Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP1 Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Hajdúhadház, 2017' október 28. szombat

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
FEKETE Ádám  SZ-L BAU BALATON    V V V V V V 1.000 24 30
KOLLARITS Olivér  SZVASE  3   4 V V V 4 0.500 0 26
POPOVYCH Veleslav  UKR  1 V   V V V V 0.833 8 26
BACIU Stefan-Catalin  ROU  0 4 4   V V V 0.500 3 23
TSANEV Yulii  BUL  1 3 2 2   3 1 0.000 -18 12
ECSEDI Sámuel  MTK  0 4 1 2 V   V 0.333 -6 17
TOMOJZER Péter  BVSC  1 V 2 1 V 0   0.333 -11 14

 

  Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
SZABÓ Domonkos  SZVASE    V V 1 V 2 3 0.500 1 21
BEAUTYMAN Cador  GBR  1   4 1 V 0 2 0.167 -14 13
WODNIAK Szymon  POL  1 V   2 4 2 3 0.167 -12 17
KÓ Ágoston  BVSC  V V V   V V V 1.000 20 30
NAGHI Vlad  ROU  3 2 V 0   4 3 0.167 -12 17
KURHAN Volodymyr  UKR  V V V 3 V   V 0.833 11 28
VARGA Norbert  DVE  V V V 3 V 4   0.667 6 27

 

  Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
TUSKA Tibor  KVSE    3 4 1 1 V 0 0.167 -10 14
TAKÁCS Tamás  ZANSHIN  V4   V4 V 1 3 2 0.500 -5 19
MOSCHIDIS Alexandros  GRE  V 3   2 0 V 3 0.333 -3 18
BALBUZA Vladyslav  UKR  V 3 V   V4 V 4 0.667 10 26
FIETJE Flórián  BVSC  V4 V V3 3   V3 2 0.667 8 20
APROFIREI Calin  ROU  1 V 1 0 1   0 0.167 -18 8
SOMODY Soma  MTK  V V V4 V V V   1.000 18 29

 

  Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
VARGA Ágoston  SZVASE    1 V 1 0 0 3 0.167 -19 10
ONDO Daniel  SVK  V   V V 4 0 V3 0.667 7 22
HÁRI-KOVÁCS András  SZTE-VK  4 1   V V 1 3 0.333 -4 19
MAVROMATIS Achileas  GRE  V 1 0   3 0 3 0.167 -14 12
HUNYOR Dániel  MTK  V V 3 V   2 V 0.667 7 25
MIRICA Florin  ROU  V V V V V   V 1.000 26 30
AUGUSTIN Mark  UKR  V 2 V V 1 1   0.500 -3 19

 

  Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
DEBRECZENI Ákos  ÓBUDAI FLESS    V 2 0 4 1 V 0.333 -7 17
MÁTYÁS-AGG Dávid  BHSE  3   V4 V V V V 0.833 11 27
KRYZHANIVSKYI Tymofii  UKR  V 3   V V 3 V 0.667 8 26
PAULIK Tamás  KVSE  V 3 3   V V V 0.667 11 26
DOMONKOS András  SVK  V 1 1 2   1 3 0.167 -16 13
FEHER Emilian  ROU  V 1 V 3 V   V 0.667 8 24
MONOSTORI Barnabás  SZ-L BAU BALATON  1 3 3 0 V 1   0.167 -15 13

 

  Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
MOLNÁR Dániel  OMS-TATA    1 3 2 V 2 1 0.167 -13 14
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS  V   V V 4 3 4 0.500 4 26
BALLA Botond  SZLVE  V 4   V V 1 V 0.667 3 25
FERENC Bence  DVE  V 2 2   V 3 V 0.500 0 22
ROMANOVSKIY Volodimer  UKR  2 V 3 2   1 1 0.167 -15 14
PUCHKOVSKIY Mihail  BLR  V V V V V   0 0.833 10 25
ATARCHVILI Lior  BELVÁROSI VSE  V V 4 3 V V   0.667 11 27

 

  Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
KOLESZÁR Domonkos  DVE    V V V V 2 4 0.667 5 26
HORVÁTH Márk  ÓBUDAI FLESS  3   1 2 2 2 2 0.000 -18 12
KOVÁCS Benedek  BHSE  3 V   V 2 2 1 0.333 -7 18
BOROS Ákos  VASAS SC  3 V 4   V 0 3 0.333 -5 20
CZURKÓ Gergely  BVSC  2 V V 3   V 2 0.500 -1 22
SOVA Denys  UKR  V V V V 4   2 0.667 10 26
KEMECSEI Kornél  GYAVSE  V V V V V V   1.000 16 30

 

  Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
NECULAI Rares  ROU    0 2 V 2 4 1 0.167 -14 14
KOSKA Bendegúz  MTK  V   4 V 1 V V 0.667 9 25
HASSAN MALALLA Szultán  VASAS SC  V V   V4 2 V 1 0.667 4 22
KERESZTES Ádám  OMS-TATA  3 2 1   1 V 1 0.167 -14 13
KISS Attila  SZ-L BAU BALATON  V V V V   V V 1.000 18 30
MADÁCSI Mendel  SZVSE  V 2 1 3 3   2 0.167 -13 16
KOZHEVNIKOV Ivan  UKR  V 2 V V 3 V   0.667 10 25

 

  Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
CREPSE Dumnitru  ROU    4 V3 V 1 V V 0.667 8 23
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS  V   V V 2 V V 0.833 5 27
BALOGH Attila  ZANSHIN  1 1   3 0 4 V 0.167 -13 14
GEMENIUK Andrii  UKR  4 4 V   3 V 4 0.333 1 25
HIRTLING Márton  BHSE  V V V V   V V 1.000 22 30
KŐHALMI Máté  SZVASE  0 4 V 1 0   V 0.333 -10 15
HORVÁTH Levente  OMS-TATA  0 4 4 V 2 1   0.167 -13 16

 

  Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
RASPOPTSIS Angelos  GRE    3 4 V V 4 V 0.500 5 26
JANKY Bendegúz  SZVSE  V   V 4 V 3 V 0.667 7 27
POMCHENKO Antonio  UKR  V 3   3 V 2 V 0.500 2 23
BÁNFI Barnabás  VASAS SC  3 V V   V 2 V 0.667 3 25
CALCEA Andrei  ROU  2 2 2 1   0 V 0.167 -17 12
RASHAIDA Rahim  BUL  V V V V V   V 1.000 19 30
VECZEL Zsombor  BHSE  1 2 0 4 4 0   0.000 -19 11

 

  Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
APARSCHITEI Tudor  ROU    V 4 V 2 V 2 0.500 2 23
KOVÁCS Máté  BHSE  2   2 V V V 4 0.500 5 23
KALITOVSKY Tymofii  UKR  V V   V V V V 1.000 17 30
KUCHTA Dániel  SZVSE  2 0 2   2 V 3 0.167 -13 14
HUTÁS Barna  BVSC  V 3 2 V   V V 0.667 8 25
HASCAK Samuel  SVK  2 0 0 2 0   0 0.000 -26 4
YUSMEN Filip  BUL  V V 3 V 3 V   0.667 7 26

 

  Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
DUNAY Máté  MTK    V 4 V V V V 0.833 11 29
SITA Stefan  ROU  2   4 V V 0 V 0.500 -3 21
SASS Ádám  OMS-TATA  V V   V4 2 4 V 0.667 3 25
BALÁZS Bence  VVSK  2 3 3   2 1 2 0.000 -16 13
CSIZMAZIA-DARAB István  VASAS SC  2 4 V V   1 V 0.500 2 22
BEZKOROVAINIY Danil  UKR  4 V V V V   4 0.667 12 28
JAJECNIK Marcell  SZVSE  3 2 1 V 1 V   0.333 -9 17

 

  Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
NÁDI Zsombor  SZVSE    V4 V 2 3 4 V 0.500 0 23
SIMONYAI Olivér  SZ-L BAU BALATON  3   V 3 3 4 V 0.333 1 23
VITÁLOS Boldizsár  SVK  2 3   2 0 2 3 0.000 -18 12
BENAVIDES Sebastian  MTK  V V4 V   3 2 V 0.667 6 24
SAMOILOV Roman  UKR  V V V V4   V V 1.000 16 29
PÁCZAI Dávid  CSVE  V V V V3 2   V 0.833 5 25
BONDOR Márk  TSC  3 1 V 4 2 3   0.167 -10 18

 

  Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
BAGYULA László  VASAS SC    V V V 4 V V 0.833 13 29
SZALAI Bernát  SZVASE  1   V V V 3 V 0.667 1 24
CSUTA András  SZVSE  3 3   V V 4 4 0.333 0 24
BUKSAR Valerii  UKR  1 2 3   4 V 4 0.167 -10 19
MÉRŐ Leon  ÓBUDAI FLESS  V 4 1 V   V 1 0.500 -5 21
MINCU Andrei  ROU  4 V V 4 3   1 0.333 -5 22
TUSJAK Dominik  KVSE  2 4 V V V V   0.667 6 26

 

  Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
CHERCIU Serban  ROU    2 V 4 3 2 0 0.167 -13 16
CHORNOGOD Illia  UKR  V   V V V 1 2 0.667 4 23
KRNÁCS Tamás  AVA  4 3   V 2 4 3 0.167 -8 21
PINTÉR László  SZ-L BAU BALATON  V 2 4   1 2 3 0.167 -12 17
REKISH Aliaksei  BLR  V 2 V V   V 1 0.667 6 23
GÖMÖRI Levente  BHSE  V V V V 1   4 0.667 6 25
FILEK Ireneusz  POL  V V V V V V   1.000 17 30

 

  Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 V/M Indicator HS
KRASNIANSKYI Tymur  UKR    1 V V 1 V V 0.667 8 22
KALÓ Ádám  SZ-L BAU BALATON  V   V V 2 V V 0.833 19 27
KOSTOVCIK Alex  SVK  2 1   V 0 V 2 0.333 -9 15
KUBLYTSKYI Kirill  UKR  0 1 2   1 V 2 0.167 -17 11
BACIU Stefan-Gabriel  ROU  V V3 V V   V V 1.000 20 28
WINKLER Zoltán  VILLA COMPLOV  1 0 2 3 2   1 0.000 -21 9
WODALA János  SZTE-VK  1 2 V V 2 V   0.500 0 20

 

  Poule No 17 - 09:00 - Piste No 17 V/M Indicator HS
DUMA Danylo  UKR    4 1 V 1 2 V 0.333 -8 18
SZABO Szabolcs  ROU  V   3 V V V 2 0.667 6 25
HERCZEG Martin  OMS-TATA  V V4   V 3 V V 0.833 13 27
MELNYK Viktor  UKR  4 2 4   3 3 V 0.167 -7 21
SZODORAY-PARÁDI Hunor  BÉKESSY DEBRECEN  V 1 V4 V   V V 0.833 9 25
SINKA Gáspár  VVSK  V 3 2 V 3   V 0.500 1 23
KÁLMÁN Levente  SZVSE  2 V 0 3 1 2   0.167 -14 13

 

  Poule No 18 - 09:00 - Piste No 18 V/M Indicator HS
MAREK Bendegúz  SZLVE    0 V 2 V 1 0.400 -7 13
GÖMBÖS Bálint  MTK  V   1 1 3 2 0.200 -7 12
PLAKSIN Dmytro  UKR  3 V   V 0 2 0.400 -2 15
NAGY Nándor  VVSK  V V4 1   3 V 0.600 3 18
HANGYÁSI Ádám  CSVE  2 V V V   V 0.800 9 22
KERÉNYI Gábor  SZVASE  V V V 2 2   0.600 4 19

 

  Poule No 19 - Piste No 1 V/M Indicator HS
CSEKE Balázs  DVE    3 V V V 0 0.600 2 18
ZHUROV Denys  UKR  V   V V V V 1.000 15 25
NICA Iustin  ROU  1 2   3 V V 0.400 -4 16
BENCZE Bulcsú  SZLVE  3 2 V   3 2 0.200 -8 15
ALMÁSI Maximilián  SZVSE  2 1 3 V   0 0.200 -12 11
BARTKÓ Zalán  MTK  V 2 2 V V   0.600 7 19

 
Document
engarde-escrime - 2017.10.28. 11:30:45