Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Törpici Leány Párbajtőr / Mini Girls Epée
Hajdúhadház, 2016' október 23. vasárnap

Csoportok, forduló : 2.

  1 csoport - 11:45 - 11 pást GY/M AT-KT AT
DOMA Boglárka  PTE-PEAC    0 V 3 V V 0.600 2 15
SZALMA Sára  SZ-L BAU BALATON  V   V V V V 1.000 15 20
MOCANU Iris  ROU-BUC UNEFS  2 1   1 2 V 0.200 -9 10
TARSI Csenge  ROU-ORADEA  V 0 V   V V 0.800 2 16
BARCSIK Csenge  SZOLNOK  0 2 V 3   V 0.400 -4 13
PETRUS Kateryna  UKR  3 2 3 3 3   0.000 -6 14

 

  2 csoport - 11:45 - 12 pást GY/M AT-KT AT
SUTA Ana-Maria  ROU-BUC QUARTO    3 V V V2 V1 0.800 5 14
NAGY Emma  DVE  V   V V 3 V 0.800 9 19
POLEUCA Ana  ROU-BUC STESIAL  3 2   3 2 V 0.200 -5 14
CSEH Adél  HAJDÚVITÉZ KSE  1 0 V   V 0 0.400 -7 9
POPA Maria  ROU-ORADEA  1 V V 3   2 0.400 0 14
SIMON Júlia  SZ-L BAU BALATON  0 1 3 V2 V3   0.400 -2 9

 

  3 csoport - 11:45 - 13 pást GY/M AT-KT AT
PANAIT Tiana  ROU-BUC UNEFS    3 3 1 0 3 0.000 -10 10
MUNTEAN Andrea  ROU-ORADEA  V   V3 V V1 V 1.000 8 16
STANCIULESCU Daria  ROU-BUC STESIAL  V 2   V V3 3 0.600 4 16
LENGYEL Fanni  DVE  V 2 1   V V 0.600 2 15
PAREZANOVIC Marija  SRB  V 0 1 2   2 0.200 -3 9
CZEINER Flóra  SZ-L BAU BALATON  V 1 V 2 V   0.600 -1 15

 

  4 csoport - 11:45 - 14 pást GY/M AT-KT AT
RUSYN Anastasia  UKR    1 V 3 V V 0.600 1 16
TÉGLÁS Zóra  SZOLNOK  V   2 V V V 0.800 4 18
RUSU Alexandra  ROU-BUC STESIAL  1 V   V V V 0.800 7 17
SZABÓ Boglárka  HAJDÚVITÉZ KSE  V 3 3   2 3 0.200 -4 15
MUNTEAN Ana  ROU-ORADEA  3 3 1 V   3 0.200 -4 14
HERENDI Gréta  DVE  3 3 0 V V   0.400 -4 14

 

  5 csoport - 11:45 - 15 pást GY/M AT-KT AT
JURAU Mia  ROU-ORADEA    V V 3 V V 0.800 4 19
NEACSU Paula  ROU-BUC QUARTO  3   V 2 3 2 0.200 -4 14
GÖNCZI Dóra  SZOLNOK  3 3   2 V 2 0.200 -4 14
TOMSA Ana  ROU-SM  V V V   V 3 0.800 7 19
PALOTAI Barbara  SZVSE  2 V 2 1   1 0.200 -9 10
CSÉRI Sára  SZ-L BAU BALATON  3 V3 V V V   0.800 6 18

 

  6 csoport - 11:45 - 16 pást GY/M AT-KT AT
MATSHER Karina  UKR    1 V V V 2 0.600 2 15
BUCZKÓ Gréta  SZOLNOK  V2   3 2 V 2 0.400 0 13
ISMAILEANU Mara  ROU-FARUL CTA  2 V   3 2 3 0.200 -5 14
BOGDÁN Orsolya  DVE  3 V V   2 V 0.600 1 17
KEREKES Regina  MTK  3 1 V V   2 0.400 -2 14
DRAGAN Alexandra  ROU-ORADEA  V3 V3 V 3 V   0.800 4 17

 

  7 csoport - 11:45 - 17 pást GY/M AT-KT AT
NÉBALD Franciska  MTK    V 1 V V V3 0.800 10 16
KONKOLY Evelin  SZ-L BAU BALATON  2   V V V V 0.800 9 18
MOLNÁR Eszter  OMS-TATA  V2 2   3 V 2 0.400 -3 13
ROSENBERGEROVÁ Ella  SVK-WILLARD  0 1 V   1 3 0.200 -10 9
SZŰCS Boglárka  SZVSE  0 1 3 V   2 0.200 -7 10
DONA Diana  ROU-BUC QUARTO  2 1 V V V   0.600 1 15

 
Document
engarde-escrime - 2016.10.23. 13:10:40