Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa / Cup
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Szolnok, 2015' december 05. szombat

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
KOLLARITS Olivér Szvase   2 1 V 3 0 3 1/6 -15 14
KOCZÓ Attila Szte-Vk V   V V 3 V 1 4/6 4 24
KÓ Benedek Vasas Sc V 3   V V 3 3 3/6 3 24
SZELÉNYI Artúr Pte-Peac 4 1 3   1 1 0 0/6 -20 10
MAGYAR Bálint Szvse V V 2 V   3 1 3/6 0 21
ANDRES Leonard Ger V 4 V V V4   0 4/6 6 23
KESZTHELYI Zsombor Ava V V V V V V   6/6 22 30

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
VERBA Szabolcs Szolnok   1 V V V 4 V 4/6 9 25
KULCSÁR Viktor Vasas Sc V   2 V V V V 5/6 11 27
SZILÁGYI Martin Bhse 2 V   2 4 V V 3/6 1 23
JOSZKIN Péter Szvse 2 4 V   4 V V 3/6 3 25
PFANDER Emil Ger 2 4 V V   V V 4/6 4 26
NICULAIE Vladut Rou-Buc-Unefs V 1 4 4 1   V 2/6 -5 20
DUROVIC Milos Srb 0 1 1 1 3 1   0/6 -23 7

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
KISS Attila Sz-L Bau Balaton   1 1 2 1 0 0/5 -19 5
LAKATOS Levente Szvse V   0 3 4 1 1/5 -8 13
RÉGELY Domonkos Vasas Sc V V   2 V 0 3/5 4 17
OSMAN-TOUSON Maruan Mtk V V V   V V 5/5 13 25
VAR Kerim Ger V V 4 4   V4 3/5 6 22
KOVÁCS Andor Pte-Peac V4 V V3 1 1   3/5 4 14

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
HÁDER Roland Szvse   3 V V4 3 1 V 3/6 2 21
KOVÁCS Alex Sz-L Bau Balaton V4   V3 V 2 1 V 4/6 1 20
ZSIGRI Botond Vvsk 2 1   0 3 1 V 1/6 -14 12
HAJNAL Ábris Érdi Vsc 3 4 V   V 2 V 3/6 8 24
DOHÁNY Barnabás Pte-Peac V V V 3   4 V 4/6 7 27
ANDRÁSI Norbert Ava V3 V3 V V4 V   V 6/6 15 25
PLANOJEVIC Jakov Srb 2 3 3 0 2 1   0/6 -19 11

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
GYENES András Vasas Sc   V V 1 4 2 2/5 -2 17
CIOPATA David Rou-Buc-Unefs 4   V V V 4 3/5 8 23
LENDVAY Gergely Bvsc 0 1   4 0 1 0/5 -18 6
MAKEVIC Ivan Srb V 3 V   2 V4 3/5 2 19
MESZÉNA Péter Pte-Peac V 1 V V   1 3/5 4 17
CSÉRI Bence Sz-L Bau Balaton V V V4 2 V2   4/5 6 18

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
FATSAR Domonkos Bvsc   V V 4 V 1 2 3/6 -1 22
FLORESCU Paul Rou-Buc-Css Steaua 2   V 0 V 4 V 3/6 -1 21
MEZ Maxime Ger 3 1   0 2 V 0 1/6 -17 11
FUCHS Bence Bhse V V V   V 4 V 5/6 18 29
VARGA Bálint Pte-Peac 3 4 V 0   1 1 1/6 -13 14
RAFFAI Kristóf Sz-L Bau Balaton V V 3 V V   V 5/6 13 28
ILLISZ György Érdi Vsc V 2 V 2 V 0   3/6 1 19

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
TAMÁS Előd Sz-L Bau Balaton   2 1 1 2 1 0/5 -18 7
BRANDRETH Garret Óbudai Fless V   1 V V4 2 3/5 -1 17
NAGY Balázs Vvsk V V   V V V 5/5 21 25
BEBŐK Bálint Bhse V 4 1   V 1 2/5 -2 16
KAZMAIER Julius Ger V 2 0 2   3 1/5 -9 12
SEHIC Boris Srb V V 1 V V   4/5 9 21

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
HEGEDŰS Attila Tsc   4 4 3 V 1 1/5 -5 17
KALÓ Ádám Sz-L Bau Balaton V   1 3 V 1 2/5 -8 15
RÉGAISZ Olivér Szte-Vk V V   3 V V 4/5 6 23
ANGYAL Dániel Bhse V V V   V 2 4/5 6 22
WIETERSHEIM Dolf Von Ger 2 4 3 2   2 0/5 -12 13
SEMERÉDY Péter Vasas Sc V V 4 V V   4/5 13 24

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
GERGELY-BÁNYAI Balázs Mtk   4 3 2 V V 2/5 -4 19
HALMI Csongor Tsc V   V 2 1 3 2/5 -7 16
PETROVIC Vid Srb V 4   4 2 V 2/5 2 20
KALTSAMIS Alexander Ger V V V   V V 5/5 10 25
KOVÁCS Benedek Sz-L Bau Balaton 4 V V 4   4 2/5 4 22
BARACSI László Ava 4 V 0 3 V   2/5 -5 17

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
UNYI Péter Vvsk   2 3 4 1 2 0/5 -13 12
FARKAS Domos Pte-Peac V   2 V 2 V 3/5 2 19
RÓNA Milán Vasas Sc V V   2 3 V 3/5 1 20
NÉMETH Zétény Sz-L Bau Balaton V 3 V   1 2 2/5 -5 16
BARTKÓ Levente Mtk V V V V   3 4/5 12 23
SZARKA Barnabás Ava V 2 4 V V4   3/5 3 20

 

  11 csoport GY/M At-kt AT
STANOJEVIC Mihailo Srb   1 2 1 1 0 0/5 -20 5
SZABÓ Kristóf Mtk V   V V V V 5/5 11 25
BAGDAN Kristof Rou-Lps Bihorul V 4   3 V V 3/5 7 22
SPISÁK Martin Svk-Willard V 4 V   4 V2 3/5 6 20
KISS Balázs Dhse-Pmd V 4 2 V   3 2/5 -1 19
ZALA Kristóf Vasas Sc V 1 1 0 V   2/5 -3 12

 

  12 csoport GY/M At-kt AT
FRANK Csaba Bvsc   V 0 V 3 V 3/5 -1 18
FÁBIÁN Csaba Mtk 4   1 V4 1 1 1/5 -11 11
ZARNESCU Tudor Rou-Buc-Quarto V V   V 4 V 4/5 17 24
BÁNFI Batus Krvse 2 2 1   2 3 0/5 -14 10
FEKETE Ádám Sz-L Bau Balaton V V V V   V 5/5 12 25
OLÁH Márton Óbudai Fless 3 V 0 V 3   2/5 -3 16

 

  13 csoport GY/M At-kt AT
BEBŐK Szabolcs Bhse   2 3 1 2 1 0/5 -16 9
BARANYAI Áron Pte-Peac V   1 1 4 2 1/5 -8 13
HAMILTON-MAIKLE Jonathan Vasas Sc V V   3 V 2 3/5 6 20
KAUKER Dominik Sz-L Bau Balaton V V V4   V V 5/5 15 24
PAULIK Tamás Ava V V 1 3   1 2/5 -6 15
HORVÁTH Zsombor Óbudai Fless V V4 V 1 V   4/5 9 20

 

  14 csoport GY/M At-kt AT
TUSJAK Adrián Ava   V V V V V 5/5 14 25
NÉMETH Ábel Szte-Vk 0   V 0 3 4 1/5 -11 12
BÚS Bertalan Vvsk 2 3   3 V 0 1/5 -9 13
KOVÁCS Máté Tsc 4 V V   V 2 3/5 4 21
BODOR Mihály Sz-L Bau Balaton 2 V 2 4   4 1/5 -6 17
BÁLIND Bence Bvsc 3 V V V V   4/5 8 23

 

  15 csoport GY/M At-kt AT
GYÖRGY Barnabás Hiper Se   4 V V V V 4/5 11 24
KUBLYTSKYI Mykhailo Ukr V   V 3 4 V 3/5 4 22
BARLAI Vince Pte-Peac 0 1   0 2 V 1/5 -15 8
SZABÓ Bence Ava 2 V V   V V 4/5 7 22
KOVÁCS Dániel Sz-L Bau Balaton 4 V V 3   V 3/5 6 22
NARANJO-ROSALES Hunor Dve 2 3 3 4 0   0/5 -13 12

 
Document Engarde - 2015.12.05. 10:39:55