Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP1 Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Hajdúhadház, 2017' október 27. péntek

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 11:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
KERESZTES Ádám  OMS-TATA    3 V 2 3 2 V 0.333 -2 20
HORVÁTH Norman  ÓBUDAI FLESS  V   3 1 4 1 4 0.167 -10 18
GYARMATI Zalán  SZVSE  0 V   1 4 1 1 0.167 -16 12
ZHUROV Denys  UKR  V V V   V 4 V 0.833 17 29
BUDAI Róbert  ROU  V V V 2   2 V 0.667 1 24
KÓ Ágoston  BVSC  V V V V V   V 1.000 19 30
KAPORNAI Zsigmond  VASAS SC  2 V V 1 2 1   0.333 -9 16

 

  Poule No 2 - 11:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
DUNAY Máté  MTK    V V V V V V 1.000 14 30
HORVÁTH Márk  ÓBUDAI FLESS  3   4 V 1 1 3 0.167 -11 17
KISS István  BÉKESSY DEBRECEN  3 V   V 2 V V 0.667 4 25
BILIAK Stanislav  UKR  3 3 1   V 1 V 0.333 -7 18
KÁLMÁN Levente  SZVSE  3 V V 1   4 1 0.333 -4 19
GARI Sorin  ROU  2 V 3 V V   2 0.500 1 22
SIMON Bálint  BHSE  2 V 3 4 V V   0.500 3 24

 

  Poule No 3 - 11:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
NICA Iustin  ROU    V 2 V 3 3 2 0.333 -5 20
RÓNA Borisz  VASAS SC  4   1 V V V 3 0.500 3 23
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS  V V   V V V V 1.000 25 30
KIS Áron  DVE  1 2 0   1 V 4 0.167 -15 13
SZOMOLAI Áron  BHSE  V 1 0 V   V 1 0.500 -5 17
KŐHALMI Máté  SZVASE  V 2 0 3 3   2 0.167 -13 15
DURNEVYCH Anton  UKR  V V 2 V V V   0.833 10 27

 

  Poule No 4 - 11:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
GYARMATI Zsombor  SZVSE    V V 4 3 0 3 0.333 -5 20
NAGY Norbert  BHSE  4   3 V 0 1 0 0.167 -14 13
VÉR Barnabás  CSOMORKÁNY SE  1 V4   4 4 1 V 0.333 -8 19
KOVÁCS-HORVÁTH Tamás  ROU  V 3 V   2 2 3 0.333 -8 20
BUKER Jean-Luc  GER  V V V V   2 3 0.667 8 25
NAGY Nándor  VVSK  V V V V V3   V 1.000 19 28
FELFÖLDI Áron  SZ-L BAU BALATON  V V 4 V V 3   0.667 8 27

 

  Poule No 5 - 11:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
ERDEI Márton  ROU    2 2 2 1 2 3 0.000 -18 12
PINTÉR László  SZ-L BAU BALATON  V   3 V V 3 V 0.667 6 26
YEHOROV Martin  UKR  V V   V 2 V V 0.833 13 27
LENTS-TÓTH Domonkos  BHSE  V 4 1   4 1 V3 0.333 -4 18
SZILÁGYI Benjámin  SZTE-VK  V 2 V V   1 V4 0.667 2 22
CSEKE Balázs  DVE  V V 1 V V   V 0.833 12 26
VITÁLOS Boldizsár  SVK  V 2 2 0 3 2   0.167 -11 14

 

  Poule No 6 - 11:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
TSANEV Yulii  BUL    V V 4 3 V 0 0.500 4 22
BOLZONI Sebestyén  BÉKESSY DEBRECEN  1   1 1 3 V 1 0.167 -17 12
MÁRTON Ferenc  BHSE  2 V   1 1 V 2 0.333 -7 16
AUGUSTIN Mark  UKR  V V V   V V V2 1.000 17 27
JOÓB Ágoston  VASAS SC  V V V 3   V 0 0.667 3 23
CALCEA Andrei  ROU  0 4 2 1 4   4 0.000 -15 15
FARKAS Bulcsú  PTE-PEAC  V V V 0 V4 V   0.833 15 24

 

  Poule No 7 - 11:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
HORVÁTH Szabolcs  SZOLNOK    2 4 2 V 3 0 0.167 -12 16
WODNIAK Szymon  POL  V   4 3 V V V 0.667 5 27
APARASCHITEI Andrei  ROU  V V   1 V V 3 0.667 4 24
TUSJAK Dominik  KVSE  V V V   V V 2 0.833 13 27
MARTON Dávid  BHSE  3 3 2 1   2 4 0.000 -15 15
SZŰCS Edvin  BÉKESSY DEBRECEN  V 3 1 2 V   3 0.333 -6 19
PLAKSIN Dmytro  UKR  V 4 V4 V V V   0.833 11 28

 

  Poule No 8 - 11:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS    V V 3 V V V 0.833 15 28
CHERCIU Serban  ROU  0   4 2 3 V V 0.333 -5 19
KALITOVSKYI Tymofii  UKR  2 V   V V V V 0.833 10 27
RUBECZ Bálint  BVSC  V V 3   V V V 0.833 14 28
BEAUTYMAN Cador  GBR  4 V 2 2   V V 0.500 -1 23
CZILLI Márk  BHSE  2 2 3 2 2   V 0.167 -13 16
KOVÁCS Bálint  BÉKESSY DEBRECEN  0 2 0 0 4 4   0.000 -20 10

 

  Poule No 9 - 11:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
NECULAI Rares  ROU    V4 4 3 V4 V V 0.667 3 25
TÍMÁR Richárd  GYAVSE  3   V 1 V4 V V 0.667 5 23
KORONCZAI Sámuel  BHSE  V 2   V 4 V V 0.667 7 26
MELNYK Viktor  UKR  V V 3   2 V V 0.667 8 25
SIMONYAI Olivér  SZ-L BAU BALATON  3 3 V V   V V 0.667 10 26
ALMÁSI Maximilián  SZVSE  3 3 0 2 1   4 0.000 -17 13
FRESEN Benedikt  GER  3 1 2 1 1 V   0.167 -16 13

 

  Poule No 10 - 11:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
ZSIGÓ Marcell  BHSE    V 3 3 V 0 V 0.500 0 21
MINCU Andrei  ROU  3   3 0 V3 4 V 0.333 -8 18
KRNÁCS Tamás  AVA  V V   V V V V 1.000 15 30
ORBÁN Konrád  BVSC  V V 2   V 3 V 0.667 6 25
VIRÁGOS Sebestyén  BÉKESSY DEBRECEN  0 2 2 3   0 4 0.000 -17 11
RUSYN Maksym  UKR  V V 2 V V   2 0.667 7 24
VARGA Ágoston  SZVASE  3 4 3 3 V V   0.333 -3 23

 

  Poule No 11 - 11:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
MADÁCSI Mendel  SZVSE    2 V 3 V 3 V 0.500 -1 23
GUMENIUK Andrii  UKR  V   V V3 V 2 V 0.833 11 25
WURM Zalán  BELVÁROSI VS  2 0   0 1 2 4 0.000 -21 9
PADUREANU David  ROU  V4 2 V   V 1 2 0.500 2 19
KIRÁLY Mátyás  SZ-L BAU BALATON  4 3 V 3   1 3 0.167 -7 19
RASHAIDA Rahim  BUL  V V V V4 V   V 1.000 20 29
PLUHÁR László  BHSE  4 2 V V4 V 0   0.500 -4 20

 

  Poule No 12 - 11:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
POKORNI Olivér  SZOLNOK    V V 1 V V 2 0.667 2 23
BALBUZA Vladyslav  UKR  4   V V V V V 0.833 11 29
YUSMEN Filip  BUL  4 2   2 4 4 2 0.000 -12 18
TUFAN Raul  ROU  V2 4 V   V3 V V 0.833 9 24
SZÜTS Máté  SZ-L BAU BALATON  3 4 V 3   V 3 0.333 -3 23
PELLE Domonkos  BHSE  3 2 V 1 4   3 0.167 -11 18
BENE Csongor  VASAS SC  V 1 V 3 V V   0.667 4 24

 

  Poule No 13 - 11:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
SZABÓ Vilmos  VVSK    4 1 2 2 4 2 0.000 -15 15
PARONAI Márk  AVA  V   4 4 4 V 4 0.333 -1 26
HORVÁTH Levente  OMS-TATA  V V   V 4 V 0 0.667 8 24
KARÁCSONY Ábel  ÉTC  V V 1   3 V 2 0.500 -3 21
CHORNOGOD Illia  UKR  V V V V   V 3 0.833 8 28
GYURITY Tomislav  BHSE  V 3 0 3 2   3 0.167 -13 16
BACIU Stefan  ROU  V V V V V V   1.000 16 30

 

  Poule No 14 - 11:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
SZILÁRD Zsigmond  BHSE    V V 3 4 V V 0.667 7 27
POMCHENKO Anton  UKR  3   3 2 1 V V 0.333 -6 19
BALÁZS Bence  VVSK  2 V   4 V4 2 4 0.333 -3 21
SITA Stefan  ROU  V V V   4 V V 0.833 7 29
MONOSTORI Barna  SZ-L BAU BALATON  V V 3 V   V V 0.833 11 28
KNABENREICH Julian  GER  2 2 V3 4 1   V 0.333 -7 17
KÁNVÁSI Emil  BVSC  3 3 V 4 3 2   0.167 -9 20

 

  Poule No 15 - 11:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
SZALAI Bernát  SZVASE    V 4 V 3 V V 0.667 11 27
PARÁDI Péter  BHSE  2   4 2 2 V 1 0.167 -11 16
GÁBOR András  VASAS SC  V V   V V V V 1.000 11 30
KUBLYTSKYI Kirill  UKR  0 V 3   V V V 0.667 5 23
KAMPWERTH Paul  GER  V V 4 2   V 2 0.500 1 23
NEMES Áron  ROU  1 2 1 2 2   3 0.000 -19 11
XUE Fu  BVSC  3 V 3 2 V V   0.500 2 23

 

  Poule No 16 - 11:00 - Piste No 16 V/M Indicator HS
NAGY Bálint  BÉKESSY DEBRECEN    2 2 0 4 2 0.000 -15 10
PRYSIAZHNYI Stanislav  UKR  V   V4 0 4 2 0.400 -5 15
GURZA Luca  ROU  V 3   3 V V 0.600 3 21
MAGYAR Máté  MTK  V V V   V V 1.000 15 25
ORTUTAY Milán  BHSE  V V 4 4   V 0.600 1 23
DARVAS Ottó  VASAS SC  V V 3 3 4   0.400 1 20

 

  Poule No 17 - 11:00 - Piste No 17 V/M Indicator HS
REKISH Aliaksei  BLR    3 2 0 V 4 0.200 -7 14
KAMMEIER Robert  GER  V   3 2 V 1 0.400 -5 16
FILEK Ireneusz  POL  V V   V V V 1.000 19 25
MÉZINGER Márton  ROU  V3 V 0   V V 0.800 9 18
GÁSPÁR Levente  BHSE  3 3 0 1   1 0.000 -17 8
NÓTÁROS Balázs  BÉKESSY DEBRECEN  V V 1 1 V   0.600 1 17

 

  Poule No 18 - 11:00 - Piste No 18 V/M Indicator HS
CHEIPESH Fedya  UKR    2 1 2 2 V 0.200 -11 12
PÖRS Jakob  SLO  V   V 2 V V 0.800 6 22
HAZAI Tamás  ÓBUDAI FLESS  V 4   2 3 V 0.400 0 19
APÁTI Bálint  AVA  V V V   2 V 0.800 12 22
SOMODY Bonca  MTK  V 4 V V3   V 0.800 9 22
APROFIREI Calin  ROU  3 1 3 1 1   0.000 -16 9

 
Document
engarde-escrime - 2017.10.27. 13:16:56
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently