Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr / Kid Girls Epée
Szolnok, 2017' december 15. péntek

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 14:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
FRANKÓ Kata  BHSE    V V 4 V V V 0.833 14 29
IMRE Luca  PTE-PEAC  1   V 3 V V 3 0.500 -2 22
KONDACS Virág  SZOLNOK  1 2   V V 2 3 0.333 -10 18
NÉMETH Vanda  SZ-L BAU BALATON  V V 4   V V 3 0.667 7 27
HARGITAI Borka  SZVASE  2 3 4 3   1 3 0.000 -14 16
ISMAILEANU Mara  ROU  2 4 V 0 V   4 0.333 -3 20
SULYOK Melani  TAPOLCA VK  4 V V V V V   0.833 8 29

 

  Poule No 2 - 14:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
NAGY Emma  DVE    V V 2 V V V 0.833 19 27
BOROS Petra  BÉKESSY DEBRECEN  0   V 3 V V 2 0.500 -1 20
OLLÁRI Réka  ZANSHIN SE  0 4   2 V 0 4 0.167 -9 15
RADWAN Patrycja  POL  V V V   V V V 1.000 18 30
NAGY Laura  SZOLNOK  0 1 2 0   1 1 0.000 -25 5
DULA Csenge  BHSE  1 1 V2 2 V   3 0.333 -7 14
JAKOVÁC Borbála  BVSC  2 V V 3 V V   0.667 5 25

 

  Poule No 3 - 14:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
PANAIT Tiana  ROU    2 2 4 2 0 3 0.000 -17 13
GELLÉRT Gréta  SZOLNOK  V   V 1 V V V 0.833 12 26
HUSZÁR Sára  CSOMORKÁNY SE  V 3   1 V 3 V 0.500 5 22
WIMMER Dorina  MTK  V V V3   V V3 V 1.000 15 26
VARGA Veronika  VASAS SC  V 2 2 3   2 V 0.333 -4 19
ILLÉS Fanni  BHSE  V 2 V 2 V   V 0.667 11 24
BATA Réka  ZANSHIN SE  V 0 0 0 1 0   0.167 -22 6

 

  Poule No 4 - 14:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
SZILÁGYI Bianka  BHSE    V V V 1 2 0 0.500 -6 18
MOLNÁR Mira  SZOLNOK  3   V 3 V 4 2 0.333 -6 22
GACHÁLYI Gréta  CSOMORKÁNY SE  4 4   V V V 3 0.500 2 26
NAGY Luca  SZTE-VK  2 V 4   3 2 2 0.167 -10 18
DOMA Zsófia  PTE-PEAC  V 4 4 V   V4 1 0.500 1 23
FEHÉR Sára  VASAS SC  V V 1 V 3   V 0.667 5 24
KÁLMÁN Zille  BÉKESSY DEBRECEN  V V V V V 2   0.833 14 27

 

  Poule No 5 - 14:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
PÁTRI Maja  SZ-L BAU BALATON    V V V V V V 1.000 23 30
HIDAS Villő  BHSE  2   2 4 V V V 0.500 -4 23
LANTOS Emma  VASAS SC  3 V   V V 2 V 0.667 6 25
STAVRIC Nadezda  SRB  1 V 3   V 3 V 0.500 -4 22
NAGY Szilvia  SZOLNOK  0 4 0 4   4 4 0.000 -14 16
JAKOBI Júlia  PTE-PEAC  0 4 V V V   V 0.667 3 24
POLÁCSIK Petra  DVE  1 4 4 3 V 2   0.167 -10 19

 

  Poule No 6 - 14:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
HORVÁTH Gréta  ÉTC    0 3 2 0 1 3 0.000 -21 9
OLÁH Lili  AVA  V   V V V V V 1.000 17 30
SZAKMÁRY Janka  VVSK  V 2   4 2 1 V 0.333 -6 19
HÉDER Hanna  OMS-TATA  V 3 V   V3 V V 0.833 6 26
POPA Maria  ROU  V 2 V 2   3 V 0.500 6 22
NÉBALD Franciska  MTK  V 4 V 4 V4   V 0.667 12 27
KLENYÁN Dorka  BHSE  V 2 2 3 2 0   0.167 -14 14

 

  Poule No 7 - 14:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
CSÉRI Sára  TAPOLCA VK    V 4 V V 4 V 0.667 6 28
MACHLIK Míra  PTE-PEAC  0   2 2 4 2 1 0.000 -19 11
MENHART Ketlin  ROU  V V   V 1 V 2 0.667 -1 23
FERENCZ Janka  DVE  4 V 4   V 4 2 0.333 2 24
ALMÁSI Szonja  VASAS SC  4 V V 0   V 0 0.500 -5 19
MIRBACH Lili  GER  V V 4 V 4   3 0.500 1 26
HAJDU Emma  BHSE  4 V V V V V   0.833 16 29

 

  Poule No 8 - 14:00 - zöldhaz_1 V/M Indicator HS
KEREKES Regina  MTK    3 4 4 V V V 0.500 7 26
KOZSLA Kitti  BHSE  V4   V4 1 V V V 0.833 9 24
TÓTH Viktória  ROU  V 3   V V 4 V 0.667 7 27
SZALMA Sára  TAPOLCA VK  V V2 4   V V V 0.833 12 26
ECK Rebeka  SZLVE  1 1 2 1   0 V 0.167 -19 10
NÉMETH Cintia  SZVASE  4 4 V 1 V   V 0.500 4 24
FEHÉR Napsugár  SZOLNOK  0 2 1 2 4 1   0.000 -20 10

 

  Poule No 9 - 14:00 - zöldhaz_2 V/M Indicator HS
KONKOLY Evelin  TAPOLCA VK    V V V V V 4 0.833 12 29
TORMA Zsófia  BHSE  3   4 2 4 1 V 0.167 -10 19
KOMONDI Kinga  ZANSHIN SE  1 V   4 0 3 0 0.167 -15 13
HERKE Réka  PTE-PEAC  0 V V   2 V V 0.667 -2 22
KISS Emma  SZVSE  4 V V V   V 4 0.667 11 28
MIKLÓS Vera  VASAS SC  4 V V4 4 1   2 0.333 -4 20
CSIZMADIA Gréta  SZTE-VK  V 4 V 4 V V   0.667 8 28

 

  Poule No 10 - 14:00 - zöldhaz_3 V/M Indicator HS
KOVÁCS Bianka  TAPOLCA VK    V V V V V 1.000 16 25
LADOS Luca  BHSE  1   V 1 1 V 0.400 -5 13
BELEVA Chavdara  BUL  1 1   3 0 3 0.000 -15 8
TÓTH Barbara  SZOLNOK  4 V V   V V 0.800 11 24
VIGH Boglárka  SZLVE  2 V4 V3 0   V 0.600 2 14
DUDUNA Ariana  ROU  1 3 V 4 1   0.200 -9 14

 

  Poule No 11 - 14:00 - zöldhaz_4 V/M Indicator HS
OLÁH Zsófia  BHSE    V 0 4 3 3 0.200 -7 15
PORWOL Liliana  POL  2   V V3 3 0 0.400 -6 13
NEMES Ariana  ROU  V 2   V V 0 0.600 2 17
GARZÓ Liliána  TSC  V 2 4   V 1 0.400 -4 17
HERENDI Gréta  DVE  V V 1 4   3 0.400 -3 18
SIMON Zsófia  TAPOLCA VK  V V V V V   1.000 18 25

 

  Poule No 12 - 14:00 - zöldhaz_5 V/M Indicator HS
JUHÁSZ Eszter  BHSE    4 V V 4 V V 0.667 8 28
CSOMOR Alexa  SZOLNOK  V   V 1 V V 4 0.667 8 25
SZÜTS Eszter  BHSE  1 1   1 0 0 1 0.000 -24 4
PALÁGYI Luca  ÓBUDAI FLESS  3 V V   V V V 0.833 11 28
CZEINER Flóra  TAPOLCA VK  V 2 V 3   4 V 0.500 4 24
HAMAR Borbála  VASAS SC  2 0 V3 4 V   3 0.333 -7 17
LENGYEL Fanni  DVE  4 V V 3 1 V   0.500 0 23

 

  Poule No 13 - 14:00 - zöldhaz_6 V/M Indicator HS
TÓTH GY Luca  VASAS SC    0 V 3 0 2 0.200 -10 10
LEBOR Hannah  BHSE  V   V V V V 1.000 19 25
KILIAN Anna  GER  0 1   0 0 1 0.000 -23 2
DRAGAN Alexandra  ROU  V 1 V   3 3 0.400 -1 17
PETHŐ Nóra  MTK  V 3 V V   V 0.800 13 23
DOMA Boglárka  PTE-PEAC  V 1 V V 2   0.600 2 18

 

  Poule No 14 - 14:00 - zöldhaz_7 V/M Indicator HS
PÉTERY Veronika  PTE-PEAC    0 0 2 1 4 2 0.000 -21 9
TAKÁCS Dóra  MTK  V   0 V V V V 0.833 13 25
KOVÁCS Emese  KVSE  V V   V V V V 1.000 22 30
GALLI Noella  BHSE  V 3 3   V V 4 0.500 6 25
PAREZANOVIC Marija  SRB  V 2 0 0   1 2 0.167 -16 10
GÁL Barbara  TSC  V 2 2 2 V   3 0.333 -6 19
HUSZTI Hanna  BÉKESSY DEBRECEN  V 0 3 V V V   0.667 2 23

 

  Poule No 15 - 14:00 - zöldhaz_8 V/M Indicator HS
MEGGYES Lili  SZTE-VK    4 4 1 1 1 0.000 -14 11
GYULAI Sarolt  MTK  V   V 4 V V 0.800 10 24
BUCZKÓ Gréta  SZOLNOK  V 0   4 3 3 0.200 -9 15
BABINSZKI Anna  BÉKESSY DEBRECEN  V V V   4 3 0.600 3 22
BOGDÁN Orsolya  DVE  V 1 V V   V 0.800 5 21
GYENES Léna  VASAS SC  V 4 V V 3   0.600 5 22

 
Document
engarde-escrime - 2017.12.15. 17:55:28
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently