Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr / Kid Girls Epée
Bük, 2018' március 09. péntek

Csoportok, 1. forduló

  Csoport szám 1 - 14:00 - Pást szám 18 GY/M AT-KT AT
ALMÁSI Szonja  VASAS SC    4 V 1 0 0 3 0.167 -16 13
BERÉNYI Rebeka  INTERFENCING  V   4 V 2 0 3 0.333 -7 19
BABINSZKI Anna  BÉKESSY DEBRECEN  4 V   V 1 3 3 0.333 -6 21
SZILÁGYI Zsófia  HASE  V 2 3   2 1 2 0.167 -11 15
NÉBALD Franciska  MTK  V V V V   3 V 0.833 14 28
SULYOK Melani  TAPOLCA VK  V V V V V   V 1.000 23 30
IONESCU Ilinca  ROU  V V V V 4 0   0.667 3 24

 

  Csoport szám 2 - 14:00 - Pást szám 17 GY/M AT-KT AT
RADWAN Patrycja  POL    V V V V V V 1.000 24 30
JAKOBI Júlia  PTE-PEAC  0   V V V V V 0.833 7 25
GELLÉRT Gréta  SZOLNOK  1 3   3 4 V4 2 0.167 -10 17
TÓTH GY Luca  VASAS SC  0 4 V   1 3 3 0.167 -12 16
PARLAGI Regina  MTK  3 1 V V   V3 V 0.667 2 22
TARSOLY Borbála  TAPOLCA VK  1 2 2 V 2   V 0.333 -6 17
DÉKÁNY Viktória  AVA  1 3 V V 3 3   0.333 -5 20

 

  Csoport szám 3 - 14:00 - Pást szám 16 GY/M AT-KT AT
SZABÓ Boglárka  INTERFENCING    4 V 4 1 V V 0.500 0 24
KISS Emma  SZVSE  V   V 2 V 4 V 0.667 6 26
JURAU Mia  ROU  4 0   2 2 4 4 0.000 -14 16
PÁTRI Maja  BALATON VK  V V V   V V V 1.000 14 30
IMRE Luca  PTE-PEAC  V 4 V 3   2 V 0.500 5 24
FARKAS Lilla  DVE  3 V V 3 V   V 0.667 4 26
SPITZNER Lilli  VASAS SC  2 2 V 2 1 2   0.167 -15 14

 

  Csoport szám 4 - 14:00 - Pást szám 15 GY/M AT-KT AT
FRANKÓ Kata  BHSE    V V V V V 1.000 14 25
CZEINER Flóra  TAPOLCA VK  3   V 4 V V 0.600 4 22
POLÁCSIK Petra  DVE  1 2   4 1 V 0.200 -10 13
HÉDER Hanna  OMS-TATA  2 V V   V V 0.800 2 22
BORBÉLY Fanni  BVSC  3 3 V 4   V 0.400 0 20
HORVÁTH Gréta  ÉTC  2 3 3 3 4   0.000 -10 15

 

  Csoport szám 5 - 14:00 - Pást szám 14 GY/M AT-KT AT
HARGITAI Borka  SZOMBATHELYI VA    4 4 V 2 2 0.200 -6 17
LOPATARU Stefania  ROU  V   V V 0 1 0.600 -2 16
GALLI Noella  BHSE  V 2   2 0 V2 0.400 -9 11
KÉTYI Luca  VASAS SC  3 2 V   1 2 0.200 -9 13
KÁLMÁN Zille  BÉKESSY DEBRECEN  V V V V   V 1.000 18 25
KOZSLA Kitti  BHSE  V V 1 V 4   0.600 8 20

 

  Csoport szám 6 - 14:00 - Pást szám 13 GY/M AT-KT AT
DULA Csenge  BHSE    3 1 1 2 3 0.000 -15 10
TAKÁCS Dóra  MTK  V   V4 V V V 1.000 11 24
POPA Maria  ROU  V 3   V 1 V 0.600 9 19
HAJDU Laura  ÉTC  V 2 2   1 2 0.200 -9 12
NAGY Emma  DVE  V 2 V2 V   V 0.800 9 19
SZAKMÁRY Janka  VVSK  V 3 1 V 1   0.400 -5 15

 

  Csoport szám 7 - 14:00 - Pást szám 12 GY/M AT-KT AT
LEBOR Hannah  BHSE    3 V V V V 0.800 13 23
DRAGAN Alexandra  ROU  V   V V V 1 0.800 6 21
LANTOS Emma  VASAS SC  2 2   V V 3 0.400 -1 17
LÖVEI Vanda  SPC  1 2 0   4 2 0.000 -16 9
VIGH Zsuzsanna  ÉTC  2 3 3 V   1 0.200 -10 14
GYULAI Sarolt  MTK  0 V V V V   0.800 8 20

 

  Csoport szám 8 - 14:00 - Pást szám 11 GY/M AT-KT AT
BORBÉLY Luca  HASE    1 3 V V V 0.600 5 19
WIMMER Dorina  MTK  V   V V V V 1.000 17 25
GYENES Léna  VASAS SC  V 2   V V 2 0.600 1 19
LADOS Luca  BHSE  0 2 1   V 2 0.200 -12 10
SZÉKELY Dóra  SZOMBATHELYI VA  3 0 4 2   2 0.000 -14 11
PALÁGYI Luca  ÓBUDAI FLESS  1 3 V V V   0.600 3 19

 

  Csoport szám 9 - 14:00 - Pást szám 10 GY/M AT-KT AT
CSOMOR Alexa  SZOLNOK    V4 V V4 V 0 0.800 8 18
FEHÉR Sára  VASAS SC  2   4 V V 3 0.400 2 19
RÓBERT Viki  BHSE  0 V   V V 0 0.600 -2 15
LENGYEL Fanni  DVE  3 3 3   V 4 0.200 -4 18
BARNA Emese  TSC  0 0 0 3   0 0.000 -22 3
SIMON Zsófia  TAPOLCA VK  V V V V V   1.000 18 25

 

  Csoport szám 10 - 14:00 - Pást szám 9 GY/M AT-KT AT
KLENYÁN Dorka  BHSE    2 2 V 0 0 0.200 -14 9
SIPOS Panni  MTK  V   V V 2 2 0.600 2 19
GÁL Barbara  TSC  V 4   V 3 3 0.400 0 20
ERDÖSYOVA Michaela  SVK  3 1 3   1 0 0.000 -17 8
NÉMETH Vanda  BALATON VK  V V V V   V 1.000 16 25
SZALMA Sára  TAPOLCA VK  V V V V 3   0.800 13 23

 

  Csoport szám 11 - 14:00 - Pást szám 8 GY/M AT-KT AT
MOLNÁR Mira  SZOLNOK    2 1 4 V V 0.400 -6 17
JUHÁSZ Eszter  BHSE  V   2 2 V V 0.600 3 19
OLÁH Lili  AVA  V V   V V V 1.000 20 25
DOMA Zsófia  PTE-PEAC  V V 1   V V 0.800 5 21
PAULECHOVÁ Nina  SVK  4 1 0 1   1 0.000 -18 7
KISMARTY-LECHNER Anikó  MTK  4 3 1 4 V   0.200 -4 17

 

  Csoport szám 12 - 14:00 - Pást szám 7 GY/M AT-KT AT
KONDACS Virág  SZOLNOK    4 2 1 2 1 0.000 -15 10
MESTERI Róza  SZOMBATHELYI VA  V   3 0 2 2 0.200 -12 12
PETHŐ Nóra  MTK  V V   V 4 V 0.800 8 24
HERKE Réka  PTE-PEAC  V V 3   V 0 0.600 3 18
HAJDU Emma  BHSE  V V V 4   V 0.800 9 24
GARZÓ Liliána  TSC  V V 3 V 2   0.600 7 20

 

  Csoport szám 13 - 14:00 - Pást szám 6 GY/M AT-KT AT
NAGY Szilvia  SZOLNOK    3 3 2 3 2 0.000 -12 13
ILLÉS Fanni  BHSE  V   V V 2 V 0.800 8 22
VADÓCZ Rozália  VASAS SC  V 2   2 0 1 0.200 -12 10
CSÉRI Sára  TAPOLCA VK  V 2 V4   3 V 0.600 4 19
KOVÁCS Emese  KVSE  V V V V   V 1.000 17 25
BOGDÁN Orsolya  DVE  V 2 V 1 0   0.400 -5 13

 

  Csoport szám 14 - 14:00 - Pást szám 5 GY/M AT-KT AT
MACHLIK Míra  PTE-PEAC    0 2 4 1 0 0.000 -18 7
KEREKES Regina  MTK  V   2 4 4 4 0.200 -1 19
NÉMETH Cintia  SZOMBATHELYI VA  V V   4 4 2 0.400 1 20
VARGA Veronika  VASAS SC  V V V   3 V4 0.800 2 22
KONKOLY Evelin  TAPOLCA VK  V V V V   V 1.000 10 25
TÓTH Barbara  SZOLNOK  V V V 3 3   0.600 6 21

 

  Csoport szám 15 - 14:00 - Pást szám 4 GY/M AT-KT AT
KOVÁCS Bianka  TAPOLCA VK    V V 4 V V 0.800 10 24
DOMA Boglárka  PTE-PEAC  4   V 3 V V 0.600 11 22
HERENDI Gréta  DVE  3 1   3 V V 0.400 -2 17
FÁBIÁN Kamilla  VASAS SC  V V V   V V 1.000 15 25
NAGY Eszter  INTERFENCING  2 0 3 0   V 0.200 -13 10
SÁROSI Maja  ÓBUDAI FLESS  0 0 1 0 3   0.000 -21 4

 
Document
engarde-escrime - 2018.03.09. 15:53:33
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető