Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP1 Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Gyermek Leány Párbajtőr / Kid Girls Epée
Hajdúhadház, 2017' október 27. péntek

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
MESTERI Róza  SZVASE    V 1 3 2 1 V 0,333 -8 17
SZÜTS Eszter  BHSE  2   0 1 3 0 2 0,000 -22 8
OLÁH Lili  AVA  V V   V V V4 V 1,000 19 29
MEGGYES Lili  SZTE-VK  V V 2   3 V V 0,667 5 25
TÓTH Viktória  ROU  V V 3 V   V V 0,833 11 28
MIKLÓS Vera  VASAS SC  V V 3 4 2   V 0,500 5 24
SZABÓ Panna  BÉKESSY DEBRECEN  3 V 1 2 2 4   0,167 -10 17

 

  Poule No 2 V/M Indicator HS
HUSZÁR Sára  CSOMORKÁNY SE    V V 4 4 2 2 0,333 2 22
STOPP Blanka  BVSC  1   V 3 4 4 3 0,167 -5 20
BATA Réka  ZANSHIN SKE  1 0   0 0 2 0 0,000 -27 3
PALÁGYI Luca  ÓBUDAI FLESS  V V V   V 4 1 0,667 8 25
JAKOBI Júlia  PTE-PEAC  V V V 0   3 0 0,500 -5 18
NICULAI Ada  ROU  V3 V V V V   2 0,833 5 25
PÁTRI Maja  SZ-L BAU BALATON  V V V V V V   1,000 22 30

 

  Poule No 3 V/M Indicator HS
GACHÁLYI Gréta  CSOMORKÁNY SE    V V 2 4 1 3 0,333 -4 20
DOMA Boglárka  PTE-PEAC  2   3 V 4 0 3 0,167 -10 17
OLÁH Zsófia  BHSE  2 V   4 4 1 2 0,167 -10 18
BUCZKÓ Gréta  SZOLNOK  V 2 V   1 2 0 0,333 -11 15
MENHART Ketlin  ROU  V V V V   0 0 0,667 -1 20
HOLYCH Anastasiia  UKR  V V V V V3   1 0,833 15 24
SIMON Zsófia  TAPOLCA VK  V V V V V V   1,000 21 30

 

  Poule No 4 V/M Indicator HS
GELLÉRT Gréta  SZOLNOK    3 V 2 3 V V 0,500 -1 23
KEREKES Regina  MTK  V   3 2 1 2 V 0,333 -6 18
LEBOR Hannah  BHSE  4 V   V V V3 V 0,833 13 27
DZIUBAN Kateryna  UKR  V4 V4 1   V 3 V 0,667 2 22
DOMA Zsófia  PTE-PEAC  V V 0 4   2 V 0,500 0 21
IONESCU Ilinca  ROU  4 V3 2 V V   V 0,667 7 24
FEHÉR Sára  VASAS SC  2 4 3 2 2 2   0,000 -15 15

 

  Poule No 5 V/M Indicator HS
KOZSLA Kitti  BHSE    3 0 V V 3 V 0,500 -1 21
SULYOK Melani  TAPOLCA VK  V   V V V V V 1,000 16 30
MEMDZHANOVA Ievgenia  UKR  V 4   V V 3 V 0,667 11 27
KOMONDI Kinga  ZANSHIN SKE  0 0 4   1 0 0 0,000 -25 5
BERNAT Karolina  ROU  4 2 1 V   4 V 0,333 -2 21
KISS Emma  SZVSE  V 2 V V V   V 0,833 8 27
LENGYEL Fanni  DVE  3 3 1 V 2 4   0,167 -7 18

 

  Poule No 6 V/M Indicator HS
KLENYÁN Dorka  BHSE    1 3 1 V 1 V 0,333 -12 16
RADWAN Patrycja  POL  V   V V V 3 V 0,833 14 28
HERENDI Gréta  DVE  V 2   3 V 2 2 0,333 -5 19
KALYNKA Vladyslava  UKR  V 4 V   V 2 V 0,667 8 26
PUTZ Franciska  BVSC  4 0 1 0   0 2 0,000 -23 7
KOVÁCS Emese  KVSE  V V V V V   4 0,833 16 29
MARINESCU Eva  ROU  4 2 V 4 V V   0,500 2 25

 

  Poule No 7 V/M Indicator HS
KORNIICHUK Yelyzaveta  UKR    4 V V 1 2 V 0,500 -1 22
NEMES Ariana  ROU  V   V V 4 V 3 0,667 5 27
TAKÁCS Dóra  MTK  3 3   V V 3 V 0,500 4 24
ECK Rebeka  SZLVE  2 1 0   1 2 0 0,000 -24 6
FRANKÓ Kata  BHSE  V V 3 V   2 V 0,667 6 25
SZALMA Sára  TAPOLCA VK  V 4 V V V   3 0,667 8 27
NAGY Emma  DVE  3 V 2 V 3 V   0,500 2 23

 

  Poule No 8 V/M Indicator HS
HIDAS Villő  BHSE    2 0 3 2 V 1 0,167 -14 13
CSOMOR Alexa  SZOLNOK  V   V V 4 V V 0,833 11 29
KOVÁCS Bianka  TAPOLCA VK  V 3   V V 3 V 0,667 10 26
VARGA Veronika  VASAS SC  V 1 1   4 V 1 0,333 -9 17
NÉMETH Vanda  SZ-L BAU BALATON  V V 3 V   3 V 0,667 2 26
SZAKMÁRY Janka  VVSK  2 4 V 3 V   2 0,333 -5 21
LETZNER Eva  ROU  V 3 2 V 4 V   0,500 5 24

 

  Poule No 9 V/M Indicator HS
PORWOL Liliana  POL    3 V 3 V V4 V4 0,667 10 24
KÁLMÁN Zille  BÉKESSY DEBRECEN  V   V V V 2 V 0,833 11 27
JUHÁSZ Eszter  BHSE  0 0   V V 4 3 0,333 -10 17
JAKOVÁC Borbála  BVSC  V 4 4   V V 3 0,500 2 26
KONDACS Virág  SZOLNOK  0 1 3 3   2 3 0,000 -18 12
POPA Maria  ROU  3 V V 3 V   4 0,500 3 25
NÉBALD Franciska  MTK  1 3 V V V V   0,667 2 24

 

  Poule No 10 V/M Indicator HS
DRAGAN Alexandra  ROU    V V 4 V V 4 0,667 4 28
HAJDU Emma  BHSE  3   V V V V V4 0,833 11 27
CSÉRI Sára  TAPOLCA VK  4 3   2 V 2 3 0,167 -6 19
FERENCZ Janka  DVE  V 3 V   V V V 0,833 5 28
MÓRÓ Evelin  SZLVE  3 0 0 4   1 1 0,000 -21 9
RUSYN Anastasiia  UKR  4 2 V 4 V   2 0,333 -1 22
PETHŐ Nóra  MTK  V 3 V 4 V V   0,667 8 27

 

  Poule No 11 V/M Indicator HS
TÓTH Barbara  SZOLNOK    V V V V V V4 1,000 16 29
CSIZMADIA Gréta  SZTE-VK  2   V 2 V 0 1 0,333 -10 15
TÓTH GY. Luca  VASAS SC  4 4   V V 1 1 0,333 0 20
DULA Csenge  BHSE  3 V 0   4 0 4 0,167 -11 16
PAULECHOVÁ Nina  SVK  1 1 0 V   0 3 0,167 -19 10
WIMMER Dorina  MTK  3 V V V V   V 0,833 20 28
LOPATARU Stefania  ROU  0 V V V V 2   0,667 4 22

 

  Poule No 12 V/M Indicator HS
STAN Maria  ROU    V V 2 V V V 0,833 16 27
CZEINER Flóra  TAPOLCA VK  2   V 2 V V V 0,667 9 24
BENE Mária  SZ-L BAU BALATON  1 2   0 V 4 V 0,333 -8 17
GYULAI Sarolt  MTK  V V V   V V V 1,000 25 30
HAMAR Borbála  VASAS SC  2 1 3 0   1 4 0,000 -19 11
FEHÉR Napsugár  SZOLNOK  0 2 V 0 V   1 0,333 -12 13
OLAJOS Luca  BHSE  1 0 2 1 V V   0,333 -11 14

 

  Poule No 13 V/M Indicator HS
LÁNG Zsófia  SZLVE    1 4 2 0 0 1 0,000 -22 8
KUSHTAN Kseniya  UKR  V   V V4 3 3 4 0,500 4 24
NAGY Luca  SZTE-VK  V 1   V4 0 0 3 0,333 -13 13
ALMÁSI Szonja  VASAS SC  V 3 2   2 3 2 0,167 -7 17
GÁL Barbara  TSC  V V V V   V 3 0,833 14 28
HARANGOZÓ Liza  AVA  V V V V4 4   V 0,833 13 28
RUSU Alexandra  ROU  V V V V V 4   0,833 11 29

 

  Poule No 14 V/M Indicator HS
HARGITAI Borka  SZVASE    1 3 3 V 2 4 0,167 -11 18
POLÁCSIK Petra  DVE  V   4 3 V 2 4 0,333 -2 23
GYENES Léna  VASAS SC  V V   3 V 2 V 0,667 2 25
KONKOLY Evelin  TAPOLCA VK  V V V   V V V 1,000 12 30
MARUSENKA Maryana  BLR  4 4 3 2   1 2 0,000 -14 16
BABINSZKI Anna  BÉKESSY DEBRECEN  V V V 3 V   V 0,833 16 28
TÓTH Lolita  SZOLNOK  V V 3 4 V 0   0,500 -3 22

 

  Poule No 15 V/M Indicator HS
JURAU Mia  ROU    2 4 V 1 2 4 0,167 -10 18
VIGH Boglárka  SZLVE  V   V V3 0 1 2 0,500 -4 16
BOROS Petra  BÉKESSY DEBRECEN  V 4   3 1 2 3 0,167 -11 18
VASILYEVA Varvara  BLR  3 2 V   0 2 2 0,167 -11 14
LOO Eleanor  GBR  V V V V4   1 V 0,833 14 25
FÁBIÁN Kamilla  VASAS SC  V V2 V V V   V 1,000 16 27
MOLNÁR Mira  SZOLNOK  V V V V 4 3   0,667 6 27

 
Document
engarde-escrime - 2017.10.27. 18:49:54
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently