Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP3 Budapest - PBT kupa Epée
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Budapest, 2018' február 17. szombat

Poules, round No 1

  Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 V/M Indicator HS
PUSTOVAROV Volodymyr  UKR    2 3 V V 3 0 0.333 -4 18
SRBINOSKI Petar  MKD  V4   V V V V 3 0.833 11 27
HORVÁTH Levente  OMS-TATA  V 0   V 4 V 1 0.500 -5 20
VIGH Balázs  SZVSE  3 1 4   2 2 2 0.000 -15 14
OZSVÁRT Barnabás  ÓBUDAI FLESS  0 4 V V4   V 2 0.500 -1 20
DORN Dávid  BHSE  V 4 3 V 0   1 0.333 -7 18
RASHAIDA Rahim  BUL  V V V V V V   1.000 21 30

 

  Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 V/M Indicator HS
BENE Csongor  VASAS SC    2 3 2 V V 4 0.333 -5 21
DUNAY Máté  MTK  V   V V V V V 1.000 21 30
SHKUT Oleh  UKR  V 1   V V 3 V 0.667 1 24
SENIUTS Pavel  BLR  V 2 4   V V V 0.667 8 26
APROFIREI Calin  ROU  4 0 2 1   V 0 0.167 -16 12
BALLA Botond  SZLVE  2 0 V 3 3   3 0.167 -11 16
GYŐRFI Zsombor  INTERFENCING  V 4 4 2 V V4   0.500 2 24

 

  Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 V/M Indicator HS
BENCZE Bulcsú  SZLVE    2 4 4 0 4 3 0.000 -13 17
BOROS Ákos  VASAS SC  V   3 V V 2 V 0.667 5 25
DUROVIC Milos  SRB  V V   4 2 V V 0.667 4 26
PAPP Andrei  ROU  V 3 V   V V V 0.833 8 28
SAMOILOV Roman  UKR  V 1 V 3   V V 0.667 11 24
PÁCZAI Dávid  MTK  V V 3 2 0   V 0.500 -1 20
BALOGH Attila  ZANSHIN SE  V 4 2 2 1 0   0.167 -14 14

 

  Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 V/M Indicator HS
TUSJAK Dominik  KVSE    2 V V 3 V 4 0.500 -1 24
SOMODY Soma  MTK  V   V 4 V V V 0.833 18 29
FEHÉR Emilian  ROU  3 2   V 1 V V 0.500 1 21
VARGA Norbert  DVE  3 V 3   4 V V 0.500 0 25
BAGYULA László  VASAS SC  V 2 V V   V V 0.833 9 27
LYUBENOV Aleksandar  BUL  4 0 1 2 2   4 0.000 -17 13
FIETJE Flórián  BVSC  V 0 1 4 3 V   0.333 -10 18

 

  Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 V/M Indicator HS
PAULIK Tamás  KVSE    V 3 V V V 3 0.667 5 26
SASS Ádám  OMS-TATA  4   4 2 1 1 2 0.000 -10 14
PURCAREA Dimu  ROU  V V   V 3 V V 0.833 8 28
KÁLMÁN Levente  SZVSE  1 V 3   1 1 1 0.167 -11 12
HASSAN MALALLAH Szultán  VASAS SC  3 V2 V V3   V V 0.833 11 23
MELNYK Viktor  UKR  3 V2 2 V3 1   0 0.333 -10 11
MRÓZ Michal  POL  V V 3 V 1 V4   0.667 7 23

 

  Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 V/M Indicator HS
SOVA Denys  UKR    V 2 V3 V 3 V4 0.667 1 22
MARGHESCU Rares  ROU  3   V V V V 3 0.667 6 26
RÓNAI Bendegúz  VASAS SC  V 0   V 3 1 3 0.333 -9 17
GÖMBÖS Bálint  MTK  2 2 4   V 1 4 0.167 -7 18
DALLOS Kristóf  SZVSE  3 4 V 2   1 3 0.167 -10 18
SINKA Gáspár  VVSK  V 4 V V V   3 0.667 12 27
SZODORAY-PARÁDI Hunor  BÉKESSY DEBRECEN  3 V V V V V4   0.833 7 27

 

  Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 V/M Indicator HS
BOGÁR András  VASAS SC    1 1 2 1 3 1 0.000 -21 9
MÉRŐ Leon  ÓBUDAI FLESS  V   3 2 2 V V 0.500 -1 22
TÍMÁR Richárd  HASE  V V4   0 4 V 2 0.500 -2 20
PUCHKOVSKIY Mihail  BLR  V V V   V V V 1.000 24 30
JANKY Bendegúz  SZVSE  V V V 2   V V 0.833 11 27
PAVLOVIC Luka  SRB  V 4 3 0 3   4 0.167 -9 19
FARKAS Bulcsú  PTE-PEAC  V 4 V 0 1 V   0.500 -2 20

 

  Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 V/M Indicator HS
CALCEA Andrei  ROU    V 1 3 4 V V4 0.500 -2 22
REUTER Ákos  PTE-PEAC  4   3 3 V V V 0.500 9 25
TAKÁCS Tamás  ZANSHIN SE  V V   2 V V 3 0.667 7 25
RISTIC Nemanja  SRB  V V4 V   V V 2 0.833 7 26
KERÜLŐ Sebestyén  SZVSE  V 0 1 3   V 2 0.333 -12 16
KŐHALMI Máté  SZVASE  2 0 3 3 4   2 0.000 -16 14
TIHOMIROV Viktor  BUL  3 2 V V V V   0.667 7 25

 

  Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 V/M Indicator HS
PLANOJEVIC Jakov  SRB    V V V3 V4 2 V3 0.833 4 22
NECULAI Rares  ROU  4   V V V V V 0.833 11 29
BÖRCSÖK Koppány  ÓBUDAI FLESS  3 3   V V 4 V 0.500 3 25
NAGY Nándor  VVSK  1 1 2   V 1 3 0.167 -13 13
KOLLARITS Olivér  SZVASE  3 4 3 3   1 1 0.000 -14 15
KOLESZÁR Domonkos  DVE  V 2 V V V   V 0.833 11 27
TOMOJZER Péter  BVSC  2 3 2 V V 3   0.333 -2 20

 

  Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 V/M Indicator HS
TUSKA Tibor  KVSE    0 V 0 0 0 2 0.167 -19 7
CSEKE Balázs  DVE  V   V V V V V 1.000 20 30
RÓNA Borisz  VASAS SC  3 1   4 0 2 3 0.000 -17 13
CREPSE Dumnitru  ROU  V3 2 V   4 V V 0.667 8 24
KÓ Ágoston  BVSC  V 4 V V   V V 0.833 14 29
JAJECNIK Marcell  SZVSE  V 2 V 2 3   4 0.333 -1 21
SZILÁGYI Benjamin  SZTE-VK  V 1 V 0 3 V   0.500 -5 19

 

  Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 V/M Indicator HS
BALAGURA Dmytro  UKR    V 1 V 3 1 V 0.500 -2 20
SZÉKI Zsombor  VASAS SC  1   1 1 4 2 2 0.000 -19 11
KEMECSEI Kornél  HASE  V V   V V V V 1.000 22 30
FLORESCU Paul  ROU  3 V 2   V 2 2 0.333 -4 19
BONDOR Márk  TSC  V V 1 2   V V 0.667 -1 23
GÖMÖRI Levente  BHSE  V V 3 V 4   V 0.667 11 27
BALÁZS Bence  VVSK  3 V 0 V 3 1   0.333 -7 17

 

  Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 V/M Indicator HS
BARTKÓ Zalán  MTK    V V V V V V 1.000 16 30
HORVÁTH Norman  ÓBUDAI FLESS  2   1 V V V 0 0.500 -8 18
GUMENIUK Andrii  UKR  1 V   V V V 4 0.667 11 25
VELICHKOSKI Jovan  MKD  2 3 2   4 V 1 0.167 -9 17
ALMÁSI Maximilián  SZVSE  2 4 1 V   V 2 0.333 -7 19
SZÁNTÓ Dániel  ÉTC  3 4 0 1 2   2 0.000 -18 12
TAKÁCS Kornél  BHSE  4 V V V V V   0.833 15 29

 

  Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 V/M Indicator HS
DZIURA Stanislaw  POL    1 V V V V V 0.833 14 26
VARGA-LABÓCZKI Vazul  VVSK  V   V 4 V V V 0.833 19 29
MAREK Bendegúz  SZLVE  2 1   4 3 V3 4 0.167 -8 17
KRASNIANSKYI Tymur  UKR  1 V V   V V V 0.833 6 26
BALOGH Krisztián  CSOMORKÁNY SE  2 0 V 4   V 1 0.333 -7 17
CUKROV Petar  CRO  1 2 0 0 1   0 0.000 -24 4
KERÉNYI Gábor  SZVASE  1 1 V 3 V V   0.500 0 20

 

  Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 V/M Indicator HS
KALÓ Ádám  BALATON VK    V V V 4 V V 0.833 15 29
GRUJIC Kosta  SRB  2   V V 3 4 V 0.500 2 24
POTYKIEVIC Áron  ÓBUDAI FLESS  1 2   3 1 3 V 0.167 -13 15
REGŐNYEI Máté  ÉTC  2 1 V   2 1 V 0.333 -11 16
BURGHELEA Tudor  ROU  V V V V   1 V 0.833 8 26
BUKSAR Valeriy  UKR  4 V V V V   V 0.833 15 29
BEAKOVIC Karlo  CRO  0 4 3 4 3 0   0.000 -16 14

 

  Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 V/M Indicator HS
NICA Iustin  ROU    1 0 2 3 4 V 0.167 -14 15
ATARCHVILI Lior  BELVÁROSI VSE  V   3 V V V 1 0.667 8 24
KRNÁCS Tamás  AVA  V V   0 V V V 0.833 11 25
SLIUSAREV Mykhailo  UKR  V 2 V   4 V 2 0.500 6 23
KOVÁCS Máté  BHSE  V 0 1 V   V 2 0.500 -8 18
DEBRECZENI Ákos  ÓBUDAI FLESS  V 3 1 0 4   V 0.333 -10 18
KOSKA Bendegúz  MTK  4 V 4 V V 4   0.500 7 27

 

  Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 V/M Indicator HS
GAVRYLIUK Daniil  UKR    V 3 V V3 V V 0.833 14 26
HORVÁTH Márk  ÓBUDAI FLESS  2   3 V V 1 V 0.500 -1 21
SCARLAT Cris  ROU  V V   V V V 4 0.833 12 29
SPASIC Igor  SRB  0 2 1   2 V 3 0.167 -14 13
ONDO Daniel  SVK  2 4 2 V   V V 0.500 3 23
VECZEL Zsombor  BHSE  1 V2 3 2 1   V 0.333 -11 14
PORTELEKI-HELBICH Ágoston  VASAS SC  2 4 V V 4 4   0.333 -3 24

 

  Poule No 17 - 09:00 - Piste No 17 V/M Indicator HS
KEMPER Miron  VASAS SC    V 0 4 V 2 1 0.333 -8 17
WODALA János  SZTE-VK  3   0 2 4 4 0 0.000 -17 13
KRYZHANIVSKYI Tymofii  UKR  V V   3 V V 4 0.667 12 27
TRILL Bertalan  ÓBUDAI FLESS  V V V   V 4 0 0.667 2 24
SZALAI Bernát  SZVASE  2 V 1 3   1 1 0.167 -16 13
MALKO Artur  BLR  V V 4 V V   2 0.667 5 26
HIRTLING Márton  BHSE  V V V V V V   1.000 22 30

 

  Poule No 18 - 09:00 - Piste No 18 V/M Indicator HS
SZAJKOVITS Ádám  VVSK    V 2 0 1 V V 0.500 -6 18
SZABÓ Szabolcs  ROU  4   V 4 V V V 0.667 7 28
HERCZEG Martin  OMS-TATA  V 2   1 2 V V 0.500 -2 20
MÁTYÁS-AGG Dávid  BHSE  V V V   V 4 V 0.833 16 29
CHORNOGOD Illia  UKR  V 4 V 3   4 V 0.500 7 26
HANGYÁSI Ádám  CSVE  4 1 4 V V   V 0.500 0 24
SIKER Mihály  PTE-PEAC  1 4 1 0 1 1   0.000 -22 8

 

  Poule No 19 - 09:00 - Piste No 19 V/M Indicator HS
MADURA Dawid  POL    1 V V V 4 2 0.500 2 22
KHURSEVICH Anton  BLR  V   4 V V V 4 0.667 12 28
PELLE Domonkos  BHSE  3 V   2 V V 4 0.500 2 24
KERESZTES Ádám  OMS-TATA  2 4 V   V 2 4 0.333 0 22
KUTEROVAC Tin  CRO  0 0 0 0   3 0 0.000 -27 3
CZURKÓ Gergely  BVSC  V 1 3 V V   2 0.500 -3 21
NISTOR Horia  ROU  V V V V V V   1.000 14 30

 

  Poule No 20 - 09:00 - Piste No 20 V/M Indicator HS
DAUHASHEI Andrei  BLR    2 V 3 1 V 1 0.333 -8 17
ROMANOVSKY Volodimer  UKR  V4   V4 4 1 1 1 0.333 -10 15
SIMON Ábel  SZVASE  3 3   0 0 0 1 0.000 -22 7
BÁNFI Barnabás  VASAS SC  V V V   4 4 3 0.500 4 26
FEKETE Ádám  BALATON VK  V V V V   V V 1.000 20 30
HUNYOR Dániel  MTK  3 V V V 2   V 0.667 10 25
STANOJEVIC Mihailo  SRB  V V V V 2 0   0.667 6 22

 

  Poule No 21 - 09:00 - Piste No 21 V/M Indicator HS
NIKOLOVSKI Nikola  MKD    3 V V 2 1 1 0.333 -7 17
HUTÁS Barna  BVSC  V   V V 3 3 2 0.500 2 23
ZIVANOVIC Konstantin  SRB  0 1   4 1 1 3 0.000 -20 10
YURAU Uladzislau  BLR  4 2 V   2 1 3 0.167 -12 17
CSUTA András  SZVSE  V V V V   V V 1.000 18 30
SZILÁRD Zsigmond  BHSE  V V V V 2   0 0.667 6 22
PLAKSIN Dmytro  UKR  V V V V 2 V   0.833 13 27

 

  Poule No 22 - 09:00 - Piste No 22 V/M Indicator HS
MAGYAR Máté  MTK    V V 4 V V V 0.833 12 29
PLASHCHYNSKI Arseni  BLR  3   2 1 V 3 0 0.167 -15 14
PETRACHE George  ROU  2 V   2 4 V 4 0.333 -2 22
XUE Fu  BVSC  V V V   3 V V 0.833 8 28
KELE-JÓKUTHY János  BHSE  3 4 V V   V V 0.667 3 27
SZABÓ Benedek  SZVSE  2 V 2 4 3   1 0.167 -11 17
TAR Bálint  VASAS SC  2 V V 4 4 V   0.500 5 25

 

  Poule No 23 - 09:00 - Piste No 23 V/M Indicator HS
NÁDI Zsombor  SZVSE    V 3 V 2 0 0.400 -2 15
HERCZEG Péter  BVSC  0   3 V 3 0 0.200 -13 11
CSIZMAZIA-DARAB István  VASAS SC  V V   V V 3 0.800 4 23
KOVÁCS Benedek  BHSE  2 4 4   V V 0.400 -1 20
RUDKO Jan  BLR  V V 4 4   4 0.400 2 22
BENAVIDES Sebastian  MTK  V V V 2 V   0.800 10 22

 
Document
engarde-escrime - 2018.02.19. 13:15:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently