Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP5 Békéscsaba - Csaba Kupa / Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Békéscsaba, 2017' május 12. péntek

Poules, round No 2

  Poule No 1 - 13:10 - Piste No 1 V/M Indicator HS
GÖMÖRI Levente  MTK    V 3 V 4 V 0.600 10 22
DOMONKOS András  SVK  1   0 4 V3 3 0.200 -7 11
BACIU Stefan  ROU  V V1   V V3 V 1.000 13 19
HORVÁTH Szabolcs  SZOLNOK  1 V 1   2 1 0.200 -14 10
RISTIC Nemanja  SRB  V 2 2 V   2 0.400 -1 16
HAZAI Tamás  ÓBUDAI FLESS  0 V 0 V V   0.600 -1 15

 

  Poule No 2 - 13:10 - Piste No 2 V/M Indicator HS
DUMITRESCU Florin  ROU    V 2 1 3 1 0.200 -9 12
BALOGH Attila  ZANSHIN SKE  1   1 0 V 4 0.200 -11 11
POKORNI Olivér  SZOLNOK  V V   3 0 1 0.400 -3 14
KÓ Ágoston  BVSC  V V V4   V V 1.000 17 24
POPOVYCH Veleslav  UKR  V 2 V 3   V 0.600 5 20
FERENCZ Bence  DVE  V V V 0 2   0.600 1 17

 

  Poule No 3 - 13:10 - Piste No 3 V/M Indicator HS
PLAKSIN Dmytro  UKR    V V 4 V 4 0.600 8 23
JEROMOS Lehel  ROU  3   V V 3 3 0.400 -1 19
PAVLÓ Ádám  AVA  2 3   3 1 1 0.000 -15 10
SINKA Gáspár  VVSK  V 2 V   V 4 0.600 4 21
MÁTAY-CSEPELI Gábor  VASAS SC  0 V V 0   0 0.400 -9 10
SOMODY Soma  MTK  V V V V V   1.000 13 25

 

  Poule No 4 - 13:10 - Piste No 4 V/M Indicator HS
CASTILLO-WEIGERT Javier  AVA    4 1 1 3 0 1 0.000 -20 10
TRONARU Ianis  ROU  V   0 1 1 0 1 0.167 -21 8
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS  V V   V V 1 V 0.833 13 26
TUSJAK Dominik  KVSE  V V 0   3 1 3 0.333 -4 17
CSIZMAZIA-DARAB István  VASAS SC  V V 4 V   1 2 0.500 2 22
BARTKÓ Zalán  MTK  V V V V V3   V 1.000 25 28
BUKSAR Valeriy  UKR  V V 3 V4 V 0   0.667 5 22

 

  Poule No 5 - 13:10 - Piste No 5 V/M Indicator HS
HIRTLING Márton  BHSE    V V V V V 1.000 20 25
KERESZTESI Tamás  ROU  2   V 4 0 V 0.400 -2 16
ZLOVSZKI Bence  AVA  1 3   3 V 3 0.200 -8 15
BULFONI Federico  HOBBI VSE  1 V V   1 2 0.400 -8 14
KRZHANIVSKIY Timofiy  UKR  1 V 4 V   V 0.600 7 20
BENE Zoltán  MTK  0 0 V4 V 2   0.400 -9 11

 

  Poule No 6 - 13:10 - Piste No 6 V/M Indicator HS
HUBERT Dániel  SZ-L BAU BALATON    V 1 V V V 0.800 9 21
WODALA János  SZTE-VK  0   3 0 4 4 0.000 -14 11
SAMOILOV Roman  UKR  V V   V V V 1.000 15 25
PLANOJEVIC Jakov  SRB  4 V 2   V V 0.600 8 21
KRNÁCS Tamás  AVA  1 V 4 2   4 0.200 -8 16
GÖMBÖS Bálint  MTK  2 V 0 1 V   0.400 -10 13

 

  Poule No 7 - 13:10 - Piste No 7 V/M Indicator HS
MÁTYÁS-AGG Dávid  BHSE    V4 3 V V 4 0.600 10 21
FEHÉR Emilian  ROU  1   3 V V V 0.600 4 19
HÁRI-KOVÁCS András  SZTE-VK  V V4   V V 3 0.800 7 22
SZAJKOVITS Ádám  VVSK  0 2 1   4 2 0.000 -16 9
APÁTI Bálint  AVA  0 1 3 V   V 0.400 -6 14
BALBUZA Vladyslav  UKR  V 4 V V 1   0.600 1 20

 

  Poule No 8 - 13:10 - Piste No 8 V/M Indicator HS
DUMA Danylo  UKR    V V V 2 V 0.800 6 22
TOMOJZER Péter  BVSC  4   V V V V 0.800 4 24
SZILÁRD Zsigmond  BHSE  4 3   V 3 V 0.400 2 20
DUBLECZ Bence  SZ-L BAU BALATON  3 4 3   4 4 0.000 -7 18
VARGA Norbert  DVE  V 4 V4 V   V 0.800 9 23
KUCHTA Dániel  SZVSE  0 4 1 V 0   0.200 -14 10

 

  Poule No 9 - 13:10 - Piste No 9 V/M Indicator HS
MADÁCSI Mendel  SZVSE    3 V V 4 0 0.400 -3 17
KOSKA Bendegúz  MTK  V   V V 4 4 0.600 2 23
SCARLAT Cris  ROU  4 4   V V3 V 0.600 6 21
VITÁLOS Boldizsár  SVK  1 4 1   4 1 0.000 -14 11
PARONAI Márk  AVA  V V 0 V   0 0.600 -5 15
KALÓ Ádám  SZ-L BAU BALATON  V V 4 V V   0.800 14 24

 

  Poule No 10 - 13:10 - Piste No 10 V/M Indicator HS
MAGYAR Máté  MTK    4 V 3 V V 0.600 4 22
POPESCU Alexandru  ROU  V   V V V V 1.000 9 25
KŐHALMI Máté  SZVASE  1 2   3 4 3 0.000 -11 13
BAGYULA László  VASAS SC  V 4 V4   V4 V 0.800 4 22
KISS Attila  SZ-L BAU BALATON  3 2 V 3   V 0.400 -1 18
JAJECNIK Marcell  SZVSE  4 4 V 4 1   0.200 -5 18

 

  Poule No 11 - 13:10 - Piste No 11 V/M Indicator HS
HERCZEG Martin  OMS-TATA    V V 3 2 2 0.400 -1 17
KORONCZAI Sámuel  BHSE  3   V 2 0 4 0.200 -7 14
CIMPAN Anton  ROU  1 1   V 2 V 0.400 -7 14
JANKY Bendegúz  SZVSE  V4 V 2   1 3 0.400 -5 15
FEKETE Ádám  SZ-L BAU BALATON  V V V V   V 1.000 19 25
ATARCHVILI Lior  HOBBI VSE  V V 4 V 1   0.600 1 20

 

  Poule No 12 - 13:10 - Piste No 12 V/M Indicator HS
MÉRŐ Leon  ÓBUDAI FLESS    V 1 V V 4 0.600 1 20
KOLESZÁR Domonkos  DVE  3   V V V 4 0.600 6 22
XUE Fu  BVSC  V 2   1 V V 0.600 2 18
SIMONYAI Olivér  SZ-L BAU BALATON  4 1 V   4 V 0.400 1 19
CSUTA András  SZVSE  2 3 3 V   V 0.400 -2 18
ANDRÁSI Kristóf  ÉTC  V V 2 2 1   0.400 -8 15

 

  Poule No 13 - 13:10 - Piste No 13 V/M Indicator HS
FARKAS Bulcsú  PTE-PEAC    V 3 V 3 1 0.400 -2 17
DEBRECZENI Ákos  ÓBUDAI FLESS  2   3 V V 0 0.400 -7 15
HUTÁS Barna  BVSC  V V   2 V V4 0.800 5 21
PAVLOVIC Luka  SRB  2 3 V   V 4 0.400 -2 19
NYITRAI Martin  SZVSE  V 4 2 4   V 0.400 -2 20
SZODORAY-PARÁDI Hunor  ROU  V V 3 V 4   0.600 8 22

 

  Poule No 14 - 13:10 - Piste No 14 V/M Indicator HS
NAGY Nándor  VVSK    V V 3 V 3 0.600 7 21
FERWAGNER Péter  SZTE-VK  0   3 0 3 1 0.000 -18 7
GURZA Luca  ROU  3 V   2 V 3 0.400 -3 18
KERÉNYI Gábor  SZVASE  V V V   1 V 0.800 9 21
NÁDI Zsombor  SZVSE  2 V 3 V   3 0.400 -1 18
KALITOVSKYI Tymofii  UKR  V4 V V 2 V   0.800 6 21

 

  Poule No 15 - 13:10 - Piste No 15 V/M Indicator HS
KEMECSEI Kornél  GYAVSE    V V V V V3 1.000 14 23
DAVID Luca  ROU  4   3 V V 2 0.400 0 19
SASS Ádám  OMS-TATA  2 V   0 V 3 0.400 -5 15
ORBÁN Konrád  BVSC  1 3 V   V 4 0.400 1 18
SZABÓ Benedek  SZVSE  0 1 4 2   1 0.000 -17 8
CSEKE Balázs  DVE  2 V V3 V V   0.800 7 20

 

  Poule No 16 - 13:10 - Piste No 16 V/M Indicator HS
TRILL Bertalan  ÓBUDAI FLESS    V 4 4 3 4 0.200 -3 20
TÉCSY Gyula  AVA  3   0 0 4 0 0.000 -18 7
DUROVIC Milos  SRB  V V   V V 4 0.800 12 24
ECSEDI Sámuel  MTK  V V 3   V V 0.800 6 23
BONDOR Márk  TSC  V V 0 4   0 0.400 -8 14
PAULIK Tamás  KVSE  V V V 4 V   0.800 11 24

 

  Poule No 17 - 13:10 - Piste No 17 V/M Indicator HS
VIGH Balázs  SZVSE    2 0 0 V V 0.400 -8 12
FLORESCU Paul  ROU  V   V V V 4 0.800 11 24
BOROS Ákos  VASAS SC  V 3   4 V 4 0.400 6 21
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS  V 2 V   V 4 0.600 7 21
BOJTOS Csongor  SZOLNOK  2 1 0 0   3 0.000 -19 6
GUMENIUK Andrii  UKR  3 V V V V   0.800 3 23

 
Document
engarde-escrime - 2017.05.12. 14:41:06
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently