Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Országos Bajnokság
Gyermek Fiú Párbajtőr
Balatonfüred, 2017. június 16. péntek

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 11:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
MÉRŐ Leon  ÓBUDAI FLESS    2 V V 1 3 V 0.500 -2 21
KŐHALMI Máté  SZVASE  V3   V V 0 1 4 0.500 -6 18
KISS István  BÉKESSY DEBRECEN  4 3   0 1 0 3 0.000 -19 11
BENE Csongor  VASAS SC  2 4 V   0 2 4 0.167 -8 17
KÓ Ágoston  BVSC  V V V V   V V 1.000 22 30
TAKÁCS Kornél  BHSE  V V V V 4   V 0.833 15 29
SZI-MIKLÓS Gergő  SZ-L BAU BALATON  4 V V V 2 3   0.500 -2 24

 

  Poule No 2 - 11:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
TÓTH Gergő  PTE-PEAC    4 2 1 V V V 0.500 -1 22
NÁDI Zsombor  SZVSE  V   2 2 V V3 V 0.667 2 22
HUNYOR Dániel  MTK  V V   1 V V V 0.833 12 26
FEKETE Ádám  SZ-L BAU BALATON  V V V   V V V 1.000 25 30
HORVÁTH Norman  ÓBUDAI FLESS  2 4 1 1   4 3 0.000 -15 15
KOLLARITS Olivér  SZVASE  2 2 2 0 V   V 0.333 -9 16
MARA Sámuel  BHSE  4 0 2 0 V 3   0.167 -14 14

 

  Poule No 3 - 11:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
SASS Ádám  OMS-TATA    4 0 V V 2 V 0.500 -6 21
MARKOVICS Marcell  SZ-L BAU BALATON  V   3 V 2 V V3 0.667 1 23
SOMODY Soma  MTK  V V   V V V V 1.000 19 30
HÁRI-KOVÁCS András  SZTE-VK  4 3 2   V 4 V 0.333 -1 23
SZAJKOVITS Ádám  VVSK  4 V 0 3   1 3 0.167 -11 16
ATARCHVILI Lior  HOBBI VSE  V 3 2 V V   V 0.667 6 25
VIGH Balázs  SZVSE  4 2 4 1 V 2   0.167 -8 18

 

  Poule No 4 - 11:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
SZŰCS Edvin  BÉKESSY DEBRECEN    3 3 V 0 V4 0 0.333 -12 15
XUE Fu  BVSC  V   3 V V 2 V 0.667 1 25
HANGYÁSI Ádám  CSVE  V V   V V V V 1.000 12 30
FELFÖLDI Áron  SZ-L BAU BALATON  4 4 4   4 3 3 0.000 -8 22
WODALA János  SZTE-VK  V 4 3 V   4 3 0.333 0 24
NYITRAI Martin  SZVSE  3 V 1 V V   4 0.500 0 23
PAULIK Tamás  KVSE  V 3 4 V V V   0.667 7 27

 

  Poule No 5 - 11:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
DÁVID Olivér  SZ-L BAU BALATON    4 3 4 1 2 3 0.000 -13 17
FARKAS Gergely  VASAS SC  V   V V 4 2 1 0.500 -3 22
TÓTH Zsombor  SZVSE  V 2   3 2 2 2 0.167 -12 16
BALLA Botond  SZLVE  V 4 V   V 0 V 0.667 4 24
HERCZEG Martin  OMS-TATA  V V V 2   3 V3 0.667 4 23
MÁTYÁS-AGG Dávid  BHSE  V V V V V   V 1.000 18 30
KOLESZÁR Domonkos  DVE  V V V 1 2 3   0.500 2 21

 

  Poule No 6 - 11:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
SZILÁRD Zsigmond  BHSE    1 V V 0 4 3 0.333 -5 18
VARGA Norbert  DVE  V   V4 V 4 V V 0.833 17 28
KOVÁCS Ákos  SZVASE  2 0   V 4 2 4 0.167 -11 17
HALÁSZ Tamás  SZOLNOK  1 2 4   V 3 V 0.333 -7 20
BARTKÓ Zalán  MTK  V V V 4   V V 0.833 11 29
NIKULASIN Zsolt  BVSC  V 2 V V 1   2 0.500 -3 20
CSUTA András  SZVSE  V 1 V 3 4 V4   0.500 -2 22

 

  Poule No 7 - 11:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
KALÓ Ádám  SZ-L BAU BALATON    V V V V V V 1.000 11 30
PUSKÁS Péter  PTE-PEAC  4   V 2 V 4 4 0.333 -2 24
GÖMBÖS Bálint  MTK  1 4   3 4 2 1 0.000 -15 15
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS  4 V V   V V V 0.833 10 29
BOJTOS Csongor  SZOLNOK  4 2 V 2   1 4 0.167 -11 18
JAJECNIK Marcell  SZVSE  2 V V 3 V   V 0.667 5 25
BOROS Ákos  VASAS SC  4 V V 4 V 3   0.500 2 26

 

  Poule No 8 - 11:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
SZABÓ Domonkos  SZVASE    V V 2 V 4 V 0.667 5 26
MAGYAR Máté  MTK  3   V V V 1 2 0.500 -1 21
ORTUTAY Milán  BHSE  3 1   V 3 1 3 0.167 -13 16
DUBLECZ Bence  SZ-L BAU BALATON  V 3 4   4 1 2 0.167 -8 19
JANKY Bendegúz  SZVSE  1 3 V V   1 V 0.500 -4 20
KEMECSEI Kornél  GYAVSE  V V V V V   3 0.833 15 28
HASSAN MALALLAH Szultán  VASAS SC  4 V V V 2 V   0.667 6 26

 

  Poule No 9 - 11:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
GÖMÖRI Levente  MTK    V 3 4 V V 2 0.500 -1 24
FERWAGNER Péter  SZTE-VK  2   2 2 2 4 3 0.000 -15 15
POKORNI Olivér  SZOLNOK  V V   V V 4 2 0.667 4 26
SIMONYAI Olivér  SZ-L BAU BALATON  V V 3   V4 4 1 0.500 -2 22
WOLF Dávid  VASAS SC  4 V 4 3   V 0 0.333 -3 21
SZALAI Bernát  SZVASE  4 V V V 3   3 0.500 -2 25
VARGA-LABÓCZKI Vazul  VVSK  V V V V V V   1.000 19 30

 

  Poule No 10 - 11:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
ANDRÁSI Kristóf  ÉTC    V 1 X 3 V 1 0.400 -8 15
BENCZE Bulcsú  SZLVE  4   3 X 2 V V2 0.400 1 16
HUBERT Dániel  SZ-L BAU BALATON  V V4   X V V V 1.000 11 24
KUCHTA Dániel  SZVSE  A A A   A A A abandon
BAGYULA László  VASAS SC  V V 2 X   V V 0.800 10 22
HORVÁTH Szabolcs  SZOLNOK  4 0 4 X 0   2 0.000 -15 10
KOSKA Bendegúz  MTK  V 1 3 X 2 V   0.400 1 16

 

  Poule No 11 - 11:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
KARÁCSONY Ábel  ÉTC    V 3 V V 4 3 0.500 5 25
GYARMATI Zsombor  SZVSE  0   3 2 V 0 2 0.167 -16 12
KRNÁCS Tamás  AVA  V V   V V 4 2 0.667 3 26
CZURKÓ Gergely  BVSC  1 V 4   V 1 2 0.333 -8 18
EMBER Dávid  BHSE  4 3 3 4   0 1 0.000 -15 15
KISS Attila  SZ-L BAU BALATON  V V V V V   V 1.000 18 30
BENAVIDES Sebastian  MTK  V V V V V 3   0.833 13 28

 

  Poule No 12 - 11:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
DUNAY Máté  MTK    V V V V 4 V 0.833 19 29
BÁNFI Barnabás  VASAS SC  0   V V V 4 V 0.667 10 24
CSIKI Áron  ÓBUDAI FLESS  1 1   V 1 2 V 0.333 -7 15
KORONCZAI Sámuel  BHSE  1 0 1   2 2 V 0.167 -13 11
REUTER Ákos  PTE-PEAC  2 2 V V   1 V 0.500 -1 20
TUSJAK Dominik  KVSE  V V V V4 V   3 0.833 9 27
SZABÓ Benedek  SZVSE  1 1 1 0 3 V   0.167 -17 11

 

  Poule No 13 - 11:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
DEBRECZENI Ákos  ÓBUDAI FLESS    4 V V 0 V 4 0.500 3 23
ECSEDI Sámuel  MTK  V   V V 2 V V 0.833 9 27
WERMESER Csongor  VASAS SC  2 3   3 1 V V 0.333 -5 19
CSIRKE Levente  CSVE  3 2 V   0 V 3 0.333 -7 18
HIRTLING Márton  BHSE  V V V V   V V 1.000 26 30
TÉCSY Gyula  AVA  0 2 2 2 0   0 0.000 -24 6
PELLE Dániel  PTE-PEAC  V 2 2 V 1 V   0.500 -2 20

 

  Poule No 14 - 11:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
KOVÁCS Márk  MTK    V 3 2 0 0 4 0.167 -14 14
ORBÁN Konrád  BVSC  3   V 2 V 1 1 0.333 -9 17
HAZAI Tamás  ÓBUDAI FLESS  V 2   V 1 3 2 0.333 -8 18
GYURITS Bálint  CSVE  V V 3   V 2 2 0.500 -1 22
BALOGH Attila  ZANSHIN SKE  V 4 V 4   0 1 0.333 -2 19
KERÉNYI Gábor  SZVASE  V V V V V   V 1.000 24 30
SINKA Gáspár  VVSK  V V V V V 0   0.833 10 25

 

  Poule No 15 - 11:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
KOVÁCS Máté  BHSE    4 4 2 3 2 V 0.167 -8 20
SZÜTS Máté  SZ-L BAU BALATON  V   4 4 V 4 3 0.333 -3 25
TOMOJZER Péter  BVSC  V V   V V4 3 1 0.667 -2 23
NÓTÁROS Balázs  BÉKESSY DEBRECEN  V V 4   V 2 2 0.500 -2 23
BAKOS-NAGY Botond  CSVE  V 4 3 4   2 4 0.167 -5 22
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS  V V V V V   V 1.000 15 30
VECZEL Zsombor  MTK  3 V V V V 2   0.667 5 25

 

  Poule No 16 - Piste No 1 V/M Indicator HS
APÁTI Bálint  AVA    V 0 V V V V2 0.833 10 22
TUSKA Tibor  KVSE  1   4 4 4 0 3 0.000 -14 16
BONDOR Márk  TSC  V V   3 V 3 1 0.500 -1 22
FERENCZI Róbert  CSVE  2 V V   V4 2 1 0.500 -4 19
MADÁCSI Mendel  SZVSE  0 V 4 1   3 1 0.167 -14 14
HUTÁS Barna  BVSC  3 V V V V   V4 0.833 11 27
FARKAS Bulcsú  PTE-PEAC  1 V V V V 3   0.667 12 24

 

  Poule No 17 - Piste No 2 V/M Indicator HS
BENE Zoltán  MTK    V V V V 3 2 0.667 2 25
MOLNÁR Dániel  OMS-TATA  4   3 V V 3 2 0.333 -6 22
NAGY Nándor  VVSK  3 V   V V3 V3 3 0.667 1 22
GÁTAI Rómeó  PTE-PEAC  3 4 4   3 2 2 0.000 -12 18
PARONAI Márk  AVA  4 4 2 V   V3 1 0.333 -4 19
CSIZMAZIA-DARAB István  VASAS SC  V4 V 2 V 2   2 0.500 1 20
CSEKE Balázs  DVE  V V V V V V   1.000 18 30

 
Document
engarde-escrime - 2017.06.16. 13:38:06
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently