Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Hajdúhadház, 2016' október 22. szombat

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M AT-KT AT
KALÓ Ádám  SZ-L BAU BALATON    1 4 V 0 3 0.200 -9 13
TUSJAK Adrián  KVSE  V   V V V V 1.000 16 25
SIMUNKOVIC Marco  CRO  V 1   1 2 3 0.200 -12 12
GUTIERREZ-SARABIA Nicholas  VASAS SC  2 1 V   0 3 0.200 -10 11
FARKAS Péter  ÓBUDAI FLESS  V 2 V V   V 0.800 11 22
NICULAIE Vladut  ROU-BUC-UNEFS  V 4 V V 4   0.600 4 23

 

  2 csoport GY/M AT-KT AT
ADAMKOVIC Daniel  SVK-WILLARD    4 4 1 V 1 0.200 -8 15
KÓ Benedek  VASAS SC  V   V V V V 1.000 12 25
Zafirov Stefan  BUL  V 2   2 V V 0.600 -2 19
SOMIN Mykhailo  UKR  V 2 V   0 3 0.400 -3 15
JANKY Bendegúz  SZVSE  3 3 3 V   0 0.200 -6 14
SCHWEIGHARDT Rajmund  OMS-TATA  V 2 4 V V   0.600 7 21

 

  3 csoport GY/M AT-KT AT
DUROVIC Milos  SRB    V V V 3 4 3 0.500 6 25
BIRLE Tudor  ROU-ORADEA  1   1 0 0 0 0 0.000 -28 2
CSIBA Lóránd  VASAS SC  1 V   1 2 2 3 0.167 -12 14
PETRO Tomás  SVK-SNINA  2 V V   2 0 4 0.333 -3 18
BÍRÓ Bence  BHSE  V V V V   3 4 0.667 10 27
KOVÁCS Kristóf  OMS-TATA  V V V V V   V 1.000 18 30
SOMODY Soma  MTK  V V V V V 3   0.833 9 28

 

  4 csoport GY/M AT-KT AT
MARGHESCU Rares  ROU-BUC-ENGARDE    1 V 1 V 3 0.400 -6 15
ZARNESCU Tudor  ROU-BUC-UNEFS  V   4 V V V 0.800 15 24
SZABÓ Domonkos  SZVASE  3 V   V 1 3 0.400 -4 17
RÉKASSY Botond  VASAS SC  V 1 2   2 4 0.200 -7 14
BACIU Stefan  ROU-BUC-QUARTO  3 0 V V   4 0.400 -1 17
PURCAREA Dimu  ROU-CTA  V 2 V V V   0.800 3 22

 

  5 csoport GY/M AT-KT AT
ZSIGMOND Dániel  HOBBI VSE    V V 0 1 V 0.600 -2 16
KÓ Ágoston  VASAS SC  4   4 V 4 V 0.400 6 22
VÁRKONYI Borisz  MTK  2 V   V4 1 V 0.600 0 17
DUMNYTSKYY Ivan  UKR  V 1 3   3 V 0.400 3 17
FEKETE Ádám  SZ-L BAU BALATON  V V V V   V 1.000 16 25
HREHOR Samuel  SVK-WILLARD  2 0 0 0 0   0.000 -23 2

 

  6 csoport GY/M AT-KT AT
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS    V 1 V V V 0.800 4 21
CRACIUN Carol  ROU-BUC-UNEFS  4   4 V V4 V 0.600 6 22
SEMERÉDY Péter  VASAS SC  V V   V V V 1.000 13 25
Augustin Mark  UKR-KIEV  4 0 0   V V 0.400 -4 14
FÁBIÁN Csaba  MTK  1 3 4 3   2 0.000 -11 13
SASS Ádám  OMS-TATA  3 3 3 0 V   0.200 -8 14

 

  7 csoport GY/M AT-KT AT
HENZEL Miroslav  SVK-WILLARD    0 2 1 1 0 0.000 -21 4
KISS Attila  SZ-L BAU BALATON  V   V 4 3 V 0.600 9 22
LENCSÉS Dániel  HIPER SE  V 2   2 2 2 0.200 -9 13
BUDAI Levente  TSC  V V V   3 2 0.600 3 20
PAPANITZ Ákos  BHSE  V V V V   3 0.800 9 23
GYENES András  VASAS SC  V 1 V V V   0.800 9 21

 

  8 csoport GY/M AT-KT AT
NÓTÁROS Lajos  DHSE-PMD    V V 3 V 4 0.600 2 22
Sebesan Claus  ROU-ORADEA  4   3 V V V 0.600 4 22
KULCSÁR Viktor  VASAS SC  2 V   V 4 V 0.600 6 21
TÁRKÁNYI Zsombor  HOBBI VSE  V 3 0   V 3 0.400 -6 16
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS  4 2 V 4   3 0.200 -6 18
VARGA Bálint  PTE-PEAC  V 3 2 V V   0.600 0 20

 

  9 csoport GY/M AT-KT AT
KOVÁCS Alex  SZ-L BAU BALATON    3 V V V V3 0.800 6 21
FRANK Csaba  BVSC  V   1 V V V 0.800 5 21
GÖMÖRI Levente  TÖREKVÉS  4 V   V V V 0.800 13 24
STANOJEVIC Mihailo  SRB  2 3 0   2 3 0.000 -15 10
Holovkov Vladyslav  UKR-KIEV  2 2 4 V   2 0.200 -7 15
HERCZEG Martin  OMS-TATA  2 3 1 V V   0.400 -2 16

 

  10 csoport GY/M AT-KT AT
CSUTA András  SZVSE    V4 3 1 0 2 0.200 -13 10
RISTIC Nemanja  SRB  4   V 1 1 4 0.200 -8 15
FATSAR Domonkos  BVSC  V 4   V 0 0 0.400 -7 14
BROOKE Alec  GBR  V V 3   3 V 0.600 7 21
JÁRAI Jeromos  SZVASE  V V V V   V 1.000 17 25
RASHAIDA Rahim  BUL  V4 V V 2 4   0.600 4 20

 

  11 csoport GY/M AT-KT AT
RÉGELY Domonkos  VASAS SC    V V V2 V 2 0.800 8 19
KŐHALMI Máté  SZVASE  0   1 0 4 2 0.000 -18 7
BEDNÁR Tomás  SVK-SNINA  3 V   V 4 V 0.600 7 22
NÉMETH Zétény  SZ-L BAU BALATON  1 V 4   V V4 0.600 6 19
FRIEDAY Noah  ÉTC  4 V V 3   1 0.400 -5 18
BÚS Bertalan  VVSK  V3 V 0 3 V   0.600 2 16

 

  12 csoport GY/M AT-KT AT
DUMA Danylo  UKR    V 2 V 1 1 0.400 -4 14
HUNCAR Lubomir  SVK-SNINA  1   1 V 3 V 0.400 -7 15
BOGDÁN Tamás  VASAS SC  V V   V V V 1.000 14 25
POPESCU Alexandru  ROU-BUC-UNEFS  2 4 3   1 3 0.000 -12 13
CSÉRI Bence  SZ-L BAU BALATON  V V4 2 V   V4 0.800 8 20
SZÉLL Sámuel  DHSE-PMD  V 4 3 V 2   0.400 1 19

 

  13 csoport GY/M AT-KT AT
BEBŐK Szabolcs  BHSE    4 V 2 4 2 0.200 -5 17
PAPP Andrei  ROU-CTA  V   V V V 4 0.800 11 24
NÁDI Zsombor  SZVSE  2 2   2 3 0 0.000 -16 9
BUNEA Matei  ROU-BUC-QUARTO  V 0 V   V V 0.800 7 20
MOLNÁR Dániel  OMS-TATA  V 2 V 1   4 0.400 -5 17
VAJGEL Pál  KVSE  V V V 3 V   0.800 8 23

 

  14 csoport GY/M AT-KT AT
LENDVAY Gergely  BVSC    1 V3 V V V 0.800 3 19
NISTOR Horia  ROU-CTA  V   2 V V V 0.800 12 22
BUKVA Dávid  MTK  2 V   V V4 V 0.800 11 21
TÓT Benjámin  SZTE-VK  3 0 1   2 V 0.200 -13 11
BIJELIC David  SRB  3 3 3 V   V 0.400 -1 19
ALBERT Márk  OSC  3 1 1 4 4   0.000 -12 13

 

  15 csoport GY/M AT-KT AT
ONDO Daniel  SVK-WILLARD    3 4 V 1 2 0.200 -6 15
KOLLARITS Olivér  SZVASE  V   4 V 4 2 0.400 1 20
RUTAI Nimród  SZTE-VK  V V   V V V 1.000 7 25
BONDOR Márk  TSC  1 1 3   2 V 0.200 -12 12
PAULIK Tamás  KVSE  V V 4 V   V 0.800 8 24
ATILLÁS Nándor  ÉTC  V V 3 4 4   0.400 2 21

 

  16 csoport GY/M AT-KT AT
LŐRINCZ Viktor  ÉTC    V V V 4 4 0.600 6 23
KOHÚT Matej  SVK-SNINA  1   0 3 2 3 0.000 -15 9
KOVÁCS Gergely  OMS-TATA  4 V   V V 2 0.600 7 21
KLUMZER István  SZ-L BAU BALATON  2 V 1   3 2 0.200 -10 13
MAKEVIC Ivan  SRB  V V 3 V   V 0.800 5 23
MERCZ Ádám  SZOLNOK  V V4 V V 4   0.800 7 23

 

  17 csoport GY/M AT-KT AT
FARKAS Domos  PTE-PEAC    V V V 3 V 0.800 13 23
TARDI Gábor  DVE  3   V V 2 V 0.600 0 20
WALKER Joshua  VASAS SC  1 4   1 3 3 0.000 -12 12
SIMUNKOVIC Luka  CRO  2 4 V   V V 0.600 6 21
BARABÁS László  KVSE  V4 V V4 4   V 0.800 8 22
KOSTOVCIK Alex  SVK-WILLARD  0 2 V 0 1   0.200 -15 8

 
Document
engarde-escrime - 2016.10.22. 15:52:55