Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Törpici Leány Párbajtőr Idényzáró
Balaton Bajnokság – Dr. Fenyvesi Csaba emlékverseny
Balatonfüred, 2017. június 17. szombat

Csoportok, forduló : 1.

  1 csoport GY/M At-kt AT
PUTZ Franciska Bvsc   2 0 3 3 2 0 0/6 -14 10
NÉMETH Vanda Sz-L Bau Balaton V   V 2 V V 2 4/6 6 20
PÉTERY Veronika Pte-Peac V 1   0 V 1 0 2/6 -8 10
SZABÓ Panna Békessy Debrecen V V V   V 2 1 4/6 6 19
ZANA Zoé Vasas Sc V 2 2 0   1 0 1/6 -14 9
FEHÉR Napsugár Szolnok V 1 V V V   0 4/6 3 17
NAGY Emma Dve V V V V V V   6/6 21 24

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Johanna Mtk   V 2 0 V 2 V 3/6 0 16
MUTSY Franciska Vasas Sc 0   2 0 2 V 3 1/6 -12 11
BARCSIK Csenge Szolnok V V   3 2 2 V 3/6 3 19
SZALMA Sára Sz-L Bau Balaton V V V   V V V 6/6 19 24
JAKOBY Júlia Pte-Peac 3 V V 0   V V 4/6 5 19
SZABÓ Kinga Tsc V 3 V 0 1   2 2/6 -6 14
MINDLER Anna Óbudai Fless 1 V 0 2 1 V   2/6 -9 12

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
MACHLIK Míra Pte-Peac   3 V 1 3 V 3 2/6 0 18
CSÉRI Sára Sz-L Bau Balaton V   V V V 3 V 5/6 9 23
ZSIGMOND Eszter Hobbi Vse 1 1   2 3 V 2 1/6 -8 13
BOGDÁN Orsolya Dve V 1 V   V V 3 4/6 5 20
KOVÁCS Enikő Vvsk V 2 V 3   2 0 2/6 -7 15
SIPOS Noémi Bvsc 1 V 1 1 V   1 2/6 -9 12
MOLNÁR Mira Szolnok V 3 V V V V   5/6 10 23

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
RÓNASZÉKI Izabella Vasas Sc   V 0 V 2 2 2/5 -1 12
KÓS Kamilla Sz-L Bau Balaton 0   3 V 3 V 2/5 -2 14
NÉBALD Franciska Mtk V V   V V V 5/5 16 20
DULA Csenge Bhse 1 1 0   2 2 0/5 -13 6
KRASZNAI Kitti Szvse V V 0 V   V 4/5 2 16
GÖNCZI Dóra Szolnok V 3 1 V3 3   2/5 -2 14

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
POLÁCSIK Petra Dve   V V 0 V V 4/5 5 16
HORVÁTH Lotti Óbudai Fless 1   V 0 V V 3/5 -2 13
VARGA Imola Mtk 2 3   V V V 3/5 2 17
KONKOLY Evelin Sz-L Bau Balaton V V 2   V V 4/5 11 18
TÉGLÁS Zóra Szolnok 2 2 2 1   3 0/5 -10 10
LANTOS Emma Vasas Sc 2 2 3 2 V   1/5 -6 13

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
HUTÁS Olga Bvsc   3 2 V 1 3 1 1/6 -7 14
MOLNÁR Eszter Oms-Tata V   V V 2 V 3 4/6 7 21
HIDAS Villő Bhse V 1   V 0 V 0 3/6 -3 13
NAGY Dorka Szolnok 1 0 1   1 V 0 1/6 -16 7
VARGA Veronika Vasas Sc V V V V   3 3 4/6 10 22
HOFFMANN Petra Sz-L Bau Balaton V 2 1 3 V   0 2/6 -8 14
JUHÁSZ Eszter Mtk V V V V V V   6/6 17 24

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
SZILÁGYI Zsófia Gyavse   V 3 V V V 4/5 5 19
VÉCSEY Katalin Vasas Sc 3   2 0 V V 2/5 -4 13
TÓTH Nadin Bvsc V V   0 V 3 3/5 0 15
SIMON Júlia Sz-L Bau Balaton 3 V V   V V 4/5 11 19
NÉMETH Cintia Szvase 3 2 2 3   3 0/5 -7 13
SZILÁRD Anna Bhse 1 3 V 1 V   2/5 -5 13

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
SZÉKELY Dóra Szvase   V 3 V 0 2 2/5 -1 13
SZABÓ-GALIBA Noémi Vvsk 2   2 1 0 V 1/5 -10 9
LENGYEL Fanni Dve V V   V 3 V 4/5 9 19
ANDACS Boróka Hobbi Vse 0 V 0   0 1 1/5 -12 5
CZEINER Flóra Sz-L Bau Balaton V V V V   V 5/5 17 20
NAGY Szilvia Szolnok V 3 1 V 0   2/5 -3 12

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
KEREKES Regina Mtk   4 2 V V 2 2/5 0 16
PALOTAI Barbara Szvse V   1 V 0 0 2/5 -10 9
CSERÉP Dorina Sz-L Bau Balaton V V   V V V 5/5 11 20
BAKONYI Róza Vasas Sc 1 3 1   3 3 0/5 -9 11
DOMA Boglárka Pte-Peac 3 V 2 V   V 3/5 6 17
OLÁH Zsófia Bhse V V 3 V 0   3/5 2 15

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
BUCZKÓ Gréta Szolnok   V V V V 3 4/5 9 19
KISS Emma Szvse 3   V V V 3 3/5 7 18
SZILÁGYI Lizi Bhse 0 0   0 V V 2/5 -7 8
KÁTAI Boglárka Bvsc 3 2 V   V 2 2/5 2 15
KOVÁCS Antea Sz-L Bau Balaton 0 1 0 1   0 0/5 -18 2
HERENDI Gréta Dve V V 3 V V   4/5 7 19

 
Document Engarde - 2017.06.17. 18:51:28