Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Törpici Leány Párbajtőr Idényzáró
Balaton Bajnokság – Dr. Fenyvesi Csaba emlékverseny
Balatonfüred, 2017. június 17. szombat

Csoportok, forduló : 2.

  1 csoport GY/M At-kt AT
PUTZ Franciska Bvsc   0 0 V 1 2 3 1/6 -11 10
NAGY Emma Dve V   V V V V V 6/6 18 24
TÉGLÁS Zóra Szolnok V 1   V 3 1 V 3/6 3 17
SZILÁRD Anna Bhse 1 1 2   1 1 V 1/6 -12 10
NÉMETH Vanda Sz-L Bau Balaton V 3 V V   3 V 4/6 7 22
JAKOBY Júlia Pte-Peac V 0 V V V   V 5/6 9 20
VÉCSEY Katalin Vasas Sc V 1 0 2 2 0   1/6 -14 9

 

  2 csoport GY/M At-kt AT
NAGY Szilvia Szolnok   V 1 V 0 0 2/5 -6 9
ZANA Zoé Vasas Sc 3   2 V 2 1 1/5 -6 12
SZABÓ Panna Békessy Debrecen V V   V 3 V 4/5 9 19
SZILÁGYI Lizi Bhse 0 2 0   3 0 0/5 -15 5
BOGDÁN Orsolya Dve V V V V   0 4/5 4 16
SZALMA Sára Sz-L Bau Balaton V V 3 V V   4/5 14 19

 

  3 csoport GY/M At-kt AT
KÓS Kamilla Sz-L Bau Balaton   V 2 0 2 3 V 2/6 -7 15
DULA Csenge Bhse 3   2 1 3 1 0 0/6 -14 10
JUHÁSZ Eszter Mtk V V   V V V V 6/6 17 24
PALOTAI Barbara Szvse V V 0   1 0 3 2/6 -5 12
MOLNÁR Eszter Oms-Tata V V 1 V   V 3 4/6 3 20
MUTSY Franciska Vasas Sc V V 2 V 3   1 3/6 2 18
FEHÉR Napsugár Szolnok 3 V 0 V V V   4/6 4 19

 

  4 csoport GY/M At-kt AT
MACHLIK Míra Pte-Peac   1 V 2 2 2 1/5 -7 11
KISS Emma Szvse V   V V V V 5/5 7 20
GÖNCZI Dóra Szolnok 2 3   V 0 0 1/5 -10 9
NÉMETH Cintia Szvase V 3 3   V 3 2/5 0 17
CZEINER Flóra Sz-L Bau Balaton V 3 V 3   3 2/5 3 17
VARGA Veronika Vasas Sc V 3 V V V   4/5 7 19

 

  5 csoport GY/M At-kt AT
KRASZNAI Kitti Szvse   0 2 V V V 0 3/6 -1 14
NÉBALD Franciska Mtk V   V V V V V 6/6 20 24
NAGY Dorka Szolnok V 0   3 2 V 1 2/6 -5 14
RÓNASZÉKI Izabella Vasas Sc 3 0 V   2 V 2 2/6 -7 15
SZABÓ Kinga Tsc 0 1 V V   V 0 3/6 -4 13
KOVÁCS Antea Sz-L Bau Balaton 0 0 1 3 1   0 0/6 -19 5
DOMA Boglárka Pte-Peac V 3 V V V V   5/6 16 23

 

  6 csoport GY/M At-kt AT
POLÁCSIK Petra Dve   V 0 3 1 3 V 2/6 -7 15
BAKONYI Róza Vasas Sc 3   0 1 0 V 3 1/6 -13 11
CSERÉP Dorina Sz-L Bau Balaton V V   V V 3 V 5/6 17 23
KOVÁCS Enikő Vvsk V V 0   3 V V 4/6 2 19
SZÉKELY Dóra Szvase V V 2 V   2 V 4/6 8 20
VARGA Imola Mtk V 4 V 2 V   V 4/6 6 22
HUTÁS Olga Bvsc 3 V 0 3 0 0   1/6 -13 10

 

  7 csoport GY/M At-kt AT
HOFFMANN Petra Sz-L Bau Balaton   3 3 1 1 2 0/5 -10 10
KÁTAI Boglárka Bvsc V   V V 3 V 4/5 5 19
ZSIGMOND Eszter Hobbi Vse V 2   3 3 V 2/5 -2 16
MOLNÁR Mira Szolnok V 2 V   V 2 3/5 4 16
OLÁH Zsófia Bhse V V V 1   V 4/5 4 17
SZILÁGYI Zsófia Gyavse V 3 3 V3 2   2/5 -1 15

 

  8 csoport GY/M At-kt AT
HERENDI Gréta Dve   3 V 2 V 3 2/5 1 16
TÓTH Nadin Bvsc V   V 3 V 3 3/5 4 18
PÉTERY Veronika Pte-Peac 2 2   0 V 2 1/5 -6 10
KEREKES Regina Mtk V V V   V V 5/5 13 20
ANDACS Boróka Hobbi Vse 1 1 0 0   1 0/5 -17 3
CSÉRI Sára Sz-L Bau Balaton V V V 2 V   4/5 5 18

 

  9 csoport GY/M At-kt AT
LENGYEL Fanni Dve   V V V V V 5/5 8 20
SIPOS Noémi Bvsc 3   V 2 3 V 2/5 0 16
HORVÁTH Lotti Óbudai Fless 3 2   2 V 3 1/5 -4 14
BARCSIK Csenge Szolnok 3 V3 V   V3 V3 4/5 4 16
SIMON Júlia Sz-L Bau Balaton 3 V 2 2   V 2/5 -2 15
SZABÓ-GALIBA Noémi Vvsk 0 3 V 2 3   1/5 -6 12

 

  10 csoport GY/M At-kt AT
KOVÁCS Johanna Mtk   V V 3 1 V 3/5 3 16
BUCZKÓ Gréta Szolnok 3   V 3 V V 3/5 5 18
LANTOS Emma Vasas Sc 0 1   3 0 V 1/5 -10 8
HIDAS Villő Bhse V V V   1 V 4/5 2 17
KONKOLY Evelin Sz-L Bau Balaton V 1 V V   V 4/5 8 17
MINDLER Anna Óbudai Fless 2 3 2 2 3   0/5 -8 12

 
Document Engarde - 2017.06.17. 18:51:39