Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr / Kid Girls Epée
Bük, 2018' március 09. péntek

Csoportok, 2. forduló

  Csoport szám 1 - 15:50 - Pást szám 1 GY/M AT-KT AT
MACHLIK Míra  PTE-PEAC    3 3 4 4 3 4 0.000 -9 21
BABINSZKI Anna  BÉKESSY DEBRECEN  V   V V 3 2 2 0.500 -1 22
FARKAS Lilla  DVE  V 4   V 3 3 3 0.333 -4 23
PAULECHOVÁ Nina  SVK  V 1 4   1 1 3 0.167 -14 15
IONESCU Ilinca  ROU  V V V V   3 V 0.833 9 28
RADWAN Patrycja  POL  V V V V V   V 1.000 15 30
DÉKÁNY Viktória  AVA  V V V V 3 3   0.667 4 26

 

  Csoport szám 2 - 15:50 - Pást szám 2 GY/M AT-KT AT
BERÉNYI Rebeka  INTERFENCING    0 V V 0 0 V 0.500 -11 15
SULYOK Melani  TAPOLCA VK  V   V V V V V 1.000 26 30
SÁROSI Maja  ÓBUDAI FLESS  3 0   0 1 2 V 0.167 -16 11
GALLI Noella  BHSE  4 2 V   3 V V 0.500 3 24
KISS Emma  SZVSE  V 0 V V   3 V 0.667 7 23
PARLAGI Regina  MTK  V 2 V 4 V4   V 0.667 7 25
ERDÖSYOVA Michaela  SVK  4 0 2 2 3 3   0.000 -16 14

 

  Csoport szám 3 - 15:50 - Pást szám 3 GY/M AT-KT AT
DOMA Boglárka  PTE-PEAC    4 V V 4 2 V 0.500 4 25
MOLNÁR Mira  SZOLNOK  V   V V 1 4 4 0.500 0 24
BARNA Emese  TSC  0 2   4 1 1 2 0.000 -20 10
LÖVEI Vanda  SPC  3 3 V   2 3 0 0.167 -13 16
OLÁH Lili  AVA  V V V V   V V 1.000 18 30
TARSOLY Borbála  TAPOLCA VK  V V V V 1   V 0.833 9 26
VARGA Veronika  VASAS SC  3 V V V 3 2   0.500 2 23

 

  Csoport szám 4 - 15:50 - Pást szám 4 GY/M AT-KT AT
BOGDÁN Orsolya  DVE    1 2 4 1 V 0.200 -10 13
HÉDER Hanna  OMS-TATA  V   V 4 4 4 0.400 3 22
POPA Maria  ROU  V 3   2 V4 V 0.600 3 19
SIMON Zsófia  TAPOLCA VK  V V V   V V 1.000 11 25
KEREKES Regina  MTK  V V 1 2   V 0.600 1 18
KONDACS Virág  SZOLNOK  3 V 3 2 3   0.200 -8 16

 

  Csoport szám 5 - 15:50 - Pást szám 5 GY/M AT-KT AT
DOMA Zsófia  PTE-PEAC    V4 V 4 V 1 0.600 -2 19
LENGYEL Fanni  DVE  3   V 2 V 1 0.400 -6 16
SZAKMÁRY Janka  VVSK  4 4   4 V 3 0.200 -3 20
KÁLMÁN Zille  BÉKESSY DEBRECEN  V V V   V 2 0.800 6 22
ALMÁSI Szonja  VASAS SC  4 4 3 1   0 0.000 -13 12
KOZSLA Kitti  BHSE  V V V V V   1.000 18 25

 

  Csoport szám 6 - 15:50 - Pást szám 6 GY/M AT-KT AT
WIMMER Dorina  MTK    V V V2 V V 1.000 16 22
SPITZNER Lilli  VASAS SC  1   2 0 0 V 0.200 -12 8
DRAGAN Alexandra  ROU  1 V   V 4 V 0.600 2 20
GARZÓ Liliána  TSC  0 V 4   V V 0.600 10 19
HERENDI Gréta  DVE  4 V V 2   V 0.600 4 21
HARGITAI Borka  SZOMBATHELYI VA  0 0 2 0 3   0.000 -20 5

 

  Csoport szám 7 - 15:50 - Pást szám 7 GY/M AT-KT AT
KOVÁCS Emese  KVSE    V V V V V 1.000 19 25
LANTOS Emma  VASAS SC  0   1 4 V 4 0.200 -8 14
CSOMOR Alexa  SZOLNOK  3 V   V V V 0.800 14 23
DULA Csenge  BHSE  1 V 1   3 2 0.200 -12 12
BORBÉLY Luca  HASE  1 2 1 V   V 0.400 -8 14
KISMARTY-LECHNER Anikó  MTK  1 V 1 V 4   0.400 -5 16

 

  Csoport szám 8 - 15:50 - Pást szám 8 GY/M AT-KT AT
KÉTYI Luca  VASAS SC    2 2 1 4 4 0.000 -12 13
TÓTH Barbara  SZOLNOK  V   V 3 V V 0.800 8 23
GYULAI Sarolt  MTK  V 4   3 V V 0.600 7 22
GÁL Barbara  TSC  V V V   V V 1.000 13 25
NÉMETH Vanda  BALATON VK  V 3 2 2   V 0.400 -5 17
KLENYÁN Dorka  BHSE  V 1 1 3 3   0.200 -11 13

 

  Csoport szám 9 - 15:50 - Pást szám 9 GY/M AT-KT AT
BORBÉLY Fanni  BVSC    V 3 V 1 1 0.400 -6 15
ILLÉS Fanni  BHSE  2   V V V V 0.800 10 22
SZÉKELY Dóra  SZOMBATHELYI VA  V 0   4 1 2 0.200 -11 12
HAJDU Laura  ÉTC  4 0 V   0 3 0.200 -12 12
CZEINER Flóra  TAPOLCA VK  V 3 V V   0 0.600 6 18
FÁBIÁN Kamilla  VASAS SC  V 4 V V V   0.800 13 24

 

  Csoport szám 10 - 15:50 - Pást szám 10 GY/M AT-KT AT
VIGH Zsuzsanna  ÉTC    V V V 3 4 0.600 2 22
PETHŐ Nóra  MTK  4   V V 3 0 0.400 -4 17
LADOS Luca  BHSE  2 2   4 V 3 0.200 -7 16
NÉMETH Cintia  SZOMBATHELYI VA  4 4 V   2 3 0.200 -6 18
CSÉRI Sára  TAPOLCA VK  V V 3 V   2 0.600 2 20
PÁTRI Maja  BALATON VK  V V V V V   1.000 13 25

 

  Csoport szám 11 - 15:50 - Pást szám 11 GY/M AT-KT AT
NAGY Emma  DVE    V V 2 V V 0.800 11 22
MESTERI Róza  SZOMBATHELYI VA  1   1 2 4 3 0.000 -14 11
FRANKÓ Kata  BHSE  3 V   4 V V 0.600 5 22
PALÁGYI Luca  ÓBUDAI FLESS  V V V   V V 1.000 14 25
FEHÉR Sára  VASAS SC  1 V 4 1   4 0.200 -9 15
JURAU Mia  ROU  1 V 2 2 V   0.400 -7 15

 

  Csoport szám 12 - 15:50 - Pást szám 12 GY/M AT-KT AT
TÓTH GY Luca  VASAS SC    V 0 0 3 1 0.200 -14 9
POLÁCSIK Petra  DVE  3   3 V V 1 0.400 -6 17
TAKÁCS Dóra  MTK  V V   3 V V 0.800 10 23
KOVÁCS Bianka  TAPOLCA VK  V 4 V   V V 0.800 9 24
IMRE Luca  PTE-PEAC  V 4 2 4   4 0.200 -4 19
JUHÁSZ Eszter  BHSE  V V 3 3 V   0.600 5 21

 

  Csoport szám 13 - 15:50 - Pást szám 13 GY/M AT-KT AT
KONKOLY Evelin  TAPOLCA VK    V V 4 V V 0.800 11 24
HERKE Réka  PTE-PEAC  3   V 4 V V 0.600 2 22
NAGY Szilvia  SZOLNOK  1 3   1 2 1 0.000 -17 8
HAJDU Emma  BHSE  V V V   V V 1.000 15 25
SZABÓ Boglárka  INTERFENCING  2 3 V 0   V 0.400 -6 15
VADÓCZ Rozália  VASAS SC  2 4 V 1 4   0.200 -5 16

 

  Csoport szám 14 - 15:50 - Pást szám 14 GY/M AT-KT AT
RÓBERT Viki  BHSE    V 1 1 4 3 0.200 -7 14
NAGY Eszter  INTERFENCING  1   2 0 V 1 0.200 -14 9
NÉBALD Franciska  MTK  V V   V V 3 0.800 8 23
SZALMA Sára  TAPOLCA VK  V V 3   V V 0.800 10 23
HORVÁTH Gréta  ÉTC  V 3 4 3   2 0.200 -7 17
GYENES Léna  VASAS SC  V V V 4 V   0.800 10 24

 

  Csoport szám 15 - 15:50 - Pást szám 15 GY/M AT-KT AT
LOPATARU Stefania  ROU    V 1 3 V 3 0.400 -3 17
SZILÁGYI Zsófia  HASE  1   V2 3 V 1 0.400 -7 12
GELLÉRT Gréta  SZOLNOK  V 1   V V4 2 0.600 5 17
JAKOBI Júlia  PTE-PEAC  V V 1   3 3 0.400 -4 17
SIPOS Panni  MTK  4 3 3 V   3 0.200 -4 18
LEBOR Hannah  BHSE  V V V V V   1.000 13 25

 
Document
engarde-escrime - 2018.03.09. 17:35:18
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető