Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP1 Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Törpici Leány Párbajtőr / Mini Girls Epée
Hajdúhadház, 2017' október 29. vasárnap

Poules, round No 2

  Poule No 1 - 12:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
FRUSINOIU Alexia  ROU    V 2 V V V 0.800 5 18
PETROSIANU Sophia  ROU  2   2 V V 3 0.400 0 15
KRAVCHUK Veronika  UKR  V V   V V V 1.000 15 20
VASS Andrea  ZANSHIN SKE  2 1 0   V2 3 0.200 -9 8
SIPOS Noémi  BVSC  2 2 1 1   V 0.200 -4 10
NAGY Darinka  VVSK  3 V 0 V 0   0.400 -7 11

 

  Poule No 2 - 12:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
WEGNER Viktoria  GER    2 V 1 V V 0.600 2 15
JĘDRZEJEC Wiktoria  POL  V   V V V V 1.000 10 20
VASILCHENKO Polina  UKR  1 3   0 0 0 0.000 -16 4
MUNTEAN Andrea  ROU  V 2 V   V V 0.800 12 18
GÖNCZI Dóra  SZOLNOK  3 1 V 0   3 0.200 -5 11
ZSIGMOND Eszter  BELVÁROSI VS  1 2 V 1 V   0.400 -3 12

 

  Poule No 3 - 12:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
AVRAMESCU Diana  ROU    V 1 V 2 2 0.400 -3 13
OSAN Sara  ROU  2   1 0 1 0 0.000 -16 4
PETRUS Kateryna  UKR  V V   V V V 1.000 12 20
WALTON Anna  BHSE  3 V 3   2 V 0.400 4 16
CSERÉP Dorina  TAPOLCA VK  V V 1 V3   V 0.800 7 16
SÁGI Fanni  VASAS SC  V3 V 2 1 0   0.400 -4 10

 

  Poule No 4 - 12:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
DONA Diana  ROU    V V 1 V 3 0.600 7 16
CRAINIC Sarah  ROU  0   0 0 1 1 0.000 -18 2
TARTA Victoria  ROU  1 V   1 V 3 0.400 -2 13
CONRAD Emily  UKR  V3 V V   V V 1.000 16 19
WEGENER Stefania  GER  1 V 3 1   0 0.200 -8 9
LENGYEL Luca  SZOLNOK  V V V 0 V   0.800 5 16

 

  Poule No 5 - 12:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
CADAR Oana  ROU    0 3 3 1 V 0.200 -7 11
COARDOS Alesia  ROU  V   V 2 3 V 0.600 3 17
BILOUS-GRIDZHAK Valeriya  UKR  V 3   V 3 V 0.600 5 18
SZILÁRD Anna  BHSE  V V 1   1 V 0.600 0 14
ZANA Zoé  VASAS SC  V V V V   V 1.000 9 20
NAGY Dorka  SZOLNOK  2 3 1 1 3   0.000 -10 10

 

  Poule No 6 - 12:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
CHIRA Mara  ROU    3 1 3 0 2 0.000 -11 9
MUNTEAN Ana  ROU  V   2 1 V V 0.600 1 15
GORNEA Bianca  ROU  V V   3 1 V 0.600 3 16
KOVÁCS Johanna  BHSE  V V3 V   V V 1.000 8 19
SEHEDI Dariia  UKR  V 2 V 2   V 0.600 5 16
ZALA Boglárka  VASAS SC  V 2 2 2 2   0.200 -6 12

 

  Poule No 7 - 12:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
BUCSA Ioana  ROU    V V V V 3 0.800 9 19
GOINA Eszter  ROU  2   3 2 2 1 0.000 -10 10
SUTA Ana-Maria  ROU  2 V   3 V 2 0.400 -1 15
BAKONYI Róza  VASAS SC  2 V V   V 1 0.600 -1 15
HOFFMANN Petra  SZ-L BAU BALATON  0 V 1 3   1 0.200 -9 9
SVYSTUN Valeriia  UKR  V V V V V   1.000 12 20

 

  Poule No 8 - 12:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
TOMSA Ana  ROU    V V V V V 1.000 10 20
AGBAS Ioana  ROU  3   2 V V 3 0.400 2 16
HORVÁTH Lotti  ÓBUDAI FLESS  3 V   V V V 0.800 7 19
STRUC Veronica  SVK  0 1 2   1 3 0.000 -13 7
HORVÁTH Lili  SZLVE  3 1 1 V   1 0.200 -7 10
KOPCHUK Leah  UKR  1 V 3 V V   0.600 1 16

 

  Poule No 9 - 12:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
STANCIULESCU Daria  ROU    V 1 V V V 0.800 5 17
BIGA Tania  ROU  3   3 1 2 1 0.000 -10 10
MOLNÁR Eszter  OMS-TATA  V V   3 V V 0.800 8 19
BARCSIK Csenge  SZOLNOK  1 V V   2 V 0.600 3 15
KÁTAI Boglárka  BVSC  3 V 3 V   V 0.600 3 18
TAKÁCS Nóra  DVE  1 V 0 0 3   0.200 -9 8

 

  Poule No 10 - 12:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
ILYÉS Mira  ROU    V 2 1 1 3 0.200 -7 11
ÁCS Klára  ROU  2   3 1 3 V 0.200 -6 13
SIMON Júlia  TAPOLCA VK  V V   V V V 1.000 7 20
GOCZAL Alicja  POL  V V 3   V V 0.800 10 19
RÓNASZÉKI Izabella  VASAS SC  V V 3 1   3 0.400 -1 15
HUTÁS Olga  BVSC  V 3 2 2 V   0.400 -3 15

 

  Poule No 11 - 12:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
ANTONESCU Adelina  ROU    1 2 3 3 3 0.000 -7 12
PETRUS Dominika  UKR  V3   V V V V 1.000 9 19
TÓTH Nadin  BVSC  V 3   3 V V 0.600 5 18
LUKÁCS Lili  VASAS SC  V 2 V   3 2 0.400 -3 15
KECSŐ Adrienn  ZANSHIN SKE  V 2 1 V   4 0.400 -3 15
KRASZNAI Kitti  SZVSE  V 2 2 V V   0.600 -1 16

 
Document
engarde-escrime - 2017.10.29. 13:46:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently