Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Törpici Fiú Párbajtőr / Mini Boys Epée
Hajdúhadház, 2016' október 22. szombat

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
BEAUTYMAN Cador Gbr   V V 2 V V V 5/6 9 22
FECHETE Sorin Rou-Oradea 3   V 3 2 V 2 2/6 -3 18
ZHUROV Denys Ukr-Kiev 3 3   2 V V V 3/6 5 20
MONOSTORI Barna Sz-L Bau Balaton V V V   V3 V V 6/6 14 23
YUSMEN Filip Bul 1 V 2 2   V V 3/6 0 17
KÁMVÁSI Emil Bvsc 0 2 1 0 1   V 1/6 -12 8
ZIVANOVIC Konstantin Srb 2 V 0 0 3 0   1/6 -13 9

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
GÁRDOS Balázs Sz-L Bau Balaton   V V 0 V3 V 4/5 3 15
MOLNÁR Ádám Oms-Tata 2   3 V 3 V 2/5 1 16
HORVÁTH Márk Óbudai Fless 3 V   2 V V 3/5 5 17
DARVAS Ottó Vasas Sc V 3 V   V 3 3/5 7 18
CSEH Ambrus Hajdúvitéz Kse 2 V 1 1   2 1/5 -8 10
STARODUB Andriy Ukr-Kfc 1 0 0 V V   2/5 -8 9

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
HORVÁTH Levente Oms-Tata   V V V V V 5/5 15 20
TÍMÁR Richárd Gyavse 2   2 3 2 V 1/5 -4 13
RÓNA Borisz Vasas Sc 1 V   V V V 4/5 10 17
GOGU Teodor Rou-Farul Cta 1 V 0   V V 3/5 -2 13
BUDAI Dávid Rou-Mur 1 V 1 2   3 1/5 -7 11
KÁLMÁN Levente Szvse 0 1 0 2 V   1/5 -12 7

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
SIMON Bálint Bhse   V V V V V 5/5 10 20
PRYLYPKO Maksym Ukr 0   2 0 2 1 0/5 -15 5
MITRIA Mihai Rou-Sm 3 V   V 0 3 2/5 -1 14
JOÓB Ágoston Vasas Sc 2 V 1   2 V 2/5 1 13
KERESZTES Ádám Oms-Tata 2 V V V   V 4/5 9 18
BALOI David Rou-Buc Stesial 3 V V 0 1   2/5 -4 12

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
MINCU Andrei Rou-Buc-Css Quarto   V V 3 V V 4/5 3 19
SALAMON Bálint Sz-L Bau Balaton 3   1 2 V V3 2/5 -2 13
PETRACHE George Rou-Buc-Steaua 3 V   V V V 4/5 9 19
KOVÁCS HORVÁT Tamás Rou-Mur V V 1   1 3 2/5 -4 13
BALOI Albert Rou-Buc Stesial 3 1 1 V   2 1/5 -6 11
GÁBOR András Vasas Sc 3 2 3 V V   2/5 0 16

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
RUBECZ Bálint Bvsc   3 V V V 3 3/5 3 18
PINTÉR László Sz-L Bau Balaton V   2 V V 3 3/5 2 17
BROOKE Aidan Gbr 3 V   V 3 3 2/5 2 17
SOMODY Bonca Mtk 3 0 1   1 V 1/5 -8 9
BALÁZS Bence Vvsk 1 4 V V   V 3/5 2 17
CZILLI Márk Bhse V V V 1 3   3/5 -1 16

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
DURNEVYCH Myron Ukr   V V V V V3 5/5 11 19
WAGENHOFER Ádám Sz-L Bau Balaton 0   1 2 2 V 1/5 -10 9
STANKOVITS György Szvase 3 V   3 V V 3/5 6 18
NAGY Norbert Bhse 0 V V   2 V 3/5 1 14
NÉMETH Bálint Ute 3 V 3 V   V 3/5 5 18
SZAJKOVITS Bence Vvsk 2 3 0 0 1   0/5 -13 6

 
Document Engarde - 2016.10.22. 11:30:04