Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP1 Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Serdülő Fiú Párbajtőr / Adolescent Boys Epée
Hajdúhadház, 2017' október 29. vasárnap

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
SEBESAN Claus  ROU    2 V 4 2 V V 0.500 1 23
SAMOILOV Roman  UKR  V   V 3 0 V V 0.667 8 23
GÖMÖRI Levente  BHSE  2 3   4 1 V V 0.333 -1 20
KEMECSEI Kornél  GYAVSE  V V V   3 V V 0.833 7 28
TUSJAK Adrián  KVSE  V V V V   V V 1.000 24 30
KUCHTA Dániel  SZVSE  3 0 1 3 0   2 0.000 -21 9
MÉRŐ Leon  ÓBUDAI FLESS  2 0 0 2 0 V   0.167 -18 9

 

  Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
MERCZ Ádám  SZOLNOK    V V V V V V 1.000 20 30
HANGYÁSI Ádám  CSVE  1   V V V 1 V 0.667 2 22
TOMOJZER Péter  BVSC  2 4   V 4 1 3 0.167 -8 19
BONDOR Márk  TSC  2 4 2   4 0 3 0.000 -15 15
CALCEA Andrei  ROU  2 0 V V   1 1 0.333 -14 14
KÓ Benedek  VASAS SC  2 V V V V   V 0.833 17 27
JANKY Bendegúz  SZVSE  1 2 V V V 2   0.500 -2 20

 

  Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
HERCZEG Martin  OMS-TATA    0 1 4 0 3 0 0.000 -19 8
MIRICA Florin  ROU  V   V V V V 4 0.833 20 29
TRAITSIS Georgios  GRE  V2 3   V 4 V 2 0.500 3 21
SUSOL Mikolay  UKR  V 0 1   1 0 0 0.167 -21 7
NÓTÁROS Lajos  BÉKESSY DEBRECEN  V 1 V V4   V 1 0.667 5 21
LEHRNER Lóránt  SZVSE  V 0 2 V 1   0 0.333 -10 13
SEMERÉDY Péter  VASAS SC  V V V4 V V V   1.000 22 29

 

  Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
SOVA Denys  UKR    V V V 0 V V 0.833 8 25
CREPSE Vlad  ROU  1   V V 2 V 3 0.500 -3 21
HÁRI-KOVÁCS András  SZTE-VK  4 3   V 2 4 4 0.167 -4 22
KÁLMÁN Levente  SZVSE  4 2 1   4 1 0 0.000 -18 12
KOVÁCS Kristóf  OMS-TATA  V V V V   V V 1.000 17 30
SZÉLL Sámuel  BÉKESSY DEBRECEN  3 4 V V 4   3 0.333 -1 24
FATSAR Domonkos  BVSC  0 V V V 1 V   0.667 1 21

 

  Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
RASPOPTSIS Evangelos  GRE    V V 0 2 V V 0.667 2 22
RÁCZ Péter  ZANSHIN SE  0   1 2 0 0 1 0.000 -26 4
FÁBIÁN Csaba  MTK  3 V   3 2 V V 0.500 4 23
GYENES András  VASAS SC  V V V   V V 3 0.833 15 28
NÁDI Zsombor  SZVSE  V V V 2   V V 0.833 13 27
ATARCHVILI Lior  BELVÁROSI VS  4 V 2 1 2   V 0.333 -5 19
NAGHI Vlad  ROU  3 V 1 V 3 4   0.333 -3 21

 

  Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
MEIZNGER Márton  ROU    V 4 V V 1 3 0.500 0 23
MOSCHIDIS Alexandros  GRE  1   V 2 2 1 1 0.167 -17 12
WODALA János  SZTE-VK  V 4   3 V 4 2 0.333 -5 23
JAJECNIK Marcell  SZVSE  4 V V   V 2 3 0.500 2 24
PÁCZAI Dávid  CSVE  3 V 4 2   3 3 0.167 -7 20
GUTIERREZ-SARABIA Nicholas  VASAS SC  V V V V V   3 0.833 12 28
CSÉRI Bence  TAPOLCA VK  V V V V V V   1.000 15 30

 

  Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
BÍRÓ Bence  BHSE    V V V 4 2 V 0.667 11 26
BALOGH Attila  ZANSHIN SE  0   V V 2 0 1 0.333 -9 13
CHERCIU Serban  ROU  1 1   1 0 1 2 0.000 -24 6
CSUTA András  SZVSE  2 1 V   V 1 3 0.333 -7 17
ATILLÁS Nándor  ÉTC  V V V 3   2 V3 0.667 5 23
CSABAI Máté  OMS-TATA  V V V V V   3 0.833 18 28
NAGY Nándor  VVSK  2 V V V 2 V4   0.667 6 23

 

  Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
FIETJE Flórián  BVSC    2 0 4 V 1 3 0.167 -10 15
KRYZHANIVSKYI Timofii  UKR  V   2 4 V 3 4 0.333 0 23
BARTKÓ Zalán  MTK  V V   V V 4 4 0.667 13 28
LŐRINCZ Viktor  ÉTC  V V 3   V 3 V 0.667 1 26
APROFIREI Calin  ROU  0 1 0 3   0 3 0.000 -23 7
KOVÁCS Gergely  OMS-TATA  V V V V V   V 1.000 16 30
SZODORAI-PARÁDI Hunor  BÉKESSY DEBRECEN  V V V 4 V 3   0.667 3 27

 

  Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
KLUMZER István  SZ-L BAU BALATON    V 1 2 4 4 3 0.167 -7 19
BEBŐK Szabolcs  BHSE  2   2 2 V V V 0.500 -4 21
HASSAN MALALLA Szultán  VASAS SC  V V   2 4 V V 0.667 12 26
SOMODY Soma  MTK  V4 V V3   V V V 1.000 12 27
PILLER Barnabás  CSVE  V 4 V 4   V V 0.667 4 28
TÓTH Viktor  SZVSE  V 3 2 2 3   4 0.167 -10 19
BUNEA Ovidiu  ROU  V 3 1 3 3 V   0.333 -7 20

 

  Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
NECULAI Serban  ROU    V 0 3 V 2 4 0.333 -7 19
KŐHALMI Máté  SZVASE  4   V 2 3 V 4 0.333 -5 23
HELMRICH Márton  SZVSE  V 4   3 1 4 3 0.167 -5 20
RÉGELY Domonkos  VASAS SC  V V V   4 4 V 0.667 8 28
ERMAK Yaraslau  BLR  2 V V V   4 4 0.500 2 25
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS  V 4 V V V   2 0.667 2 26
HUTÁS Barna  BVSC  V V V 2 V V   0.833 5 27

 

  Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
SZALAI Ármin  SZVSE    3 0 V 0 3 4 0.167 -11 15
KOLESZÁR Domonkos  DVE  V   2 3 1 1 V 0.333 -10 17
PUCHKOVSKIY Mihail  BLR  V V   V 2 3 V 0.667 11 25
RUTAI Nimród  SZTE-VK  1 V 3   3 V V 0.500 0 22
VÁRKONYI Borisz  BHSE  V V V4 V4   V V 1.000 19 28
SZABÓ Domonkos  SZVASE  V V V 2 1   V 0.667 4 23
NICA Justin  ROU  V 4 0 3 2 2   0.167 -13 16

 

  Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
KOVÁCS Alex  SZ-L BAU BALATON    V4 V V4 V V 1.000 10 23
KOZHEVNIKOV Ivan  UKR  3   2 2 V V 0.400 -2 17
ALBERT Márk  VASAS SC  1 V   1 4 V 0.400 -5 16
BACIU Stefan  ROU  3 V V   3 V 0.600 7 21
BUDAI Levente  TSC  3 3 V V4   V3 0.600 1 18
BRENNER Dániel  MTK  3 2 4 3 0   0.000 -11 12

 

  Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
SCHWEIGHARDT Rajmund  OMS-TATA    V V V 0 1 V 0.667 6 21
KISS Attila  SZ-L BAU BALATON  3   V V 3 2 V 0.500 2 23
FRANKOUSKI Ihnatsii  BLR  0 3   1 2 1 V 0.167 -15 12
WALKER Joshua  VASAS SC  2 3 V   1 1 2 0.167 -10 14
BUKVA Dávid  MTK  V V V V3   1 V 0.833 11 24
ZSIGMOND Dániel  BELVÁROSI VS  V V V V V   V 1.000 23 30
ONDO Daniel  SVK  0 0 2 V 2 1   0.167 -17 10

 

  Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
RASHAIDA Rahim  BUL    2 V V V V 0.800 8 22
JÁRAI Jeromos  SZVASE  V   V V V V 1.000 13 25
BENCZE Bulcsú  SZLVE  1 1   4 2 1 0.000 -16 9
MOLNÁR Dániel  OMS-TATA  0 4 V   2 1 0.200 -12 12
ADAMKOVIC Daniel  SVK  4 2 V V   3 0.400 0 19
BAGYULA László  VASAS SC  4 3 V V V   0.600 7 22

 

  Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
HIRTLING Márton  BHSE    4 2 V 4 V 0.400 2 20
KÓ Ágoston  BVSC  V   V V V V 1.000 15 25
BARACSI László  AVA  V 1   V V V 0.800 4 21
POMCHENKO Antonio  UKR  1 1 2   4 2 0.000 -15 10
KALÓ Ádám  SZ-L BAU BALATON  V 4 4 V   V 0.600 3 23
JEROMOS Lehel  ROU  2 0 4 V 2   0.200 -9 13

 

  Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 V/M Indicator HS
FEKETE Ádám  SZ-L BAU BALATON    V V V V V 1.000 15 25
BEZKOROVANYI Danil  UKR  4   4 3 V 2 0.200 -4 18
YUSMEN Filip  BUL  0 V   V V 2 0.600 -2 17
NECULAI Rares  ROU  1 V 3   0 V 0.400 -8 14
KOSTOVCIK Alex  SVK  3 2 2 V   2 0.200 -6 14
PAPANITZ Ákos  BHSE  2 V V 4 V   0.600 5 21

 

  Poule No 17 - 09:00 - Piste No 17 V/M Indicator HS
KUZMA Andrej  UKR    V V V 3 V 0.800 4 23
VAJGEL Pál  KVSE  3   V V 3 4 0.400 2 20
MINCU Andrej  ROU  3 1   0 3 0 0.000 -18 7
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS  4 2 V   2 V 0.400 0 18
KERÉNYI Gábor  SZVASE  V V V V   1 0.800 5 21
FARKAS Domos  PTE-PEAC  4 V V 3 V   0.600 7 22

 

  Poule No 18 - 09:00 - Piste No 18 V/M Indicator HS
KERESZTESI Tamás  ROU    2 V 2 3 1 0.200 -11 13
FRANK Csaba  BVSC  V   V V V 4 0.800 10 24
MADÁCSI Mendel  SZVSE  4 1   4 2 1 0.000 -13 12
MAVROMATIS Achileas  GRE  V 4 V   2 3 0.400 -2 19
KOLLARITS Olivér  SZVASE  V 2 V V   3 0.600 3 20
FARKAS Péter  ÓBUDAI FLESS  V V V V V   1.000 13 25

 
Document
engarde-escrime - 2017.10.29. 10:52:52
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently