Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa / Cup
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Szolnok, 2015' december 05. szombat

Csoportok, forduló : 2.

  1 csoport GY/M At-kt AT
BAGDAN Kristof Rou-Lps Bihorul   V V V V V V 6/6 19 30
OLÁH Márton Óbudai Fless 2   1 V V 1 1 2/6 -10 15
BEBŐK Bálint Bhse 1 V   3 V 4 2 2/6 -3 20
SZELÉNYI Artúr Pte-Peac 1 1 V   2 0 3 1/6 -16 12
TAMÁS Előd Sz-L Bau Balaton 3 4 2 V   4 1 1/6 -8 19
CIOPATA David Rou-Buc-Unefs 4 V V V V   4 4/6 9 28
KESZTHELYI Zsombor Ava 0 V V V V V   5/6 9 25

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
NAGY Balázs Vvsk   V V V4 V V4 5/5 12 23
PLANOJEVIC Jakov Srb 0   4 2 2 1 0/5 -16 9
GERGELY-BÁNYAI Balázs Mtk 4 V   3 1 2 1/5 -8 15
VAR Kerim Ger 1 V V4   2 2 2/5 -3 14
GYENES András Vasas Sc 4 V V V   V3 4/5 10 22
KOVÁCS Alex Sz-L Bau Balaton 2 V V V3 2   3/5 5 17

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
ANDRÁSI Norbert Ava   V V 3 V3 V 2 4/6 7 23
KISS Balázs Dhse-Pmd 4   V V 4 V 2 3/6 1 25
KOCZÓ Attila Szte-Vk 1 4   V 2 V 4 2/6 -4 21
LENDVAY Gergely Bvsc V 4 4   4 V 0 2/6 -3 22
ZALA Kristóf Vasas Sc 2 V V V   V V 5/6 11 27
STANOJEVIC Mihailo Srb 1 1 1 2 0   1 0/6 -24 6
KOVÁCS Dániel Sz-L Bau Balaton V3 V V V 3 V   5/6 12 26

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
PFANDER Emil Ger   2 V 3 V V 3/5 3 20
KAUKER Dominik Sz-L Bau Balaton V   V V 4 V 4/5 12 24
BEBŐK Szabolcs Bhse 1 2   3 V 3 1/5 -9 14
HAMILTON-MAIKLE Jonathan Vasas Sc V 0 V   V 4 3/5 0 19
PETROVIC Vid Srb 3 V 3 3   V 2/5 -1 19
BARACSI László Ava 3 3 V V 1   2/5 -5 17

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
SPISÁK Martin Svk-Willard   V V V 1 2 1 3/6 3 19
ANDRES Leonard Ger 3   V V 1 1 0 2/6 -7 15
BÁNFI Batus Krvse 0 1   V 0 1 0 1/6 -22 7
DUROVIC Milos Srb 0 1 4   2 0 0 0/6 -23 7
HALMI Csongor Tsc V V V V   1 V 5/6 17 26
TUSJAK Adrián Ava V3 V V V V2   3 5/6 13 23
KOVÁCS Benedek Sz-L Bau Balaton V V V V 3 V   5/6 19 28

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
OSMAN-TOUSON Maruan Mtk   V V V V 4 4/5 14 24
FLORESCU Paul Rou-Buc-Css Steaua 1   V 3 V 0 2/5 -9 14
NÉMETH Zétény Sz-L Bau Balaton 0 4   V V 0 2/5 -9 14
UNYI Péter Vvsk 1 V 4   2 0 1/5 -11 12
DOHÁNY Barnabás Pte-Peac 3 4 4 V   1 1/5 -5 17
KUBLYTSKYI Mykhailo Ukr V V V V V   5/5 20 25

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
NARANJO-ROSALES Hunor Dve   2 1 1 V 4 1/5 -8 13
VERBA Szabolcs Szolnok V   4 V 1 V 3/5 5 20
FEKETE Ádám Sz-L Bau Balaton V V   V 2 V 4/5 8 22
PAULIK Tamás Ava V 2 1   V4 3 2/5 -4 15
KOVÁCS Máté Tsc 1 V V 3   3 2/5 0 17
FATSAR Domonkos Bvsc V 1 3 V V   3/5 -1 19

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
CSÉRI Bence Sz-L Bau Balaton   1 V 3 V V4 3/5 3 18
MESZÉNA Péter Pte-Peac V4   V V V V 5/5 11 24
SZILÁGYI Martin Bhse 2 4   2 4 V 1/5 -3 17
SZABÓ Kristóf Mtk V 4 V   V V 4/5 10 24
NICULAIE Vladut Rou-Buc-Unefs 2 2 V 2   V 2/5 -7 16
WIETERSHEIM Dolf Von Ger 2 2 0 2 4   0/5 -14 10

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
MAGYAR Bálint Szvse   V V 2 1 V 3/5 2 18
VARGA Bálint Pte-Peac 4   2 1 2 V 1/5 -8 14
KALÓ Ádám Sz-L Bau Balaton 0 V   3 1 4 1/5 -9 13
RÉGELY Domonkos Vasas Sc V4 V V   1 V 4/5 5 20
KALTSAMIS Alexander Ger V V V V   V 5/5 16 25
ANGYAL Dániel Bhse 3 2 V 4 4   1/5 -6 18

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
RÉGAISZ Olivér Szte-Vk   V 2 3 3 V V 3/6 -1 23
KISS Attila Sz-L Bau Balaton 2   0 1 0 V V 2/6 -15 13
KOVÁCS Andor Pte-Peac V V   V V V V 6/6 17 30
ILLISZ György Érdi Vsc V V 4   3 V V 4/6 13 27
FUCHS Bence Bhse V V 4 V   V V 5/6 14 29
MEZ Maxime Ger 4 4 3 0 1   4 0/6 -14 16
HEGEDŰS Attila Tsc 3 4 0 0 3 V   1/6 -14 15

 

  11 csoport GY/M At-kt AT
SZABÓ Bence Ava   V V V 3 4 3/5 6 22
KÓ Benedek Vasas Sc 4   V 4 V 3 2/5 1 21
ZSIGRI Botond Vvsk 0 2   1 2 1 0/5 -19 6
MAKEVIC Ivan Srb 2 V V   V 3 3/5 2 20
BARANYAI Áron Pte-Peac V 3 V 3   3 2/5 -1 19
RAFFAI Kristóf Sz-L Bau Balaton V V V V V   5/5 11 25

 

  12 csoport GY/M At-kt AT
KULCSÁR Viktor Vasas Sc   V 3 V 3 3 2/5 0 19
BARLAI Vince Pte-Peac 1   0 3 0 2 0/5 -19 6
BÁLIND Bence Bvsc V V   V V 4 4/5 12 24
BODOR Mihály Sz-L Bau Balaton 3 V 4   V 0 2/5 -4 17
SZARKA Barnabás Ava V V 0 3   4 2/5 -1 17
HÁDER Roland Szvse V V V V V   5/5 12 25

 

  13 csoport GY/M At-kt AT
ZARNESCU Tudor Rou-Buc-Quarto   V V V 2 V4 4/5 7 21
FARKAS Domos Pte-Peac 2   V 4 V 3 2/5 -2 19
BÚS Bertalan Vvsk 2 3   4 3 1 0/5 -12 13
KOLLARITS Olivér Szvase 3 V V   2 4 2/5 -4 19
HORVÁTH Zsombor Óbudai Fless V 3 V V   1 3/5 2 19
JOSZKIN Péter Szvse 2 V V V V   4/5 9 22

 

  14 csoport GY/M At-kt AT
SEHIC Boris Srb   V 2 V 0 1 2/5 -7 13
LAKATOS Levente Szvse 1   4 4 2 3 0/5 -11 14
FÁBIÁN Csaba Mtk V V   3 V 4 3/5 2 22
SEMERÉDY Péter Vasas Sc 4 V V   V V 4/5 7 24
HAJNAL Ábris Érdi Vsc V V 4 2   V 3/5 9 21
FRANK Csaba Bvsc V V V 3 0   3/5 0 18

 

  15 csoport GY/M At-kt AT
NÉMETH Ábel Szte-Vk   1 2 4 3 1 0/5 -14 11
RÓNA Milán Vasas Sc V   V V3 V4 2 4/5 8 19
KAZMAIER Julius Ger V 3   V 2 2 2/5 -3 17
BRANDRETH Garret Óbudai Fless V 0 3   2 V 2/5 -2 15
BARTKÓ Levente Mtk V 2 V V   3 3/5 4 20
GYÖRGY Barnabás Hiper Se V V V 0 V   4/5 7 20

 
Document Engarde - 2015.12.05. 13:52:48