Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Újonc Leány Párbajtőr / Novice Girls Epée
Hajdúhadház, 2015' november 07. szombat

Csoportok, forduló : 2.

  1 csoport GY/M At-kt AT
MUHARI Eszter Mtk              
SLAVINSKA Albina Ukr              
GONDA Réka Vvsk              
MELINTESCU Ana-Maria Rou-Buc-Stesial              
ANTALOVÁ Celia Svk-Willard              
IGNÁCZ Réka Krvse              
KISS Emma Szvse              

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
CARCANGIU Kitti Ava   1 V 2 V V 2 3/6 -3 20
MOROIANU Bianca Rou-Buc-Quarto V   V V V V V 6/6 16 30
BULLA Jázmin Krvse 4 2   2 1 3 3 0/6 -15 15
WETZKER Laura Vasas Sc V 3 V   V V V 5/6 11 28
KOLLÁR Kincső Szvse 3 3 V 2   1 V 2/6 -6 19
PETRACHE Maria Rou-Buc-Steaua 1 3 V 2 V   2 2/6 -6 18
KOSETSKA Mariya Ukr V 2 V 4 4 V   3/6 3 25

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
FODOR Klára Krvse              
LIPTHAY Hanna Vasas Sc              
KOVÁCS Vivien Óbudai Fless              
GAJDÁR Fanni Galba Ve              
GHICA Andrada Rou-Buc-Stesial              
SZABÓ Dóra Szvase              
DEMÉNY Kata Szvse              

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
DOBRINESCU Alexia Rou-Buc-Unefs   V 0 4 2 2 2 1/6 -10 15
KLUSÓCZKI Bíbor Dve 0   0 2 1 0 1 0/6 -26 4
MÁTHÉ Csenge Vasas Sc V V   V 3 V 3 4/6 11 26
SHEVCHENKO Viktoriia Ukr V V 3   4 4 0 2/6 -5 21
DEBRECZENI Noémi Óbudai Fless V V V V   V 3 5/6 10 28
KÁLÓZI Anna Vvsk V V 2 V 3   3 3/6 2 23
CONSTANTIN Andreea Rou-Buc-Steaua V V V V V V   6/6 18 30

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
KATONA Emese Gyavse   V 1 3 3 2 3 1/6 -9 17
MOLNÁR Kata Szvase 1   1 2 V 3 V 2/6 -8 17
SZARVAS Rita Óbudai Fless V V   V4 V V V 6/6 19 29
GRUIA Ilinca Rou-Buc-Steaua V V 3   V 4 V 4/6 8 27
VARGA Emma Oms-Tata V 2 0 2   3 1 1/6 -15 13
ZOTA Diana Rou-Buc-Quarto V V 3 V V   V 5/6 8 28
KOVÁCS Mira Mtk V 3 2 3 V 3   2/6 -3 21

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
ZSÓTÉR Lilla Vvsk   2 2 0 V 1 1/5 -12 10
BÖDECS Pálma Oms-Tata V   3 V V 1 3/5 5 19
BÜKI Lili Szvse V V   V V 3 4/5 9 23
MOLNÁR Fanni Mtk V 0 3   V 1 2/5 -3 14
LÁJER Boglárka Sz-L Bau Balaton 2 2 1 2   4 0/5 -14 11
STAN Irina Rou-Buc-Steaua V V V V V   5/5 15 25

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
FEHÉR JÓZSA Cseperke Osc   1 1 1 V 2 1/5 -12 10
MUKOID Yuliia Ukr V   2 V V V 4/5 8 22
PASCHEK Dorottya Mtk V V   V V V 5/5 11 25
KATÓ Zsófia Rou-Sm V 4 4   V V 3/5 9 23
FERENCZ Klaudia Oms-Tata 2 0 4 0   4 0/5 -15 10
KRNÁCS Anna Ava V 4 3 3 V   2/5 -1 20

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
TANTMAN Evelin Oms-Tata   2 V V 3 V 3/5 2 20
LOBODA Valeriya Ukr V   4 V 4 V 3/5 8 23
SZABÓ Dóra Óbudai Fless 3 V   3 4 V 2/5 1 20
TATARU Georgiana Rou-Buc-Unefs 2 1 V   4 V 2/5 -5 17
MÉSZÁROS Róza Sz-L Bau Balaton V V V V   4 4/5 4 24
PAKAI Patrícia Ava 3 2 0 4 V   1/5 -10 14

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
DRAGHICI Ioana Rou-Buc-Stesial   4 V V 2 3 2/5 6 19
DUMITRU Elena Rou-Buc-Unefs V   V V 3 V 4/5 5 23
ZSÁMBOKI Nóra Vasas Sc 1 4   V 2 2 1/5 -9 14
TÓTHMÁTYÁS Zsófia Osc 0 1 3   1 2 0/5 -18 7
FAZEKAS Dalma Sz-L Bau Balaton V3 V V V   2 4/5 7 20
SADOVA Dariia Ukr V4 4 V V V   4/5 9 23

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
VARGA Luca Oms-Tata   2 1 2 V V 2/5 -5 15
SALAMON Réka Sz-L Bau Balaton V   0 0 2 V 2/5 -9 12
TÓTH Jázmin Mtk V V   V V V 5/5 21 25
KÁLMÁN Gyöngyvér Dhse-Pmd V V 1   2 V 3/5 8 18
BERNIGAUD Emilie Ukr 1 V 1 V3   V3 3/5 -3 13
PRUZSINA Panna Tsc 4 4 1 0 2   0/5 -12 11

 

  11 csoport GY/M At-kt AT
FATSAR Sára Bvsc   4 2 V 4 4 1/5 -3 19
STANESCU Melissa Rou-Buc-Unefs V   V V 4 3 3/5 2 22
CONSTANTINESCU Maria Rou-Buc-Stesial V 4   V 4 2 2/5 3 20
FREI Adél Pte-Peac 2 2 0   2 4 0/5 -15 10
TÓTH Petra Szvase V V V V   4 4/5 5 24
MAZUR Yeva Ukr V V V V V   5/5 8 25

 
Document Engarde - 2015.11.07. 12:32:27