Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Országos Bajnokság
Serdülő Leány Párbajtőr
Balatonfüred, 2016. június 20. hétfő

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
FORGÁCS Anna Dhse-Pmd   V V 4 2 3 2 2/6 -4 21
TEMES Adél Pte-Peac 2   3 1 4 V 2 1/6 -11 17
JÁNOSI Imola Szolnok 3 V   2 3 V 1 2/6 -8 19
DÉKÁNY Kinga Ava V V V   3 V V 5/6 14 28
NAGY Dóra Bhse V V V V   V V 6/6 11 30
KOVÁCS Mira Mtk V 3 4 2 4   1 1/6 -9 19
TÓTH Zsófia Szvse V V V 0 3 V   4/6 7 23

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
ILLYÉS Anikó Dhse-Pmd   0 4 1 3 3 4 0/6 -15 15
BADACSONYI Klaudia Bvsc V   V 3 V V V 5/6 12 28
KAS Gyöngyvér Érd V 2   V V 4 V 4/6 5 26
MUHARI Eszter Mtk V V 3   V V V 5/6 16 28
SALAMON Réka Sz-L Bau Balaton V 3 3 2   4 V 2/6 -5 22
DEBRECZENI Noémi Óbudai Fless V 2 V 1 V   V 4/6 2 23
HERCZEG Regina Oms-Tata V 4 1 0 4 0   1/6 -15 14

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
ZSÓTÉR Lilla Vvsk   1 3 3 1 2 0/5 -15 10
TÓTH Adrienn Sz-L Bau Balaton V   3 4 3 4 1/5 -2 19
TÓTH Jázmin Mtk V V   V V V 5/5 14 25
SZABÓ Eszter Bvsc V V 1   0 2 2/5 -9 13
LÁSZLÓ Luca Óbudai Fless V V 1 V   3 3/5 5 19
KOLLÁR Kincső Szvse V V 3 V V   4/5 7 23

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
JUHÁSZ Manuéla Sz-L Bau Balaton   2 4 3 4 4 0/5 -8 17
TANTMAN Evelin Oms-Tata V   V V4 V V 5/5 12 24
TURCSÁK Bianka Bvsc V 4   4 V V 3/5 4 23
TÓTH Adrienn Szolnok V 3 V   2 V 3/5 4 20
RÁCZ Orsolya Érd V 1 3 V   4 2/5 -3 18
GONDA Réka Vvsk V 2 2 0 V   2/5 -9 14

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
PASCHEK Dorottya Mtk   V V V 3 V 4/5 6 23
FRANKÓ Alexandra Sz-L Bau Balaton 4   V V V V 4/5 7 24
BARANYAI Laura Osc 2 3   4 4 4 0/5 -8 17
SZŐKE Napsugár Vvsk 3 4 V   4 2 1/5 -6 18
BARKÓCZI Dóra Oms-Tata V 1 V V   0 3/5 -5 16
GÁBOR Ágnes Vasas Sc 3 4 V V V   3/5 6 22

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
MÁTHÉ Csenge Vasas Sc   V V V 1 V 4/5 11 21
KRNÁCS Anna Ava 1   V 3 3 V 2/5 -4 17
BÖDECS Pálma Oms-Tata 3 4   V 1 V 2/5 0 18
MOLNÁR Fanni Mtk 1 V 3   3 V 2/5 -3 17
BÜKI Lili Szvse V V V V   V 5/5 15 25
NAGY Nóra Sz-L Bau Balaton 0 2 0 2 2   0/5 -19 6

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
HORVÁTH Lili Mtk   V4 V 2 V V 4/5 8 21
SZARVAS Rita Óbudai Fless 2   V V V V 4/5 12 22
BARISKA Panna Gyavse 4 3   2 2 V4 1/5 -4 15
FAZEKAS Dalma Sz-L Bau Balaton V 1 V   V V 4/5 9 21
VARGA Luca Oms-Tata 0 1 V3 3   4 1/5 -11 11
DOBOS Laura Vasas Sc 2 1 1 0 V   1/5 -14 9

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
PEREMICZKI Zsófia Mtk   V 3 V V V 4/5 6 23
SZABÓ Kitti Sz-L Bau Balaton 2   1 V 1 2 1/5 -13 11
WETZKER Laura Vasas Sc V4 V   V 3 1 3/5 1 18
ZEZULA Tamara Bhse 3 4 3   1 4 0/5 -10 15
FATSAR Sára Bvsc 4 V V V   4 3/5 8 23
KÁLÓZI Anna Vvsk 4 V V V V   4/5 8 24

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
KÁLMÁN Gyöngyvér Dhse-Pmd   V V V 1 V 4/5 7 21
MIKLÓS Hajnal Vasas Sc 1   1 4 2 0 0/5 -17 8
KÁLLAI-SIMÓKA Nóra Mtk 4 V   V 2 V 3/5 5 21
GAJDÁR Eszter Galba Ve 0 V 1   3 4 1/5 -11 13
KOLCZONAY Borbála Óbudai Fless V V V V   4 4/5 11 24
BARÁTH Zsuzsanna Szolnok 4 V 4 V V   3/5 5 23

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Vivien Óbudai Fless   2 3 4 2 4 0/5 -9 15
LIPTHAY Hanna Vasas Sc V   4 V 3 4 2/5 1 21
HORVÁTH Emma Szvase V4 V   V 1 V 4/5 5 20
REMÉNYI Réka Dhse-Pmd V 3 2   0 4 1/5 -10 14
SZABADOS Dorina Szolnok V V V V   V 5/5 18 25
LAMOS Virág Mtk V V 1 V 1   3/5 -5 17

 

  11 csoport GY/M At-kt AT
HANGODI Nóra Szolnok   3 V 1 3 1 1/5 -8 13
TOMBORY Liza Pte-Peac V   V V V 3 4/5 6 23
VAJDA Rebeka Sz-L Bau Balaton 2 2   4 0 1 0/5 -16 9
DEMÉNY Kata Szvse V 3 V   V 1 3/5 5 19
TÓTH Loretta Vasas Sc V 4 V 2   4 2/5 2 20
MÁTÉ Anna Mtk V4 V V V2 V   5/5 11 21

 
Document Engarde - 2016.06.20. 12:25:38