Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Gyermek Leány Párbajtőr 2. forduló / Kid Girls Epée 2nd round
Hajdúhadház, 2016' október 21. péntek

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M AT-KT AT
NAGY Anna  AVA    2 V 1 1 3 V 0.333 -9 17
PETŐ Boróka  DHSE-PMD  V   V V V V 4 0.833 12 29
NEMES Ariana  ROU-SM  3 2   1 4 V 4 0.167 -8 19
HOLYCH Anastasiia  UKR  V 4 V   V V 4 0.667 13 28
COSMA-VOLINTIRU Letitia  ROU-BUC-CSS STEAUA  V4 1 V 0   2 V 0.500 -7 17
BABINSZKI Anna  DHSE-PMD  V 3 2 3 V   3 0.333 -4 21
GÁL Barbara  TSC  4 V V V 4 V   0.667 3 28

 

  2 csoport GY/M AT-KT AT
ILLÉS Fanni  BHSE    V 4 1 V V V 0.667 5 25
KOVÁCS Bianka  SZ-L BAU BALATON  3   4 1 V V V 0.500 -2 23
LETZNER Eva  ROU-BUC-QUARTO  V V   4 V V V 0.833 9 29
GALLI Noella  MTK  V V V   1 3 V 0.667 5 24
BALOGH Csenge Flóra  SZVSE  2 4 3 V   2 4 0.167 -6 20
LÖVEI Gréta  DVE  2 4 4 V V   4 0.333 -1 24
KISS Enikő  SZOLNOK  3 2 0 3 V V   0.333 -10 18

 

  3 csoport GY/M AT-KT AT
KÁLMÁN Linda  PTE-PEAC    V V V 4 3 V 0.667 9 27
JAKOVÁC Borbála  VASAS SC  3   3 V 0 2 V 0.333 -6 18
KOHLRUSZ Sára  VASAS SC  3 V   3 3 0 3 0.167 -10 17
VÁGÓ Zsófia  DVE  1 1 V   V 4 3 0.333 -7 19
PATÓ Brigitta  ROU-SM  V V V4 3   3 V 0.667 5 25
VARGA Emma  OMS-TATA  V V V V V   V 1.000 14 30
MARZINAK Simone  SZOLNOK  1 3 V V 3 4   0.333 -5 21

 

  4 csoport GY/M AT-KT AT
TÓTH Viktória  ROU-SM    4 1 1 2 2 2 0.000 -18 12
KÁLMÁN Zille  DHSE-PMD  V   V V V V V 1.000 19 30
HÉDER Hanna  OMS-TATA  V 0   3 V 3 1 0.333 -6 17
PORPÁCZY Maia  OMS-TATA  V 2 V   4 V V 0.667 8 26
CARAMANIAN Ann  ROU-FARUL CTA  V 1 3 V   3 2 0.333 -6 19
ZIMAN Krisztina  ROU-SM  V 4 V4 3 V   2 0.500 0 23
GARZÓ Liliána  TSC  V 0 V 1 V4 V   0.667 3 20

 

  5 csoport GY/M AT-KT AT
BERNAT Karolina  ROU-SM    V V V V V V 1.000 16 30
KOLOZSVÁRI Vanda  DHSE-PMD  3   V V V V 4 0.667 5 27
MEKKER Evelin  ROU-SM SI  1 3   3 V4 1 4 0.167 -10 16
KOVÁCS Eszter  MTK  3 3 V   V V 2 0.500 1 23
POULSON Lola  VASAS SC  4 4 1 2   V V 0.333 -4 21
SZABÓ Magda  GYAVSE  2 2 V 2 3   V 0.333 -6 19
OROSZI Dóra  GYAVSE  1 V V V 3 4   0.500 -2 23

 

  6 csoport GY/M AT-KT AT
STEFKOVICS Linda  AVA    3 3 2 V 1 0.200 -10 14
DOMA Zsófia  PTE-PEAC  V   3 V 2 3 0.400 -4 18
BÍRÓ Réka  BHSE  V V   V 3 3 0.600 3 21
JÓNA Brigitta  DVE  V 4 2   4 4 0.200 -3 19
SULYOK Melani  SZ-L BAU BALATON  4 V V V   4 0.600 4 23
SÜTŐ Lilla  TSC  V V V V V   1.000 10 25

 

  7 csoport GY/M AT-KT AT
TAKÁCS Dóra  MTK    4 3 1 3 2 0.000 -12 13
CSONKA Sára  SZVASE  V   V 1 3 2 0.400 -6 16
HARANGOZÓ Liza  AVA  V 3   V V 0 0.600 0 18
CSOMOR Alexa  SZOLNOK  V V 2   V 2 0.600 3 19
JEREMIC Durda  SRB  V V 3 4   1 0.400 -3 18
SHAHENSHAH Carlotta  GBR  V V V V V   1.000 18 25

 

  8 csoport GY/M AT-KT AT
GRÁCZIK Rita  AVA    2 V 3 V V 0.600 0 20
BERTA Mira  MTK  V   V4 V 4 V 0.800 6 23
SZENTESI Nikolett  AVA  3 3   0 V3 V4 0.400 -6 13
PETHŐ Nóra  MTK  V 4 V   V V3 0.800 10 22
SZAKMÁRY Janka  VVSK  4 V 2 2   V 0.400 -3 18
PISÁK Anna  MTK  3 3 3 2 4   0.000 -7 15

 
Document
engarde-escrime - 2016.10.21. 20:50:05