Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa / Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr 2. forduló / Kid Boys Epée 2nd round
Szolnok, 2015' december 04. péntek

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
RÉGELY Domonkos Vasas Sc   1 V V V 4 3/5 1 20
KÓ Benedek Vasas Sc V   V V V 4 4/5 10 24
LENDVAY Gergely Bvsc 4 2   V 4 V 2/5 1 20
LENCSÉS Dániel Hiper Se 2 3 0   V 1 1/5 -12 11
VÁRKONYI Borisz Mtk 3 3 V 3   V 2/5 -4 19
MÁTYÁS-AGG Dávid Bhse V V 4 V 4   3/5 4 23

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
NAGY Benedek Vvsk   4 4 1 1 V 1/5 -5 15
BUDAI Levente Tsc V   1 4 3 V 2/5 -4 18
BACSKAY Balázs Dhse-Pmd V V   2 V V 4/5 6 22
BUKVA Dávid Mtk V2 V V   V V 5/5 8 22
KAZMAIER Julius Ger V V 3 4   V 3/5 6 22
HUNYOR Dániel Mtk 3 3 3 3 2   0/5 -11 14

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
GÁRDAN NAVALICI Luca Rou-Sm   4 V V 4 V4 3/5 3 22
ALBERT Márk Osc V   1 V 4 V 3/5 3 20
BEBŐK Szabolcs Bhse 4 V   3 4 V 2/5 1 21
KISS Attila Sz-L Bau Balaton 2 2 V   4 1 1/5 -9 14
FLEORESCU Paul Rou-Buc-Css-Steaua V V V V   V 5/5 7 25
VARGA Bálint Pte-Peac 3 1 4 V 2   1/5 -5 15

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
FRANK Csaba Bvsc   4 V V 2 V 3/5 1 21
HIRTLING Márton Óbudai Fless V   3 4 V V 3/5 4 22
NICULAIE Vladut Rou-Buc-Unefs 3 V   V V V 4/5 4 23
FARKAS Péter Óbudai Fless 3 V 3   V V 3/5 2 21
DEBRECZENI Ákos Óbudai Fless V 1 4 2   V 2/5 -2 17
DUROVIC Milos Srb 4 3 4 3 2   0/5 -9 16

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
DURIC Mario Srb   3 V V 1 V 3/5 3 19
BÚS Bertalan Vvsk V   V V V V 5/5 12 25
PLANOJEVIC Jakov Srb 3 3   4 3 V 1/5 -6 18
SASS Ádám Oms-Tata 1 2 V   V V 3/5 -3 18
TAMÁS Előd Sz-L Bau Balaton V 4 V 3   3 2/5 1 20
FÁKLYA Endre Lőrinc 2000 Se 2 1 4 4 V   1/5 -7 16

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
RÉKASSY Botond Vasas Sc   V 4 V 1 V 3/5 3 20
KERESZTESI Tamás Rou-Sm 2   3 V 2 3 1/5 -6 15
KOLESZÁR Domonkos Dve V V4   3 V V 4/5 9 22
FIETJE Flórián Vasas Sc 1 2 V   3 4 1/5 -8 15
SZALAI András Bhse V V 0 V   V 4/5 9 20
HERCZEG Martin Oms-Tata 4 V 1 V 0   2/5 -7 15

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
FÁBIÁN Csaba Mtk   V V V 2 V 4/5 3 22
SZABÓ Szabolcs Rou-Sm 3   V V 3 V 3/5 4 21
SZABÓ Patrik Lőrinc 2000 Se 4 2   4 V 4 1/5 -4 19
GÁBOR János Ava 4 2 V   2 V 2/5 -5 18
PARODI-MÁHR Orlando Bhse V V 3 V   V 4/5 7 23
SZELÉNYI Artúr Pte-Peac 3 3 V 4 4   1/5 -5 19

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
FONTOS Bálint Szolnok   2 V V V V 4/5 8 22
SCHEILING Ádám Mtk V   2 2 V 4 2/5 -3 18
PÉTERFFY Kristóf Dve 3 V   4 3 V 2/5 2 20
VADÁSZ Sándor Hajdúvitéz Kse 1 V V   1 V 3/5 -2 17
MENYHÁRD Levente Mtk 4 4 V V   2 2/5 1 20
STANOJEVIC Mihailo Srb 1 V 1 3 V   2/5 -6 15

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
JAKAB Dávid Bhse   4 V V V 3/4 8 19
LAKATOS Bence Hajdúvitéz Kse V   4 2 3 1/4 -5 14
KOSKA-G Bendegúz Mtk 2 V   V V 3/4 4 17
HAMMER Krisztofer Tsc 2 V 2   4 1/4 -4 13
MAROZSÁN Ádám Bhse 2 V 2 V   2/4 -3 14

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
ZSIGMOND Attila Szolnok   1 V V 2/3 3 11
MEZ Maxime Ger V   V2 V 3/3 9 12
ZSIGA Barnabás Lőrinc 2000 Se 0 1   V2 1/3 -5 3
BAKTAI Kristóf Hajdúvitéz Kse 3 1 1   0/3 -7 5

 
Document Engarde - 2015.12.04. 14:59:55