Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Szolnok, 2017' december 15. péntek

Poules, round No 2

  Poule No 1 - 12:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
NAGY Norbert  BHSE    0 0 4 1 0 V 0,167 -16 10
ALMÁSI Maximilián  SZVSE  V   2 V 3 2 2 0,333 -5 19
RASHAIDA Rahim  BUL  V V   V V V V 1,000 26 30
LENTS-TÓTH Domonkos  BHSE  V 4 0   2 3 4 0,167 -11 18
PINTÉR László  SZ-L BAU BALATON  V V 0 V   1 V 0,667 2 21
SHKUT Oleh  UKR  V V 1 V V   V 0,833 13 26
ETTER-DOMOSZLAY Gergely  OMS-TATA  1 V 1 V 3 2   0,333 -9 17

 

  Poule No 2 - 12:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
IMMER Jaron  GER    V V 3 V V V3 0,833 12 26
HORVÁTH Szabolcs  SZOLNOK  1   3 1 V 4 1 0,167 -14 15
ORTUTAY Milán  BHSE  4 V   2 V V 1 0,500 -1 22
KÓ Ágoston  BVSC  V V V   V V V 1,000 22 30
GYARMATI Zsombor  SZVSE  2 4 4 0   V 0 0,167 -12 15
FERWAGNER Péter  SZTE-VK  0 V 1 0 2   1 0,167 -20 9
HORVÁTH Levente  OMS-TATA  2 V V 2 V V   0,667 13 24

 

  Poule No 3 - 12:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
KORONCZAI Sámuel  BHSE    4 2 V 3 V 2 0,333 -4 21
KERESZTES Ádám  OMS-TATA  V   4 V 2 V V 0,667 4 26
TUSJAK Dominik  KVSE  V V   V V V 2 0,833 9 27
MARTON Dávid  BHSE  4 4 2   0 V 2 0,167 -10 17
FARKAS Bulcsú  PTE-PEAC  V V 4 V   V V 0,833 16 29
RÉCSÁNYI András  SZOLNOK  3 1 1 2 1   2 0,000 -20 10
KÁNVÁSI Emil  BVSC  V3 3 V V 2 V   0,667 5 23

 

  Poule No 4 - 12:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
SOMODY Bonca  MTK    4 2 V 3 3 V 0,333 -5 22
SIMONYAI Olivér  SZ-L BAU BALATON  V   V V 3 4 V 0,667 8 27
NAGY Kornél  SZOLNOK  V 1   1 1 3 V 0,333 -7 16
SIMON Bálint  BHSE  4 4 V   4 2 4 0,167 -3 23
PAVLOVIC Luka  SRB  V V V V   0 V 0,833 6 25
BALÁZS Bence  VVSK  V V V V V   V 1,000 17 30
TRONARU Ianis  ROU  3 0 1 V 3 1   0,167 -16 13

 

  Poule No 5 - 12:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
ZIVANOVIC Konstantin  SRB    0 1 V 3 3 V 0,333 -7 17
GECKELER Nico  GER  V   4 V V 4 V 0,667 11 28
DUNAY Máté  MTK  V V   V V V V 1,000 19 30
HAZAI Tamás  ÓBUDAI FLESS  3 1 2   V V V 0,500 1 21
TUFAN Raul  ROU  V 4 2 2   V V 0,500 3 23
PLUHÁR László  BHSE  V V 2 2 2   V 0,500 -4 21
KIS Áron  DVE  1 2 0 1 0 3   0,000 -23 7

 

  Poule No 6 - 12:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS    V V 4 V V V 0,833 17 29
SZOMOLAI Áron  BHSE  1   V 2 3 V V 0,500 -4 21
CSANÁDY Zsombor  SZOLNOK  0 3   4 0 V 1 0,167 -12 13
MONOSTORI Barna  SZ-L BAU BALATON  V V V   3 V V 0,833 9 28
PÖRS Jakob  SLO  2 V V V   V V 0,833 11 27
GYARMATI Zalán  SZVSE  2 3 0 0 1   0 0,000 -24 6
RÓNA Borisz  VASAS SC  2 4 V 4 4 V   0,333 3 24

 

  Poule No 7 - 12:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
MAGYAR Máté  BHSE    V V V V V V 1,000 17 30
PINTÉR Marcell  SZOLNOK  1   3 2 2 1 2 0,000 -19 11
RUBECZ Bálint  BVSC  4 V   V 3 V V 0,667 6 27
CZILLI Márk  BHSE  2 V 1   3 V V 0,500 -3 21
MELNYK Viktor  UKR  1 V V V   V V 0,833 10 26
NÁDHÁZY Balázs  VASAS SC  3 V 4 4 0   V 0,333 -4 21
KÁLMÁN Levente  SZVSE  2 V 3 3 3 4   0,167 -7 20

 

  Poule No 8 - 12:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
PARÁDI Péter  BHSE    A A A A A A abandon
NÁDHÁZY Gergely  VASAS SC  X   3 2 2 3 1 0,000 -14 11
HORVÁTH Márk  ÓBUDAI FLESS  X V   4 2 4 3 0,200 -5 18
MARA Sámuel  BHSE  X V V   1 0 4 0,400 -6 15
NIKULASIN Zsolt  BVSC  X V V V   3 1 0,600 4 19
CSEKE Balázs  DVE  X V V V V   V 1,000 12 25
KOSTADINOV Aleks  BUL  X V V V V 3   0,800 9 23

 

  Poule No 9 - 12:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
GÁSPÁR Levente  BHSE    0 2 2 2 4 3 0,000 -17 13
JOÓB Ágoston  VASAS SC  V   V 4 V 3 1 0,500 0 23
KERÉKGYÁRTÓ Zsombor  MTK  V 4   2 4 1 1 0,167 -10 17
PELLE Domonkos  BHSE  V V V   V V 3 0,833 10 28
GOGU Teodor  ROU  V 4 V 4   1 0 0,333 -7 19
HEUSEL Leopold  GER  V V V 1 V   4 0,667 6 25
HORVÁTH Ádám  ÓBUDAI FLESS  V V V V V V   1,000 18 30

 

  Poule No 10 - 12:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
POKORNI Olivér  SZOLNOK    V 3 1 V V 1 0,500 -3 20
SZÜTS Máté  SZ-L BAU BALATON  3   1 1 V 4 V 0,333 -6 19
BENE Csongor  VASAS SC  V V   V V V 4 0,833 16 29
NAGY Nándor  VVSK  V V3 2   V V V 0,833 11 25
DOMJÁN Gergő  SZVSE  1 3 0 2   0 3 0,000 -21 9
YUSMEN Filip  BUL  4 V 2 2 V   V 0,500 0 23
TÓTH Levente  BHSE  V 4 V 3 V 4   0,500 3 26

 

  Poule No 11 - 12:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
ZSIGÓ Marcell  BHSE    2 1 V V V 3 0,500 -4 21
FELFÖLDI Áron  SZ-L BAU BALATON  V   2 V 3 V 4 0,500 3 24
VARGA-LABÓCZKI Vazul  VVSK  V V   V V V 2 0,833 18 27
PERGE Zoltán  SZOLNOK  3 0 0   2 V 0 0,167 -18 10
VELEV Aleksandar  BUL  4 V 0 V   1 2 0,333 -8 17
WERMESER Csongor  VASAS SC  3 4 1 3 V   2 0,167 -8 18
POPESCU Alexandru  ROU  V V V V V V   1,000 17 30

 

  Poule No 12 - 12:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
ORBÁN Konrád  BVSC    V V 1 V V V 0,833 10 26
EMBER Dávid  BHSE  4   V 3 3 4 V 0,333 2 24
BOGNÁR Barna  SZVASE  1 3   3 1 3 V 0,167 -6 16
KRNÁCS Tamás  AVA  V V V   V V V 1,000 20 30
MÉZINGER Márton  ROU  3 V4 V2 3   V V 0,667 4 22
KIRÁLY Mátyás  SZ-L BAU BALATON  1 V V4 0 1   V 0,500 -8 16
KAPORNAI Zsigmond  VASAS SC  2 0 1 0 3 2   0,000 -22 8

 

  Poule No 13 - 12:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
SIMON Ábel  SZVASE    1 0 1 1 3 V 0,167 -17 11
DUBLECZ Bence  SZ-L BAU BALATON  V   V3 2 2 2 3 0,333 -6 17
SZILÁGYI Benjámin  SZTE-VK  V 2   V 4 V V 0,667 9 26
SZILÁRD Zsigmond  BHSE  V V 4   V V V 0,833 15 29
TÍMÁR Richárd  GYAVSE  V V V 3   4 V 0,667 8 27
XUE Fu  BVSC  V V 4 2 V   V 0,667 5 26
SZABÓ Vilmos  VVSK  3 V 1 1 2 2   0,167 -14 14

 
Document
engarde-escrime - 2017.12.15. 13:40:57