Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP3 Budapest - PBT Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr / Kid Girls Epée
Budapest, 2018' február 16. péntek

Csoportok, 1. forduló

  Csoport szám 1 GY/M AT-KT AT
BERÉNYI Rebeka  INTER FENCING    3 2 V 4 2 3 0.167 -8 19
BORBÉLY Fanni  BVSC  V   V V 0 2 V 0.667 2 22
FERENCZ Janka  DVE  V 4   V 1 4 V 0.500 5 24
GIORDANO Nicole  CRO  2 1 0   0 0 V 0.167 -20 8
RADWAN Patrycja  POL  V V V V   3 V 0.833 16 28
NEMES Ariana  ROU  V V V V V   V 1.000 19 30
KONDACS Virág  SZOLNOK  V 2 2 3 2 0   0.167 -14 14

 

  Csoport szám 2 GY/M AT-KT AT
BATA Réka  ZANSHIN SE    2 4 2 2 3 V 0.167 -10 18
VIGH Boglárka  SZLVE  V   V 2 2 2 V4 0.500 -1 20
UNGER Kata  ARRABONA HONVÉD  V 2   2 1 3 3 0.167 -13 16
DOMA Boglárka  PTE-PEAC  V V4 V   3 2 V 0.667 5 24
SULYOK Melani  TAPOLCA VK  V V V V   V V 1.000 20 30
HAJDU Laura Nóra  ÉTC  V V V V 2   4 0.667 6 26
ŠEMELÁKOVÁ Sofia  SVK  3 3 V 3 0 V   0.333 -7 19

 

  Csoport szám 3 GY/M AT-KT AT
POPA Maria  ROU    1 4 V3 V V 2 0.500 3 20
PORWOL Liliana  POL  V   1 V 1 V 1 0.500 8 18
FRANKÓ Kata  BHSE  V V   V V V V 1.000 15 30
SAÁD Anna  BVSC  0 0 2   2 V 3 0.167 -11 12
PARLAGI Regina  MTK  4 V2 3 V   V 1 0.500 1 20
LENGYELOVÁ Nina  SVK  0 0 1 0 1   0 0.000 -28 2
FEDORCHUK Solomiya  UKR  V3 V2 4 V V V   0.833 12 24

 

  Csoport szám 4 GY/M AT-KT AT
DRAGAN Alexandra  ROU    3 2 V V V4 1 0.500 3 20
PETŐ Boróka  INTER FENCING  V   V V V V 3 0.833 15 28
KISS Emma  SZVSE  V 0   V V V 1 0.667 1 21
KÉTYI Luca  VASAS SC  2 2 4   V 3 2 0.167 -7 18
BARNA Emese  TSC  0 1 3 0   2 1 0.000 -23 7
OLLÁRI Réka  ZANSHIN SE  3 2 1 V V   1 0.333 -7 17
WIMMER Dorina  MTK  V2 V V V V V   1.000 18 27

 

  Csoport szám 5 GY/M AT-KT AT
SZAKMÁRY Janka  VVSK    2 1 V V 2 0 0.333 -10 15
SIMON Zsófia  TAPOLCA VK  V   4 V V V V 0.833 14 29
KHARCHINA Polina  UKR  V V   V V V 2 0.833 14 27
MESTERI Róza  SZVSE  3 1 0   V 0 1 0.167 -17 10
KOLOZSÁR Mira  MTK  2 0 2 2   2 1 0.000 -21 9
NÉMETH Vanda  BALATON VK  V 3 3 V V   2 0.500 4 23
DOMA Zsófia  PTE-PEAC  V 4 V3 V V V   0.833 16 27

 

  Csoport szám 6 GY/M AT-KT AT
STOPP Blanka  BVSC    3 1 V V V V 0.667 5 24
CZEINER Flóra  TAPOLCA VK  V   2 V 4 V 2 0.500 0 23
OLÁH Lili  AVA  V V   V V V V 1.000 22 30
HERASYMENKO Anastasia  UKR  3 2 2   2 V V 0.333 -6 19
RÓBERT Viki  BHSE  4 V 2 V   2 3 0.333 -5 21
BOROS Petra  BÉKESSY DEBRECEN  2 3 0 4 V   2 0.167 -11 16
HARGITAI Borka  SZVSE  0 V 1 1 V V   0.500 -5 17

 

  Csoport szám 7 GY/M AT-KT AT
IMRE Luca  PTE-PEAC    V V V V V V 1.000 16 30
TRPKOVSKA Mila  MKD  3   V 0 0 4 4 0.167 -13 16
BÓKA Dalma  ARRABONA HONVÉD  1 4   2 0 3 0 0.000 -20 10
JAKOVÁC Borbála  BVSC  2 V V   2 V V 0.667 4 24
KOVÁCS Bianka  TAPOLCA VK  3 V V V   V V 0.833 18 28
DULA Csenge  BHSE  1 V V 4 0   1 0.333 -11 16
GYENES Léna  VASAS SC  4 V V 4 3 V   0.500 6 26

 

  Csoport szám 8 GY/M AT-KT AT
HAJDU Emma  BHSE    V1 V V4 V V V 1.000 18 25
MENHART Ketlin  ROU  0   V 2 V V 4 0.500 2 21
MEGGYES Lili  SZTE-VK  4 1   V V V 4 0.500 -1 24
HAMAR Borbála  VASAS SC  2 V4 3   V 3 V 0.500 4 22
NAGY Eszter  INTER FENCING  1 4 3 2   4 4 0.000 -12 18
SZILÁGYI Zsófia  ARRABONA HONVÉD  0 4 4 V4 V   3 0.333 -7 20
MACHLIK Míra  PTE-PEAC  0 V V 1 V V   0.667 -4 21

 

  Csoport szám 9 GY/M AT-KT AT
NÉMMETH Cintia  SZVSE    2 V V 4 V 4 0.500 4 25
LEBOR Hannah  BHSE  V   V V V V V 1.000 24 30
FEHÉR Napsugár  SZOLNOK  3 0   1 V V 4 0.333 -9 18
JAKOBI Júlia  PTE-PEAC  2 1 V   V V V 0.667 7 23
VADÓCZ Rozália  VASAS SC  V 0 4 0   V 3 0.333 -11 17
PAULECHOVÁ Nina  SVK  1 0 3 1 4   2 0.000 -19 11
LOPATARU Stefania  ROU  V 3 V 4 V V   0.667 4 27

 

  Csoport szám 10 GY/M AT-KT AT
ALMÁSI Szonja  VASAS SC    V V 3 2 2 3 0.333 -5 20
BORBÉLY Luca  ARRABONA HONVÉD  4   V 2 V 3 V 0.500 -2 24
OLAJOS Luca  BHSE  3 3   1 4 1 1 0.000 -15 13
RUSU Alexandra  ROU  V4 V V   V 3 V 0.833 12 27
PAREZANOVIC Marija  SRB  V4 4 V 4   4 V 0.500 3 26
KÁLMÁN Zille  BÉKESSY DEBRECEN  V V V V V   V 1.000 15 30
VÍG Gertrúd  TSC  V 4 V3 0 2 2   0.333 -8 16

 

  Csoport szám 11 GY/M AT-KT AT
ADÓCS Szonja Viktória  VASAS SC    2 2 0 3 2 1 0.000 -20 10
KISMARTY-LECHNER Anikó  MTK  V   0 1 4 2 V 0.333 -7 17
TÓTH Viktória  ROU  V V   3 4 V V 0.667 7 27
KOVÁCS Emese  KVSE  V V V   V V 4 0.833 16 29
JONES Sabrina  GBR  V V V 2   V 2 0.667 1 24
BUCZKÓ Gréta  SZOLNOK  V V 4 2 2   2 0.333 -4 20
HUSZTI Hanna  BÉKESSY DEBRECEN  V 2 4 V V V   0.667 7 26

 

  Csoport szám 12 GY/M AT-KT AT
BOGDÁN Orsolya  DVE    3 V 3 V 3 V 0.500 1 24
GAJDOS Panni  BÉKESSY DEBRECEN  V   3 0 3 1 2 0.167 -14 14
COSMA-VOLINTIRU Letitia  ROU  2 V   0 V 2 2 0.333 -7 16
YOUSEF Mira  UKR  V V V   V 4 2 0.667 10 26
TÓTH GY Luca  VASAS SC  3 V 2 3   1 1 0.167 -13 15
ILLÉS Fanni  BHSE  V V V3 V V   2 0.833 10 25
SZALMA Sára  TAPOLCA VK  3 V V V V V4   0.833 13 27

 

  Csoport szám 13 GY/M AT-KT AT
HÉDER Hanna  OMS-TATA    V 4 4 V V V 0.667 6 28
DÉKÁNY Viktória  AVA  4   2 V V V 4 0.500 2 25
NAGY Emma  DVE  V V   V V V V 1.000 14 30
JURAU Petra  ROU  V 2 0   V V 3 0.500 -4 20
OLÁH Zsófia  BHSE  3 3 4 3   V 1 0.167 -10 19
DAMJANOSKA Iskra  MKD  3 3 3 2 4   0 0.000 -15 15
CSÉRI Sára  TAPOLCA VK  2 V 3 V V V   0.667 7 25

 

  Csoport szám 14 GY/M AT-KT AT
SIPOS Panni  MTK    V V V 3 4 0.600 6 22
CSIZMADIA Gréta  SZTE-VK  3   V 3 2 2 0.200 -9 15
KLENYÁN Dorka  BHSE  1 4   V 2 4 0.200 -8 16
PÉTERY Veronika  PTE-PEAC  2 V 4   3 4 0.200 -5 18
GÁL Barbara  TSC  V V V V   3 0.800 8 23
KONKOLY Evelin  TAPOLCA VK  V V V V V   1.000 8 25

 

  Csoport szám 15 GY/M AT-KT AT
JUHÁSZ Eszter  BHSE    V V V V V 1.000 16 25
LENGYEL Fanni  DVE  2   V V 1 3 0.400 2 16
LŐVEI Vanda  SWIMING  1 0   4 0 2 0.000 -18 7
STAVRIC Nadezda  SRB  1 1 V   2 0 0.200 -15 9
BERNATH Karolina  ROU  4 V3 V V   2 0.600 8 19
TÓTH Barbara  SZOLNOK  1 V V V V3   0.800 7 19

 

  Csoport szám 16 GY/M AT-KT AT
SZABÓ Boglárka  INTER FENCING    V 2 V 0 2 0.400 -6 14
KOMONDI Kinga  ZANSHIN SE  2   3 2 3 1 0.000 -13 11
HERENDI Gréta  DVE  V V   V 3 V 0.800 8 23
SZILÁGYI Bianka  BHSE  3 V4 2   0 0 0.200 -13 9
FÁBIÁN Kamilla  VASAS SC  V V V V   V 1.000 16 25
CSOMOR Alexa  SZOLNOK  V V 3 V 3   0.600 8 21

 

  Csoport szám 17 GY/M AT-KT AT
LADOS Luca  BHSE    4 1 V V V V 0.667 5 25
FEHÉR Sára  VASAS SC  V   V V V4 V 3 0.833 9 27
GELLÉRT Gréta  SZOLNOK  V 3   V V 1 3 0.500 3 22
ERDOSY Michaela  SVK  3 1 1   V 4 2 0.167 -12 16
KOCEVSKA Neda  MKD  3 1 2 3   3 1 0.000 -16 13
HERKE Réka  PTE-PEAC  1 4 V V V   4 0.500 1 24
PETHŐ Nóra  MTK  3 V V V V V   0.833 10 28

 

  Csoport szám 18 GY/M AT-KT AT
GARZÓ Liliána  TSC    V V V V V 3 0.833 16 28
GALLI Noella  BHSE  3   V 4 V V 2 0.500 0 24
VARGA Veronika  VASAS SC  2 4   4 2 V 2 0.167 -7 19
PALÁGYI Luca  ÓBUDAI FLESS  1 V V   V V V 0.833 5 26
SZABÓ Panna  BÉKESSY DEBRECEN  0 2 V 3   4 2 0.167 -11 16
POLÁCSIK Petra  DVE  1 3 1 1 V   2 0.167 -16 13
GYULAI Sarolt  MTK  V V V 4 V V   0.833 13 29

 

  Csoport szám 19 GY/M AT-KT AT
GACHÁLYI Gréta  CSOMORKÁNY SE    X 3 V V V 0.750 3 18
HARANGOZÓ Liza  AVA  A   A A A A abandon
NAGY Luca  SZTE-VK  V X   2 V 2 0.500 -3 14
KOZSLA Kitti  BHSE  4 X V   V 2 0.500 3 16
HORVÁTH Gréta  ÉTC  2 X 4 3   1 0.000 -10 10
KEREKES Regina  MTK  4 X V V3 V   0.750 7 17

 
Document
engarde-escrime - 2018.02.16. 18:19:05
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető