Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP1 Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Törpici Fiú Párbajtőr / Mini Boys Epée
Hajdúhadház, 2017' október 28. szombat

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
KALITOVSKYI Matvii  UKR    1 0 V V V 0.600 0 13
MYKYTENKO Maksym  UKR  V   V V V V 1.000 15 20
NEUSPILLER Dávid  VVSK  V 0   V V V 0.800 5 16
KOVÁCS Ákos  SZVASE  2 1 3   3 V 0.200 -4 13
ERMENKOV Timotei  BUL  0 1 3 V   0 0.200 -11 8
KÁNTOR Ákos  ÓBUDAI FLESS  3 2 1 1 V   0.200 -5 11

 

  Poule No 2 V/M Indicator HS
DEMBICKY Daniel  SVK    0 1 0 1 1 0.000 -17 3
GULA Maksym  UKR  V   V V V V 1.000 13 20
KOCH Lénárd  VASAS SC  V 1   3 2 1 0.200 -6 11
LÉGRÁDI Bálint  ÓBUDAI FLESS  V 2 V   V 2 0.600 5 16
LÁNG Marcell  VVSK  V 1 V 0   2 0.400 -4 11
MOLNÁR Ádám  OMS-TATA  V 3 V V V   0.800 9 19

 

  Poule No 3 V/M Indicator HS
SLIPCHENKO Pavlo  UKR    V V V V3 V 1.000 14 19
MAKKOS Bence  TAPOLCA VK  3   V V V V 0.800 5 19
VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor  SZVSE  0 2   V 1 V 0.400 -3 11
SZOMOLAI Szabolcs  BHSE  2 2 0   V 2 0.200 -8 10
PAPP Ábel  VASAS SC  0 3 V 2   2 0.200 -5 11
ESTÉLI Máté  SZLVE  0 3 2 V V   0.400 -3 13

 

  Poule No 4 V/M Indicator HS
MYKYTENKO Oleh  UKR    V V V V V 1.000 13 20
STASOVSKYI Mark  UKR  2   V 0 V V 0.600 1 14
ÖRSI Benedek  ÓBUDAI FLESS  3 1   1 3 3 0.000 -9 11
PAPP Áron  BHSE  0 V V   V 1 0.600 2 13
TÓTH Lázár  SZVSE  2 2 V 2   2 0.200 -7 12
VERES Ákos  ROU  0 2 V V V   0.600 0 14

 

  Poule No 5 V/M Indicator HS
HÁRI-KOVÁCS Dénes  SZTE-VK    V V 2 V 3 0.600 6 17
FEKETE-FENYVESI Olivér  SZVSE  0   V 1 0 1 0.200 -13 6
HORVÁTH Márton  SZVASE  2 3   1 V 2 0.200 -6 12
DURNEVYCH Myron  UKR  V V V   V 3 0.800 9 19
LUGOSSY Dávid  VVSK  1 V 2 2   2 0.200 -5 11
FEHÉR Mátyás  VASAS SC  V V V V V   1.000 9 20

 

  Poule No 6 V/M Indicator HS
LUTSCH István  ROU    3 2 1 V 3 0.200 -3 13
KELEMEN Boldizsár  BHSE  V   V 1 V V 0.800 6 17
BENCSIK Áron  AVA  V 1   1 1 0 0.200 -8 7
GÁRDOS Balázs  SZ-L BAU BALATON  V V V2   V V2 1.000 9 16
TÍMÁR Dániel  GYAVSE  0 2 V3 3   1 0.200 -8 9
MELNYK Artem  UKR  V 1 V 1 V   0.600 4 14

 

  Poule No 7 V/M Indicator HS
KRIVONOS Maksim  UKR    1 3 2 V 2 0.200 -4 12
GHENCEA Mihai  ROU  V   V 3 V V3 0.800 10 18
NAVRASICS István  SZVSE  V 1   2 V 1 0.400 -6 12
SZABÓ Máté  SZ-L BAU BALATON  V V V   V V 1.000 9 20
YARMOLENKA Raman  BLR  0 0 3 3   V 0.200 -8 10
CHOI Aleksey  GBR  V 2 V 1 2   0.400 -1 13

 

  Poule No 8 V/M Indicator HS
DONKÓ Zádor  BHSE    3 1 3 0 1 0.000 -12 8
NAGY Ákos  ROU  V   3 1 V 2 0.400 -2 14
BAGYULA Tamás  VASAS SC  V V   V 1 V 0.800 6 17
MOLCSÁN Máté  KONDOROSI VSE  V V3 1   V V3 0.800 3 15
PRYLYPKO Maksym  UKR  V 2 V 2   0 0.400 1 12
SALAMON Bálint  TAPOLCA VK  V V 2 2 V2   0.600 4 14

 

  Poule No 9 V/M Indicator HS
ILIUTA Luca  ROU    V V V 3 2 0.600 8 17
VARGA Norman  SZVSE  0   1 0 2 1 0.000 -16 4
DEÁK András  SZLVE  0 V   2 0 0 0.200 -11 6
BÁN Dávid  MTK  1 V V   1 0 0.400 -4 10
ANTAL Máté  BHSE  V V V V   0 0.800 6 16
KOZHEVNIKOV Matvei  UKR  V V V V V   1.000 17 20

 
Document
engarde-escrime - 2017.10.28. 12:10:27
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently