Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP5 Békéscsaba - Csaba Kupa / Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Békéscsaba, 2017' május 12. péntek

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 11:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
PAVLÓ Ádám  AVA    1 V V 0 4 0.400 -5 15
KOLESZÁR Domonkos  DVE  V   V V3 2 V 0.800 9 20
KŐHALMI Máté  SZVASE  4 0   4 0 4 0.000 -13 12
PAVLOVIC Luka  SRB  1 1 V   0 1 0.200 -14 8
KÓ Ágoston  BVSC  V V V V   V 1.000 19 25
KERESZTESI Tamás  ROU  V 4 V V 4   0.600 4 23

 

  Poule No 2 - 11:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
SOMODY Soma  MTK    V V V V V 1.000 19 25
HUBERT Dániel  SZ-L BAU BALATON  3   V V V V 0.800 5 23
DOMONKOS András  SVK  0 2   1 1 2 0.000 -19 6
HERCZEG Martin  OMS-TATA  0 3 V   3 2 0.200 -7 13
APÁTI Bálint  AVA  3 4 V V4   V 0.600 3 21
CIMPAN Anton  ROU  0 4 V V 4   0.400 -1 18

 

  Poule No 3 - 11:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
BALBUZA Vladyslav  UKR    V V 4 V V 0.800 7 24
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS  4   V 1 4 4 0.200 -5 18
KORONCZAI Sámuel  BHSE  3 3   2 3 2 0.000 -12 13
FEKETE Ádám  SZ-L BAU BALATON  V V V   V V 1.000 11 25
SASS Ádám  OMS-TATA  1 V V 4   V 0.600 -1 20
DAVID Luca  ROU  4 V V 3 4   0.400 0 21

 

  Poule No 4 - 11:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
PAULIK Tamás  KVSE    V V V 3 V 0.800 12 23
JEROMOS Lehel  ROU  3   V V 1 V 0.600 5 19
MÁTAY-CSEPELI Gábor  VASAS SC  1 1   2 0 2 0.000 -19 6
DUBLECZ Bence  SZ-L BAU BALATON  2 3 V   3 V 0.400 -1 18
SAMOILOV Roman  UKR  V V V V   V 1.000 17 25
MÉRŐ Leon  ÓBUDAI FLESS  0 0 V 2 1   0.200 -14 8

 

  Poule No 5 - 11:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
FEHÉR Emilian  ROU    V 0 4 1 V 0.400 -2 15
CASTILLO-WEIGERT Javier  AVA  0   1 2 2 2 0.000 -18 7
MÁTYÁS-AGG Dávid  BHSE  V V   V V V3 1.000 17 23
JANKY Bendegúz  SZVSE  V V 3   3 V 0.600 2 21
KRZHANIVSKIY Timofiy  UKR  V V 0 V   V 0.800 7 20
VITÁLOS Boldizsár  SVK  2 V 2 3 2   0.200 -6 14

 

  Poule No 6 - 11:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
BOROS Ákos  VASAS SC    4 V V 4 3 0.400 3 21
SCARLAT Cris  ROU  V   V V 2 3 0.600 3 20
FERWAGNER Péter  SZTE-VK  0 1   2 V 2 0.200 -14 10
KALITOVSKYI Tymofii  UKR  3 4 V   V 3 0.400 0 20
PARONAI Márk  AVA  V V3 4 3   1 0.400 -3 16
SIMONYAI Olivér  SZ-L BAU BALATON  V V V V V3   1.000 11 23

 

  Poule No 7 - 11:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
POKORNI Olivér  SZOLNOK    1 2 V 0 V 0.400 -9 13
KEMECSEI Kornél  GYAVSE  V   V V 0 V 0.800 12 20
HÁRI-KOVÁCS András  SZTE-VK  V 1   2 4 4 0.200 -6 16
NÁDI Zsombor  SZVSE  4 0 V   3 1 0.200 -9 13
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS  V V V V   4 0.800 12 24
GURZA Luca  ROU  3 1 V V V   0.600 0 19

 

  Poule No 8 - 11:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
SZAJKOVITS Ádám  VVSK    2 0 2 1 3 0.000 -17 8
XUE Fu  BVSC  V   4 2 4 V 0.400 0 20
SZODORAY-PARÁDI Hunor  ROU  V V   V V4 V 1.000 10 24
FERENCZ Bence  DVE  V V 4   3 V 0.600 6 22
KISS Attila  SZ-L BAU BALATON  V V 2 V   V 0.800 9 22
ANDRÁSI Kristóf  ÉTC  V 3 4 2 1   0.200 -8 15

 

  Poule No 9 - 11:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
BONDOR Márk  TSC    V V V 1 2 0.600 -3 18
PLANOJEVIC Jakov  SRB  4   3 4 V 1 0.200 -5 17
BACIU Stefan  ROU  4 V   2 V V 0.600 5 21
CSUTA András  SZVSE  3 V V   3 V 0.600 2 21
BUKSAR Valeriy  UKR  V 2 0 V   2 0.400 -3 14
KRNÁCS Tamás  AVA  V V 3 3 V3   0.600 4 19

 

  Poule No 10 - 11:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
JAJECNIK Marcell  SZVSE    2 V 2 V 4 0.400 -1 18
KALÓ Ádám  SZ-L BAU BALATON  V   V V V V 1.000 14 25
BOJTOS Csongor  SZOLNOK  3 2   0 V 1 0.200 -12 11
TUSJAK Dominik  KVSE  V 2 V   V 1 0.600 5 18
GÖMBÖS Bálint  MTK  1 1 3 1   1 0.000 -18 7
FLORESCU Paul  ROU  V 4 V V V   0.800 12 24

 

  Poule No 11 - 11:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
BAGYULA László  VASAS SC    V V V V V 1.000 11 25
POPESCU Alexandru  ROU  2   V 3 V V 0.600 3 20
MAGYAR Máté  MTK  3 3   3 V 2 0.200 -7 16
ATARCHVILI Lior  HOBBI VSE  4 V V   V V 0.800 8 24
TRILL Bertalan  ÓBUDAI FLESS  2 2 3 1   V 0.200 -11 13
PLAKSIN Dmytro  UKR  3 2 V 4 4   0.200 -4 18

 

  Poule No 12 - 11:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
BARTKÓ Zalán  MTK    V V V V V 1.000 18 25
RISTIC Nemanja  SRB  1   V 4 V V 0.600 6 20
SZILÁRD Zsigmond  BHSE  1 2   V V V 0.600 4 18
DEBRECZENI Ákos  ÓBUDAI FLESS  4 V 2   V V 0.600 0 21
ORBÁN Konrád  BVSC  1 2 2 3   V 0.200 -9 13
DUMITRESCU Florin  ROU  0 0 0 4 2   0.000 -19 6

 

  Poule No 13 - 11:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
CSIZMAZIA-DARAB István  VASAS SC    3 V V V V 1 0.667 7 24
CSEKE Balázs  DVE  V   V V V V 2 0.833 8 27
TRONARU Ianis  ROU  0 1   0 2 4 0 0.000 -23 7
GUMENIUK Andrii  UKR  4 4 V   V V 3 0.500 4 26
HAZAI Tamás  ÓBUDAI FLESS  1 4 V 4   V 0 0.333 -7 19
MADÁCSI Mendel  SZVSE  2 2 V 3 4   2 0.167 -11 18
GÖMÖRI Levente  MTK  V V V V V V   1.000 22 30

 

  Poule No 14 - 11:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
ZLOVSZKI Bence  AVA    1 2 3 1 3 0.000 -13 10
VARGA Norbert  DVE  V3   V3 0 V V 0.800 6 16
VIGH Balázs  SZVSE  V 2   0 0 4 0.200 -9 11
HIRTLING Márton  BHSE  V V V   V V 1.000 18 25
SINKA Gáspár  VVSK  V 1 V 3   V 0.600 7 19
HORVÁTH Szabolcs  SZOLNOK  V 1 V 1 1   0.400 -9 13

 

  Poule No 15 - 11:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
BALOGH Attila  ZANSHIN SKE    V V 1 2 2 0.400 -6 15
NYITRAI Martin  SZVSE  4   2 V 4 1 0.200 -8 16
HUTÁS Barna  BVSC  3 V   V V V 0.800 9 23
FARKAS Bulcsú  PTE-PEAC  V 4 2   1 V 0.400 0 17
KOSKA Bendegúz  MTK  V V 2 V   V 0.800 8 22
WODALA János  SZTE-VK  V4 V 3 1 2   0.400 -3 15

 

  Poule No 16 - 11:00 - Piste No 16 V/M Indicator HS
POPOVYCH Veleslav  UKR    V 4 V V 1 0.600 5 20
BENE Zoltán  MTK  0   0 V V 3 0.400 -9 13
DUROVIC Milos  SRB  V V   V V 4 0.800 14 24
KUCHTA Dániel  SZVSE  4 4 0   1 3 0.000 -13 12
TOMOJZER Péter  BVSC  1 4 1 V   4 0.200 -6 15
KERÉNYI Gábor  SZVASE  V V4 V V V   1.000 9 24

 

  Poule No 17 - 11:00 - Piste No 17 V/M Indicator HS
SZABÓ Benedek  SZVSE    3 3 1 V 1 0.200 -11 13
DUMA Danylo  UKR  V   V V V V 1.000 15 25
BULFONI Federico  HOBBI VSE  V 1   4 2 V 0.400 -5 17
NAGY Nándor  VVSK  V 4 V   V4 V 0.800 9 23
TÉCSY Gyula  AVA  4 0 V 1   2 0.200 -9 12
ECSEDI Sámuel  MTK  V 2 4 3 V   0.400 1 19

 
Document
engarde-escrime - 2017.05.12. 12:56:34