-Unefs V   V V V V 5/5 10 25
PETRACHE Maria Rou-Buc-Steaua 2 2   1 4 4 0/5 -12 13
MUKOID Yuliia Ukr V 3 V   V V 4/5 7 23
FREI Adél Pte-Peac 3 2 V 4   1 1/5 -9 15
DEMÉNY Kata Szvse 4 4 V 2 V   2/5 0 20

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
FATSAR Sára Bvsc   4 3 2 4 V 1/5 -5 18
SADOVA Dariia Ukr V   V V V V 5/5 7 25
DRAGHICI Ioana Rou-Buc-Steaua V 4   V V V 4/5 10 24
KOLLÁR Kincső Szvse V 3 4   V V 3/5 7 22
DEBRECZENI Noémi Óbudai Fless V 4 2 0   V 2/5 -6 16
LÁJER Boglárka Sz-L Bau Balaton 3 3 0 3 3   0/5 -13 12

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
TÓTH Jázmin Mtk   4 V V V V 4/5 13 24
STAN Irina Rou-Buc-Steaua V   V V V V 5/5 14 25
SZARVAS Rita Óbudai Fless 2 3   V V V 3/5 5 20
BERNIGAUD Emilie Ukr 3 1 2   4 V 1/5 -8 15
CARCANGIU Kitti Ava 1 2 2 V   V 2/5 -5 15
GAJDÁR Fanni Galba Ve 0 1 1 3 1   0/5 -19 6

 

  11 csoport GY/M At-kt AT
VARGA Emma Oms-Tata   2 0 0 0 1 0/5 -22 3
PRUZSINA Panna Tsc V   2 V 2 V4 3/5 -1 18
LOBODA Valeriya Ukr V V   V 4 V 4/5 12 24
GHICA Andrada Rou-Buc-Steaua V 4 4   V 3 2/5 2 21
LIPTHAY Hanna Vasas Sc V V V 4   4 3/5 7 23
PASCHEK Dorottya Mtk V 3 1 V V   3/5 2 19

 
Document Engarde - 2015.11.07. 10:57:25