Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP3 Budapest - PBT Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr / Kid Girls Epée
Budapest, 2018' február 16. péntek

Csoportok, 2. forduló

  Csoport szám 1 GY/M AT-KT AT
CSÉRI Sára  TAPOLCA VK    V V V V 4 3 0.667 10 27
GIORDANO Nicole  CRO  0   1 2 V 0 2 0.167 -19 10
JURAU Petra  ROU  3 V   V V 4 V 0.667 5 27
JAKOBI Júlia  PTE-PEAC  3 V 3   V 1 V 0.500 -1 22
POLÁCSIK Petra  DVE  1 4 4 3   1 V 0.167 -11 18
LEBOR Hannah  BHSE  V V V V V   V 1.000 17 30
HARGITAI Borka  SZVSE  V V 4 3 4 3   0.333 -1 24

 

  Csoport szám 2 GY/M AT-KT AT
MESTERI Róza  SZVSE    V 0 3 0 1 1 0.167 -18 10
HORVÁTH Gréta  ÉTC  3   V V 4 0 2 0.333 -9 19
NAGY Luca  SZTE-VK  V 4   2 V 0 4 0.333 -4 20
HUSZTI Hanna  BÉKESSY DEBRECEN  V 4 V   2 3 3 0.333 -3 22
LENGYEL Fanni  DVE  V V 4 V   2 1 0.500 1 22
OLÁH Lili  AVA  V V V V V   V 1.000 22 30
HÉDER Hanna  OMS-TATA  V V V V V 2   0.833 11 27

 

  Csoport szám 3 GY/M AT-KT AT
BORBÉLY Luca  ARRABONA HONVÉD    V 4 3 V 0 V 0.500 -2 22
KONDACS Virág  SZOLNOK  3   2 2 3 2 4 0.000 -13 16
HAJDU Laura Nóra  ÉTC  V V   1 3 0 V 0.500 -5 19
TÓTH Viktória  ROU  V V V   V 4 V 0.833 11 29
KOMONDI Kinga  ZANSHIN SE  2 V4 V 4   1 3 0.333 -7 19
SULYOK Melani  TAPOLCA VK  V V V V V   V 1.000 23 30
SZABÓ Boglárka  INTER FENCING  4 V 3 3 V 0   0.333 -7 20

 

  Csoport szám 4 GY/M AT-KT AT
YOUSEF Mira  UKR    V V V V V V 1.000 20 30
GAJDOS Panni  BÉKESSY DEBRECEN  3   4 1 1 3 V 0.167 -12 17
LADOS Luca  BHSE  1 V   V 2 2 V 0.500 -5 20
BUCZKÓ Gréta  SZOLNOK  1 V 4   3 2 3 0.167 -8 18
NEMES Ariana  ROU  1 V V V   2 V 0.667 6 23
VIGH Boglárka  SZLVE  1 V V V V   V 0.833 9 26
NAGY Eszter  INTER FENCING  3 4 2 V 1 3   0.167 -10 18

 

  Csoport szám 5 GY/M AT-KT AT
GACHÁLYI Gréta  CSOMORKÁNY SE    V V V 4 V V 0.833 17 29
DOMA Boglárka  PTE-PEAC  1   3 V 3 4 2 0.167 -9 18
WIMMER Dorina  MTK  2 V   V V V V 0.833 11 27
DAMJANOSKA Iskra  MKD  1 2 2   3 2 2 0.000 -17 12
MEGGYES Lili  SZTE-VK  V V 4 V   V 4 0.667 6 28
TÓTH GY Luca  VASAS SC  2 V 2 V 2   V 0.500 -2 21
RÓBERT Viki  BHSE  1 V 0 V4 V 2   0.500 -6 17

 

  Csoport szám 6 GY/M AT-KT AT
CZEINER Flóra  TAPOLCA VK    3 V 2 V V V 0.667 5 25
KEREKES Regina  MTK  V   V 4 V V 4 0.667 12 28
KOCEVSKA Neda  MKD  2 0   3 V V 3 0.333 -8 18
HAJDU Emma  BHSE  V V V   V 4 V 0.833 10 29
ALMÁSI Szonja  VASAS SC  4 1 2 1   3 2 0.000 -17 13
UNGER Kata  ARRABONA HONVÉD  1 2 4 V V   V 0.500 -4 22
STOPP Blanka  BVSC  3 V V 4 V 4   0.500 2 26

 

  Csoport szám 7 GY/M AT-KT AT
IMRE Luca  PTE-PEAC    V V V 4 4 V 0.667 8 28
GALLI Noella  BHSE  4   V 4 2 3 V 0.333 -2 23
TRPKOVSKA Mila  MKD  0 2   2 4 1 V 0.167 -14 14
HERASYMENKO Anastasia  UKR  4 V V   1 3 V 0.500 0 23
LOPATARU Stefania  ROU  V V V V   3 V 0.833 9 28
TÓTH Barbara  SZOLNOK  V V V V V   V 1.000 13 30
LŐVEI Vanda  SWIMING  2 3 3 2 3 3   0.000 -14 16

 

  Csoport szám 8 GY/M AT-KT AT
SZILÁGYI Zsófia  ARRABONA HONVÉD    V V 1 V 3 4 0.500 2 23
OLAJOS Luca  BHSE  1   4 1 1 1 3 0.000 -19 11
ERDOSY Michaela  SVK  3 V   0 0 1 4 0.167 -16 13
FÁBIÁN Kamilla  VASAS SC  V V V   V V V 1.000 22 30
HERENDI Gréta  DVE  2 V V 3   3 V 0.500 5 23
PARLAGI Regina  MTK  V V V 2 V   4 0.667 8 26
JAKOVÁC Borbála  BVSC  V V V 1 2 V   0.667 -2 23

 

  Csoport szám 9 GY/M AT-KT AT
HERKE Réka  PTE-PEAC    V V 0 V 2 V 0.667 2 22
BORBÉLY Fanni  BVSC  4   3 4 V 2 1 0.167 -7 19
ŠEMELÁKOVÁ Sofia  SVK  2 V   3 V 0 1 0.333 -8 16
GÁL Barbara  TSC  V V V   V V V 1.000 14 30
ADÓCS Szonja Viktória  VASAS SC  0 1 1 1   1 1 0.000 -25 5
JUHÁSZ Eszter  BHSE  V V V 4 V   1 0.667 10 25
BOROS Petra  BÉKESSY DEBRECEN  4 V V 4 V V   0.667 14 28

 

  Csoport szám 10 GY/M AT-KT AT
BOGDÁN Orsolya  DVE    V 4 V 3 V V 0.667 8 27
SZABÓ Panna  BÉKESSY DEBRECEN  4   2 V 2 V V 0.500 5 23
PALÁGYI Luca  ÓBUDAI FLESS  V V   V 2 V V 0.833 10 27
JONES Sabrina  GBR  1 0 2   1 V V 0.333 -12 14
FRANKÓ Kata  BHSE  V V V V   V V 1.000 21 30
KISMARTY-LECHNER Anikó  MTK  4 3 3 4 1   V 0.167 -7 20
PAULECHOVÁ Nina  SVK  0 0 1 2 0 2   0.000 -25 5

 

  Csoport szám 11 GY/M AT-KT AT
SAÁD Anna  BVSC    1 2 V 3 V V 0.500 -1 21
FEHÉR Sára  VASAS SC  V   4 V 4 V V 0.667 10 28
KÁLMÁN Zille  BÉKESSY DEBRECEN  V V   V V V V 1.000 16 30
MENHART Ketlin  ROU  4 4 2   4 V V 0.333 -1 24
KISS Emma  SZVSE  V V 3 V   V V 0.833 7 28
BÓKA Dalma  ARRABONA HONVÉD  0 0 3 1 2   4 0.000 -20 10
OLLÁRI Réka  ZANSHIN SE  3 3 0 4 3 V   0.167 -11 18

 

  Csoport szám 12 GY/M AT-KT AT
MACHLIK Míra  PTE-PEAC    4 2 V 0 1 V 0.333 -7 17
VÍG Gertrúd  TSC  V   0 V 1 2 V 0.500 -3 18
NAGY Emma  DVE  V V   V V3 3 V 0.833 16 26
BATA Réka  ZANSHIN SE  1 2 1   0 1 4 0.000 -21 9
POPA Maria  ROU  V V 1 V   1 V 0.667 12 22
ILLÉS Fanni  BHSE  V V V4 V V   V 1.000 21 29
KOLOZSÁR Mira  MTK  3 0 2 V 1 0   0.167 -18 11

 

  Csoport szám 13 GY/M AT-KT AT
SZAKMÁRY Janka  VVSK    3 3 V 3 2 2 0.167 -9 18
CSOMOR Alexa  SZOLNOK  V   V V 2 V 2 0.667 5 24
OLÁH Zsófia  BHSE  V 4   V 2 2 4 0.333 -1 22
BARNA Emese  TSC  2 1 0   0 1 1 0.000 -25 5
DRAGAN Alexandra  ROU  V V V V   V 1 0.833 11 26
PETHŐ Nóra  MTK  V 1 V V 3   V 0.667 7 24
KONKOLY Evelin  TAPOLCA VK  V V V V V 2   0.833 12 27

 

  Csoport szám 14 GY/M AT-KT AT
KOVÁCS Bianka  TAPOLCA VK    4 V V V 2 0.600 5 21
DÉKÁNY Viktória  AVA  V   V 3 V V 0.800 7 23
KÉTYI Luca  VASAS SC  1 2   3 V 4 0.200 -9 15
FEDORCHUK Solomiya  UKR  4 V V   V V 0.800 9 24
FEHÉR Napsugár  SZOLNOK  1 1 4 0   3 0.000 -16 9
BERNATH Karolina  ROU  V 4 V 4 V   0.600 4 23

 

  Csoport szám 15 GY/M AT-KT AT
VADÓCZ Rozália  VASAS SC    2 V 2 2 2 0.200 -9 13
RUSU Alexandra  ROU  V   V V V 2 0.800 7 22
BERÉNYI Rebeka  INTER FENCING  2 3   0 1 1 0.000 -18 7
KOZSLA Kitti  BHSE  V 3 V   V 3 0.600 7 21
SIPOS Panni  MTK  V 2 V 2   0 0.400 -4 14
KOVÁCS Emese  KVSE  V V V V V   1.000 17 25

 

  Csoport szám 16 GY/M AT-KT AT
SZILÁGYI Bianka  BHSE    3 2 2 1 0 0.000 -17 8
SZALMA Sára  TAPOLCA VK  V   4 V V V 0.800 9 24
RADWAN Patrycja  POL  V V   V V V 1.000 14 25
GYENES Léna  VASAS SC  V 2 2   3 V 0.400 0 17
COSMA-VOLINTIRU Letitia  ROU  V 3 2 V   3 0.400 -1 18
GELLÉRT Gréta  SZOLNOK  V 2 1 0 V   0.400 -5 13

 

  Csoport szám 17 GY/M AT-KT AT
GYULAI Sarolt  MTK    V3 4 V 3 V 0.600 5 20
GARZÓ Liliána  TSC  2   3 V 0 V4 0.400 -3 14
PAREZANOVIC Marija  SRB  V V   V 1 V 0.800 3 21
DULA Csenge  BHSE  0 1 2   1 0 0.000 -21 4
PORWOL Liliana  POL  V4 V V V   V 1.000 18 24
VARGA Veronika  VASAS SC  4 3 4 V 1   0.200 -2 17

 

  Csoport szám 18 GY/M AT-KT AT
KHARCHINA Polina  UKR    V V V V V 1.000 15 25
HAMAR Borbála  VASAS SC  2   V V 3 2 0.400 -2 17
KLENYÁN Dorka  BHSE  2 1   3 1 4 0.000 -14 11
DOMA Zsófia  PTE-PEAC  2 3 V   4 V 0.400 -2 19
FERENCZ Janka  DVE  2 V V V   V 0.800 6 22
STAVRIC Nadezda  SRB  2 V V 3 3   0.400 -3 18

 

  Csoport szám 19 GY/M AT-KT AT
SIMON Zsófia  TAPOLCA VK    V V V 4 V 0.800 12 24
CSIZMADIA Gréta  SZTE-VK  2   V 4 3 0 0.200 -6 14
PÉTERY Veronika  PTE-PEAC  0 0   3 0 3 0.000 -19 6
NÉMETH Vanda  BALATON VK  3 V V   4 3 0.400 -2 20
NÉMMETH Cintia  SZVSE  V V V V   4 0.800 8 24
PETŐ Boróka  INTER FENCING  2 V V V V   0.800 7 22

 
Document
engarde-escrime - 2018.02.16. 19:58:44
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető